Toate cursurile din domeniul Drept

 • Izvoarele dreptului international public

  Conţinut şi formă în dreptul internaţional public Dreptul internaţional public, ca şi dreptul intern al statelor, reprezintă un fenomen politico-juridic, social în esenţa lui, pentru că vizează comunitatea umană în ansamblu. Spre deosebire de dreptul intern, dreptul internaţional public este fundamentat pe acordul de voinţă al subiectelor sale, în primul rând al statelor, care sunt principalele creatoare, dar şi destinatare şi apărătoare ale regulilor juridice internaţionale. Voinţa statelor...

 • Drept civil

  8 octombrie – curs 1 Notiunea dreptului civil Dreptul civil este o ramura de drept ce cuprinde normele juridice care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoanele fizice si juridice, aflate pe pozitie de egalitate juridica. Norma juridica este o norma de conduita, avand caracter general si abstract, instituita de stat. Obiectul de reglementare a normelor juridice il reprezinta relatiile sociale, reglementate de norma juridica respectiva. Institutiile juridice...

 • Introducere in dreptul financiar

  Importanta finantelor publice finantele publice influenteaza decisiv organizarea si functionarea unui stat -> stau la baza serviciilor pe care un stat le pune la dispozitia comunitatii  un volum redus/gestionare deficitara a banilor publici => se reflecta in gradul de dezvoltare a infrastructurii, nivelul pensiilor, asistentei sociale, tipul si calitatea investitiilor publice Ex: supradimensionare a personalului angajat in sectorul public/ deficient majore in functionarea unor...

 • Drept administrativ

  Cursul 1 Def.: Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public care cuprind juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea și activitatea administrației publice precum și raporturile administrației publice cu particularii atunci când aceste raporturi servesc/privesc prerogativele subiectelor de drept public. Sub incidența normelor de drept administrativ intră 2 categorii de raporturi sociale: cele care privesc aplicarea legii și prestarea de servicii publice...

 • Teoria generala a statului si dreptului

  INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale omului a cărei finalitate socială este "asigurarea condiţiilor necesare convieţuirii oamenilor, desfăşurării normale a vieţii acestora prin respectarea drepturilor şi libertăţilor umane" . El este, după expresia unui mare filosof şi jurist italian , "un produs necesar al naturii umane", sau, după cum îl defineau romanii ,...

 • Organizarea si etica profesiilor juridice

  Obiectivele unitatii de invatare 1 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: • Identificati sensurile notiunii de justitie • Identificati principiile ce stau la baza organizarii justitiei ca serviciu public. Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri, două dintre acestea fiind legate în mod direct de studiul organizării judiciare: • într-o primă accepţiune, justiţia este o funcţie, funcţia de a judeca, de a decide asupra conflictelor ivite între diferitele subiecte de...

 • Nulitatea actului juridic civil - Specificul acestei sanctiunii

  1. Noţiunea şi clasificarea nulităţii actului juridic civil. Viaţa cotidiană a omului este circumscrisă unui spectru pluridimensional al relaţiilor de drept privat. Un rol aparte în această privinţă le revine raporturilor contractuale, lucru pasibil de o explicaţie simplă: pînă în prezent gîndirea umană nu a inventat un instrument mai desăvîrşit decît actul juridic pentru a satisface feluritele necesităţi ale omului contemporan. Însă pentru a produce efectele urmărite de părţi şi, în...

 • Dreptul muncii

  Dreptul muncii – ramură de drept autonomă. A) Relaţiile sociale cuprind, ca o componentă fundamentală, şi relaţiile de muncă. În cadrul acestora, o persoană pune la dispoziţia unei alte persoane forţa sa de muncă (aptitudinile fizice şi intelectuale de care dispune) în schimbul unei plăţi. Reglementarea acestei relaţii sociale prin norme juridice o converteşte într-un raport juridic de muncă. B) Munca este cardinală pentru existenţa societăţii şi a omului însuşi. În Romania,...

 • Filosofie Juridica

  Specificul filosofiei Se poate spune că în timpurile noastre filosofia întâmpină dificultăţi majore în ceea ce priveşte percepţia pe care opinia publică o are despre specificul şi rosturile sale. De fiecare dată când este definită, trimiţând la „miracolul grecesc”, drept „ştiinţa teoretică a primelor principii şi cauze”, „artă a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor”, „cunoaştere de sine” sau „dragoste de înţelepciune”, filosofia apare ca o disciplină oarecum nesigură, cu un profil ...

 • Drept roman

  MODULUL I. ÎNTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ROMAN Obiective specifice: - Definirea dreptului roman; - Cunoaşterea principiilor de drept roman; - Dobândirea cunoştinţelor necesare introducerii în studiul dreptului roman. Rezultate aşteptate: - Înţelegerea importanţei dreptului roman în cadrul sistemului de drept universal; - Identificarea categoriilor de locuitori ai Romei; - Explicarea modalităţilor de interpretare a dreptului roman. Competenţe dobândite: - Clasificarea ramurilor...

 • Dreptul Afacerilor

  Raportul juridic de drept al afacerilor Din punct de vedere terminologic, elementele de drept comercial care fac obiectul disciplinei dreptul afacerilor sunt revendicate de ramura dreptului comercial. Denumirea drept comercial atribuită tuturor afacerilor poate fi criticată, mai cu seamă pentru că termenii comerţ şi comercial desemnează, de fapt, operaţiunile legate de marfă – distribuţia şi, uneori, activitatea de producţie. Dreptul afacerilor are un domeniu de reglementare mult mai vast,...

 • Contractele aleatorii (dupa noul cod civil)

  I. CONTRACTELE ALEATORII Noţiunea şi consideraţii introductive privind contractele aleatorii 1. Definiţie. După cum este cunoscut, în funcţie de scopul urmărit de părţi, contractele de clasifică în contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit. Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte prin care fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate. Contractele cu titlu gratuit sunt acele contracte prin care una dintre părţi urmăreşte să procure...

 • Elemente de Drept

  CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi instituţii sociale, bazată pe reguli cu un caracter de normă juridică, omenirea a trăit într-o formă biosocială numită orânduirea gentilică sau comuna primitivă. Orânduirea gentilică a avut ca element fundamental al organizării sociale, ginta. Mai multe ginte înrudite formau o frăţie, iar mai multe frăţii alcătuiau un trib. În orânduirea gentilică...

 • Medicina Legala

  DEFINITIA MEDICINEI LEGALE Medicina legala ar putea fi definita ca: disciplina medicala de sinteza, situata la graniţa dintre ştiinţele medico – biologice (in general concrete) si cele socio-juridice (de regula abstracte), ce are drept scop sprijinirea competenta a justiţiei ori de cate ori pentru lămurirea unei cauze judiciare sunt necesare (anumite) precizări cu caracter bio-medical. „Medicina legală a evoluat,în raport cu două fenomene: a) I n raport cu evoluţia dreptului In acest...

 • Drept Civil - Succesiuni

  Capitolul I. Definiţia şi felurile moştenirii 1.1. Definiţie Din punct de vedere etimologic, noţiunea de succesiune îşi are originea în succesio (succesionis) ce înseamnă înlocuire. De aceea, s-a spus că a moşteni sau a succede înseamnă a lua locul unei alte persoane. Noţiunea de succesiune are mai multe sensuri. În sensul larg, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi de la o persoană la alta, fie prin acte între vii, fie pentru cauză de moarte (de exemplu,...

Pagina 7 din 105