Toate cursurile din domeniul Drept

 • Insolvency

  Workouts Preconditions to a workout Significant amount of debt owed to variety of large creditors (banks) Present or imminent inability to service the debt Acceptance of principle that workout may be preferable Relatively sophisticated refinancing, security and other commercial techniques Swift and effective resort to bankruptcy if workout fails Greater benefit to all parties from negotiation process Workouts Workout procedures Commencement of negotiations Coordination of...

 • Institutii politice - prezentare curs

  Noţiunea de instituţie publică Caracterul incert al noţiunii, datorită: noţiunea de “instituţie” este greu conturabilă calificarea unor instituţii ca politice este greu de realizat, dat fiind caracterul polisemantic al termenului “politică” Instituţie + politică Noţiunea de instituţie teoriile asupra instituţiilor se divid în funcţie de caracterul «dat» sau «construit» al acestora, de poziţia pe care acţiunea individuală sau de grup o are faţă de încadrarea ei instituţională Dacă se...

 • Dreptul afacerilor

  8.Conţinutul contractului de societate. Ca act constitutiv, contractul de societate trebuie să conţină un minim de clauze care concretizează voinţa asociaţilor şi asigură funcţionalitatea viitoarei persoane juridice. Aceste clauze minimale sunt prevăzute în mod diferenţiat, de art.7 pentru societăţile în nume colective, societăţile în comandită simplă şi cu răspundere limitată şi de art.8 pentru societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni. Majoritatea clauzelor (cele referitoare la...

 • Notiunea, natura juridica si importanta contractului colectiv de munca

  SUMMARY Collective bargaining agreement, as a local legal act, increasingly taking on the traits peculiar labor code designed to regulate labor relations between employees and employers. In this article we undertake a comparative analysis of concepts and legal significance of the collective agreement. In literatura juridica de specialitate, au fost formulate mai multe definitii ale Contractului colectiv de munca; astfel, s-a considerat ca el este: - "un fel de reglementare a muncii...

 • Teoria generala a obligatiilor

  Obligatia = o legatura de drept in virtutea careia trebuie sa platim ceva unei alte persoane potrivit dreptului cetatenilor (def data de romani) Obligatia = raport juridic civil al carui subiect active denumit creditor este indreptatit sa ceara subiectului pasiv denumit debitor sad ea,sa faca sau sa nu faca ceva din ceea ce in absenta angajamentului juridic ar fi putut sa faca (def actuala) Art 1164 => raportul juridic obligational nu se confunda cu datoria ca element pasiv care intra...

 • Drept penal european

  Cooperarea judiciară internaționala in materie penala are ca fundament, o serie întreaga de forme in baza cărora se realizează si anume: 1. Extrădarea, 2. Mandatul european de arestare 3. Transferul de proceduri in materie penala 4. Recunoașterea si executarea hot judecătorești si am ordonanțelor penale si a actelor juridice in relația cu statele terțe 5. Transferul persoanelor condamnate 6. Asistenta judiciara in materie penala 7. Alte forme de cooperare judiciare internaționala in...

 • Raspunderea juridica in dreptul mediului

  I. PREZENTAREA GENERALĂ A TEMEI Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive. În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind o obligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. Nevoia de exploatare, dar şi de protecţie a componentelor...

 • Organizarea justitiei

  Curs I Consideratii generale asupra organizarii sistemelor judiciare. Jurisdictia si rolul ei in statul de drept. 1. Notiunea de jurisdictie 2. Jurisdictia ca functiune 3. Jurisdictia ca serviciu public 1. Notiunea de jurisdictie Conceptul de jurisdictie are mai multe acceptiuni, doua dintre acestea fiind relevante in procesul de infaptuire a justitiei in statul de drept. Intr-o prima acceptiune, termenul de jurisdictie desemneaza puterea de a decide asupra conflictelor ivite intre...

 • Drept executional penal 2015-2016

  Introducere Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii „Transilvania,Facultatea de Drept, frecventa redusa, având ca finalitate explicarea instituţiilor ce țin de domeniul Dreptului executional penal. Cursul este conceput în vederea tratării aspectelor fundamentale ale Dreptului executional penal, astfel încât studenţii să aibă posibilitatea de a-şi însuşi noţiunile şi termenii de specialitate din cadrul acestei discipline universitare. La elaborarea cursului au fost avut în...

 • Drept Uniunii Europene I

  Introducere Dreptul Uniunii Europene I s-a impus ca disciplina in planurile de invatamant ale programelor de studii Drept organizate si desfasurate de facultati din cadrul universitatilor din Romania, inca inainte de aderarea noastre la Uniunea Europeana, chiar si inainte de demararea efectiva de catre autoritatile romane a procedurilor de preaderare, iar ulterior a celor de aderare. Cu atat mai mult aceasta disciplina s-a impus in aceste planuri de invatamant ulterior momentului aderarii...

 • Drept funciar si publicitate imobiliara

  I. INTRODUCERE. Cursul intitulat “ Drept funciar şi publicitate imobiliară “ face o incursiune în interesanta lume a cadastrului şi publicităţii imobiliare , abordând câteva dintre cele mai importante noţiuni şi concepte. Scopul nobil al cărţilor funciare a fost şi este dificil de atins în România , unde introducerea şi aplicarea noii legi a Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 au fost şi sunt marcate de turburenţe. Problemele au continuat : conflictele dintre noua lege şi...

 • Auditul institutiilor publice

  INTRODUCERE Necesitatea îmbunătăţirii proceselor de guvernanță, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor entităților publice, în condiţii de transparenţă, eficienţă şi eficacitate, reprezintă în continuare, un scop important al activităţii de audit din sectorul public. Introducerea auditului public intern reprezintă, fără îndoială, un pas decisiv în evoluţia organizaţiilor, în special a celor publice, o etapă importantă în introducerea şi dezvoltarea managementului performant în...

 • Drept ecologic funciar

  Tema 1 1. Notiunea, obiectul, sistemul; 2. Notiunea de mediu, ecologie, resurse naturale; 3. Dreptul ecologic ca ramura de drept, obiectul si metoda de reglementare; 4. Sistemul dreptului ecologic; 5. Normele juridice ecologice, notiune si clasificare; 6. Raporturile juridice ecologice, notiune si structura; 7. Principiile; 8. Legatura dreptului ecologic cu alte ramuri de drept, locul dreptului ecologic in sistemul de drept al RM. 9. Izvoarele, notiune, clasificarea, principiile...

 • Dreptul comertului international

  CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. 1. Noţiunea şi importanţa dreptului comerţului internaţional Comerţul internaţional constituie o modalitate esenţială de realizare a cir-cuitului mondial de valori pe fondul evoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane. Dreptul comerţului internaţional nu constituie o ramură distinctă a siste-melor juridice naţionale ori a ordinii juridice internaţionale, ci o materie juridică...

 • Drept civil

  1. NOŢIUNEA DE PERSOANĂ FIZICĂ În prezent, orice individ uman este o persoană şi poate fi titular de drepturi şi de obligaţii, deci are calitatea de subiect de drept. Calitatea de persoană fizică îi este proprie omului şi ea este consecinţa existenţei sale. Noţiunea de persoană fizică desemnează deci omul, privit în individualitatea sa. În concepţia clasică a dreptului civil, concepţie care domină şi dispoziţiile Codului civil român, persoana fizică nu este privită în primul rând prin...

Pagina 6 din 105