Toate cursurile din domeniul Drept

 • Drept Procesual Civil

  Dreptul de a sesiza instanta Sediul materiei: art. 192 NCPC Reprezinta actul de procedura prin care reclamantul va formula o pretentie prin care va investi o instanta de judecata. Regula: dreptul de a sesiza instanta revine oricarei persoane care pretinde apararea drepturilor si intereselor sale legitime. Exceptiile: deriva din legea, atunci cand insasi legea recunoaste si altor organe sau persoane dreptul de a sesiza instanta de judecata: - procurorul, in conditiile art. 92 alin. 1...

 • Logica Juridica

  Unitatea de învăţare Nr. 1 LOGICA. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Cuprins Obiective 1.1 Obiectul logicii 1.2 Definiţia logicii Lucrare de verificare Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie Pagina Teoria generală a dreptului 6 OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 1 Principalele obiective ale unităţii de învăţare Nr. 1 sunt: • Înţelegerea obiectului de studiu al logicii • Definirea ştiinţei logicii 1. Cuvinte cheie Logică, obiectul logicii Scurtă...

 • Criminalistica - Sinteza dupa Tratatul de Criminalistica

  Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa ştiinţei Criminalisticii 1.1. Noţiunea. Impunerea unui caracter modern activităţii judiciare a preocupat o serie întreagă de jurişti luminaţi, profund convinşi de contribuţia decisivă a ştiinţei la descoperirea faptelor penale. Aceştia au înţeles că, pentru soluţionarea cauzelor penale, simpla aplicare a regulilor de drept este insuficientă. În...

 • Procedura Civila NCPC

  CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau niciuna variante corecte din care e posibila oricare varianta (nu se punteaza partial). 1 SPETA BIBLIOGRAFIE: - V.M.Ciobanu+Traian Briciu+Claudiu Dinu. Ed. National; - Codul comentat coordonat de Ciobanu (U.J.) – e doar primul volum deocamdata; - Tratatul Tabarca in 2 volume (U.J.); - Codul comentat sub coordonarea prof. Boroi (Hamangiu); -...

 • Drept Civil Contracte

  1 – 3 octombrie 2012 Drept Civil. Contractele Bibliografie: 1. Noul Cod Civil 2. Prelegerile 3. Seminarele 4. Tratat de drept civil. Contracte speciale - Francisc Deak, ed. Unversul Juridic, vol. 1 an 2006, vol. 2 şi 3 an 2007 (ediţie revizuită de R. Popescu) - art. 102 din Legea nr. 71/2011 punere în aplicare a Noului Cod civil; alin. (1): contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele,...

 • Drept International Public

  Următoarele Note (suporturi de curs) au la bază o documetaţie diversă, printre care, lucrările indicate în Bibliografia selectivă, inclusă în Programa analitică/Fişa disciplinei, au oferit substanţiale informaţii, folosite cu prioritate. Atrag atenţia că textul de faţă nu a fost elaborat cu respectul deplin al regulilor de redactare ştiinţifică (mai ales, în ceea ce priveşte aparatul critic), dat fiind interesul limitat urmărit – cel de a pune la dispoziţia studenţilor minime informaţii în...

 • Dreptul International Public

  1. Mijloacele paşnice de soluţionare a diferendelor internaţionale: consideraţii generale Potrivit art. 2 § 3 din Carta ONU, ,,[t]oţi Membrii Organizaţiei vor rezolva diferendele lor internaţionale prin mijloace paşnice, în aşa fel încât pacea şi securitatea internaţională, precum şi justiţia să nu fie puse în primejdie”. Declaraţia asupra principiilor de drept internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite1 dezvoltă acest...

 • Drept Constitutional

  Chișinău, 2010. TEMA 1. Introducere în cursul drept constituțional 1. Noţiunea de drept constituţional ca ramură de drept. 2. Obiectul și metodele dreptului constituțional. 3. Raporturile şi normele de drept constituţional. 4. Izvoarele de drept constituţional. 5. Locul şi rolul dreptului constituţional în sistemul dreptului. 1. Noţiunea dreptului constituţional ca ramură de drept Dreptul constituţional este acea ramură de drept care reglementează modul de organizare a societăţii în...

