Toate cursurile din domeniul Drept

 • Drepturi Reale

  Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte funcţiile patrimoniului. 1. Noţiunea de patrimoniu. Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu, textele Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Astfel, printre...

 • Drept Penal General

  1. RĂSPUNDEREA PENALĂ – ASPECTE GENERALE. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE OBIECTIVE: - Fixarea răspunderii penale ca instituŃie fundamentală a dreptului penal, în corelaŃie cu celelalte instituŃii fundamentale ale materie. - Dobândirea de către studenŃi a abilităŃii de înŃelegere a particularităŃilor cauzelor de înlăturare a răspunderii penale si de delimitare a acestora în raport de celelalte cauze cu efecte extinctive asupra instituŃiilor fundamentale ale dreptului penal (cauzele care...

 • Drept International Privat

  Obiectivele cursului Prin asimilarea cunoştinţelor acestui curs, studentul va fi capabil să rezolve conflictele de legi în spaţiu şi conflictele de legi în timp şi în spaţiu, utilizând cele mai potrivite norme conflictuale în scopul aflării legii aplicabile în concret raportului juridic cu element de extraneitate.. De asemenea, acest curs ii formează studentului aptitudinile necesare pentru a soluţiona corect conflictele de competenţă jurisdicţională şi în materia recunoaşterii si...

 • Drept Procesul Civil

  Orice persoana implicata intr-un diferend, pentru solutionarea acestuia poate sa apeleze in primul rand la modalitati nejurisdictionale de rezolvare, astfel, poate sa apeleze la tranzactie, mediere, conciliere. Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atat pentru reclamant al carui drept se consolideaza prin admiterea definitiva a cererii sale cat si pentru parat caruia I se ofera posibilitatea sa se opuna pretentiilor adversarului sau. Procedura civila reprezinta un asamblu de...

 • Cauze Justificative - Drept Penal - Partea Generala

  1. Noțiune și caracterizare: Cauzele justificative au fost introduse in NCP, revenindu-se la Codul penal de la 1937, legiuitorul aliniind legislația penală română la cea europeană. Aceste cauze dau expresia unei realități verificate de experiența legislativă a statelor, în sensul că existența infracțiunii poate fi înlăturată nu numai atunci când fapta nu este săvârșită cu vionovăție, dar și atunci când interesele superioare ale societății și ordinii juridice, in ansamblul ei, impun ca o...

 • Dreptul Muncii

  Munca, sursa indispensabila de existenta a individului, , astfel cum este recunoscuta si cum ar trebui înteleasa de întreaga societate, se desfasoara în cadrul unor raporturi reglementate strict de legislatie. Particularitatea acestor raporturi, recunoscute ca forma juridica din momentul reglementarii specifice, se detaseaza fata de alte raporturi carora dreptul le consacra o reglementare comuna. Stabilirea relatiilor de munca, pe care le putem denumi raporturi juridice de munca, au la...

 • Drept Comercial

  OBIECTIVELE CURSULUI. Obiectivele cursului constau în deprinderea de către studenţi a: - Contractelor comerciale cu aplecare asupra aspectelor generale reglementate de legiuitor în privinţa contractelor profesionale şi analiza detaliată a următoarelor contracte comerciale: comision, agenţie, leasing, franciză, consignaţie, report, cont curent. - Titulurilor comerciale de valoare, respectiv cambia, cecul şi biletul la ordin sub aspectul noţiunii, naturii juridice şi funcţiilor acestora....

 • Statutul Profesiei de Avocat

  Activele fixe sunt bunuri deţinute de instituţiile publice pe o perioadă mai mare de timp (peste un an) şi sunt utilizate in vederea desfăşurării activităţii pentru care au fost infiinţate. Activele fixe necorporale reprezintă activele nemonetare, fără suport material folosite in propria entitate sau incredinţate terţelor persoane spre a fi folosite sau inchiriate altora pentru furnizarea de bunuri şi servicii ori in scopuri administrative. Activele fixe necorporale se evaluează astfel: A....

 • Dreptul Familiei si Elemente de Stare Civila

  NOTE DE CURS – DISCIPLINA ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI SI ACTE DE STARE CIVILA - PARTEA I TITULAR CURS : ASIST. UNIV. DR. MADALINA BOTINA CURS I NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI Familia uneşte într-o structură socială persoane determinate, în cadrul căreia oamenii sunt legaţi între ei prin căsătorie şi rudenie. Definiţia dreptului familiei : Dreptul familiei este o ramură a sistemului de drept ce cuprinde normele juridice care reglementează relaţiile ce...

 • Dreptul International Privat

  CURS I PARTEA GENERALĂ (PARTEA I) Particularitățile raportului juridic de drept internațional Ceea ce particularizează aceste raporturi este existența în cuprinsul raportului juridic a unui element de extraneitate (element străin). Elementul de extraneitate Elementul de extraneitate este acea parte componentă a unui raport juridic, parte care se află în străinătate sau sub incidența unei legi străine. Acesta nu constituie un al patrulea element al raportului juridic (subiecte,...

 • Drept Procesual Civil

  Dreptul de a sesiza instanta Sediul materiei: art. 192 NCPC Reprezinta actul de procedura prin care reclamantul va formula o pretentie prin care va investi o instanta de judecata. Regula: dreptul de a sesiza instanta revine oricarei persoane care pretinde apararea drepturilor si intereselor sale legitime. Exceptiile: deriva din legea, atunci cand insasi legea recunoaste si altor organe sau persoane dreptul de a sesiza instanta de judecata: - procurorul, in conditiile art. 92 alin. 1...

 • Logica Juridica

  Unitatea de învăţare Nr. 1 LOGICA. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Cuprins Obiective 1.1 Obiectul logicii 1.2 Definiţia logicii Lucrare de verificare Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie Pagina Teoria generală a dreptului 6 OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 1 Principalele obiective ale unităţii de învăţare Nr. 1 sunt: • Înţelegerea obiectului de studiu al logicii • Definirea ştiinţei logicii 1. Cuvinte cheie Logică, obiectul logicii Scurtă...

 • Criminalistica - Sinteza dupa Tratatul de Criminalistica

  Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa ştiinţei Criminalisticii 1.1. Noţiunea. Impunerea unui caracter modern activităţii judiciare a preocupat o serie întreagă de jurişti luminaţi, profund convinşi de contribuţia decisivă a ştiinţei la descoperirea faptelor penale. Aceştia au înţeles că, pentru soluţionarea cauzelor penale, simpla aplicare a regulilor de drept este insuficientă. În...

 • Procedura Civila NCPC

  CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau niciuna variante corecte din care e posibila oricare varianta (nu se punteaza partial). 1 SPETA BIBLIOGRAFIE: - V.M.Ciobanu+Traian Briciu+Claudiu Dinu. Ed. National; - Codul comentat coordonat de Ciobanu (U.J.) – e doar primul volum deocamdata; - Tratatul Tabarca in 2 volume (U.J.); - Codul comentat sub coordonarea prof. Boroi (Hamangiu); -...

 • Drept Civil Contracte

  1 – 3 octombrie 2012 Drept Civil. Contractele Bibliografie: 1. Noul Cod Civil 2. Prelegerile 3. Seminarele 4. Tratat de drept civil. Contracte speciale - Francisc Deak, ed. Unversul Juridic, vol. 1 an 2006, vol. 2 şi 3 an 2007 (ediţie revizuită de R. Popescu) - art. 102 din Legea nr. 71/2011 punere în aplicare a Noului Cod civil; alin. (1): contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele,...

Pagina 8 din 105