 • Dreptul Administrativ

  Introducere în dreptul administrativ TEMA 1 Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă. Sistemul dreptului administrativ § 1. Definirea dreptului administrativ; § 2. Obiectul dreptului administrativ; § 3. Metoda dreptului administrativ; § 4. Sistemul dreptului administrativ; § 5. Corelaţia dreptului administrativ cu ramurile înrudite ale sistemului naţional de drept; § 6. Izvoarele dreptului administrativ; § 7. Ştiinţa dreptului administrativ. § 1. Definirea...

 • Calomnia

  PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE A devenit deja comună afirmaţia că libertatea de expresie este unul dintre puţinele câştiguri certe ale societăţii româneşti după 1989. Ceea ce trebuie menţionat în acest context este faptul că libertatea de exprimare nu este un drept absolut. Printre valorile protejate în mod restrictiv în articolul privind libertatea de exprimare se numără şi demnitatea persoanei. În sprijinul acestei informaţii vine art. 30 alin. 6 din Constituţie care prevede: „Libertatea de...

 • Suportul de Curs la Limba Engleza

  Theme: 1. The court system I. Text: Duncan Ritchie, a barrister, is talking to a visiting group of young European lawyers. “Both criminal and civil courts in England and Wales primarily hear evidence and aim to determine what exactly happened in a case. Broadly speaking, the lower courts decide matters of fact and the upper courts normally deal with points of law. In England, simple civil actions, for example family matters such as undefended divorce, are normally heard in either the...

 • Legislatia Secundara a UE

  1. Legislația UE Izvoarele dreptului Uniunii Europene Obiectivul principal a Comunităților Europene de a obține unificarea europeana este bazat in totalitate pe lege. Legea comunitara este un sistem legal independent care are prioritate asupra prevederilor legii nationale. Un numar de jucatori cheie sunt implicati in procesul de implementare, monitorizare si de dezvoltare a acestui sistem legal. Tratetele de instituire a Comunitatilor Europene au fost revizuite in cateva randuri prin: -...

 • Drept Roman

  Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor juridice instituite sau sanctionate de statul roman si e un sistem extrem de vast, format din numeroase ramuri si institutii juridice. A trait o viata milenara, caci s-a nascut in epoca fondarii Romei si s-a aplicat pana la moartea imparatului Justinian. La origine romanii, cat si alte popoare ale antichitatii, au confundat dreptul cu morala si cu religia, dar ei au depasit aceasta confuzie si au realizat o distinctie clara intre normele dreptului,...

 • Istoria Statului si Dreptului Romanesc

  I. Geto-dacii in faza democratiei militare 1. Organizarea sociala a Geto-dacilor in epoca prestatala si normele de conduita ale acestora GD fac parte din cadrul grupului etnic al Tracilor, despre care parintele istoriei Herodot spunea ca este cel mai numeros neam dupa cel al Inzilor. Tracii au patruns pe teritoriul tarii noastre la sfarsitul neoliticului in cadrul procesului de indo-europenizare a spatiului carpato-danubiano-pontic si au dezvoltat o stralucita civilizatie a bronzuluipe un...

 • Organizarea si Etica Profesiilor Juridice

  Unitatea de invatare 1 Consideratii generale despre justitie Cuprins 1.1. Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat. 1.2. Dublul grad de jurisdicţie 1.3. Egalitatea în faţa justitiei 1.4. Gratuitatea justiţiei 1.5. Colegialitatea 1.6. Accesul liber la justiţie 1.7. Procesul echitabil şi durata procedurilor. 1.8. Caracterul permanent şi sedentar al instanţelor 1.9. Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor şi cel al continuităţii. Obiectivele unitatii de invatare 1...

Pagina 8 din 104