Toate cursurile din domeniul Drept

 • Actiunile de Carte Funciara

  G. ACȚIUNILE DE CARTE FUNCIARĂ: I. Acțiunea în prestație tabulară: acţiune personală ce are ca obiect asigurarea executării obligaţiei de prestaţie tabulară de către vânzător, pentru a permite cumpărătorului înscrierea în cartea funciară. Prestaţia tabulară este o acţiune compatibilă în mare parte cu sistemul de publicitate cu caracter constitutiv, acolo unde vânzătorul, în cuprinsul actului de înstrăinare sau ulterior acestuia, trebuie să dea ceea ce doctrina numea "clausula...

 • Caiet Studiu Drept Administrativ

  I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia publică 1.Dreptul administrativ ramură a dreptului public A)Definiţia dreptului administrativ Dreptul românesc este un drept unitar. Această unitate rezultând din unicitatea sursei sale de creaţie, se prezintă într-o diversitate a domeniilor de reglementare a relaţiilor sociale. Normele juridice, în principiu, se grupează în funcţie de...

 • Dreptul Mediului

  Dreptul Mediului 08.10.2013 15.10.2013 av. Apati Alin Calin, consilier in Min. Justitiei -prezenta 50% din nota de examen, prezenta curs+seminarii -test sinteza: 2 sinteze mari Dezvoltare durabila si protectia mediului 1. Notiuni introductive privind dezvoltarea durabila si protectia mediului *Introducere in protectia mediului, notiuni corelative de ecosociologie, ecologie economica *Aparitia si dezvoltarea dreptului mediului ca ramura de drept; principalele aspecte de reglementare...

 • Procedura Insolventei

  07.10.2013 Bibliografie: -legea insolventei in vigoare -Nicoleta Tandareanu, "Insolventa in reglementarea legii nr. 85/2006", edit. Univ. Juridic, Bucuresti, 2012; -Ion Turcu, "Legea procedurii insolventei. Comentariu pe articole", editia a 4-a, Edit. Ch Beck, Bucuresti, 2012; -Stanciu Carpenaru, "Tratat de Drept comercial roman", edit. Univ. Juridic, Bucuresti, 2012; -Gheorghe Piperea, "Insolventa. Legea, regulile, realitatea", edit Walter...

 • Infractiuni Contra Infaptuirii Justitiei

  INDUCEREA ÎN EROARE A ORGANELOR JUDICIARE Această infracţiune este prevăzută în art. 268 NCP şi constă în: sesizarea penală, făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârşirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală. Fapta este mai gravă în cazul producerii sau ticluirii de probe nereale în scopul de a dovedi existența unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea...

 • Dreptul Comertului International

  Prezentele la seminar – minim 8 Seminarii Oprea Alina si Borosteanu Meda Examen: 12 grile cu 3 variante, cu punctaj partial – total 6 puncte + 1 teorie de 3 puncte 1 ora Bibliografie Tratat Dragos Alexandru Sitaru- DCI Dreptul comertului international – notiune, obiect, specific • Notiune DCI este o materie juridica pluridisciplinara sau interdisciplinara care reuneste norme apartinand unor ramuri de dre Pentru diferite. In principal, acestea sunt: norme materiale uniforme...

 • Urmarirea Penala

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale 2. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale 3. Organele de urmărire penală şi competenţa lor 4. Condiţiile generale ale urmăririi penale 1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale Noţiunea. Urmărirea penală este prima faza a procesului penal, prevăzută în Partea specială, Titlul I, Capitolul I din Codul de procedură penală al R. Moldova, care constă în activitatea...

 • Procedura Penala Romana - Partea Speciala

  Partea specială Consideraţii generale Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, stabilirea identităţii oricărei persoane care a săvârşit o fapta penală şi a vinovăţiei sale, pentru a fi trasă la răspundere potrivit acesteia şi evitarea oricărei erori judiciare, astfel ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Pentru atingerea acestui scop procesul penal este organizat de lege ca o activitate ordonată şi...

 • Drept Civil si Comercial

  CAP 1. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI DREPTULUI Definitia dreptului Dreptul constituie un sistem de norme de conduita elaborate sau recunoscute de puterea de stat care orienteaza comportamentul uman in conformitate cu valorile sociale deosebite(viata, libertate, demnitate) ale societatii respective stabilind drepturi si obligatii juridice a caror respectare obligatorie este asigurata la nevoie de forta coercitiva publica. CELSIUL:” arta binelui si a echitatii” KANT:” totalitatea...

 • Drept International Privat

  CURS 2 –DIP, 3 martie Introducere metaforică ) Izvoarele DIP provin din dreptul intern apartinand fiecarei tari. Fiecare tara reglementeaza intr-o viziune proprie dreptul. Normele DIP sunt norme conflictuale, deoarece ele au menirea sa localizeze relatia privata care prezinta elemente de extraneietate determinandu-I sistemul care o va carmui. DIP nu reglementeaza substantialitatea unui raport, ci fixeaza legea/sistemul de drept caruia ii revine competenta de a o face- de aceea e norma de...

 • Dreptul Muncii

  Contractul individual de muncă I. Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Regula o constituie, potrivit Codului muncii, contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi cu timp de lucru integral. Legislaţia muncii reglementează şi alte...

 • Drept Administrativ

  INTRODUCERE În vederea realizării sarcinilor ce le revin- satisfacerea intereselor generale ale societății – serviciile publice adoptă sau emit acte juridice și săvârșesc fapte materiale (administrative), producătoare de efecte juridice, în scopul nașterii, modificării sau stingerii de raporturi juridice, de regulă, de drept administrativ, dar așa cum vom vedea, și raporturi juridice aparținând altor ramuri de drept. Unele acte de drept administrativ, însă, se emit pentru a constata o...

 • Dreptul Mediului

  NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei. Termenul de “ecologie” vine de la grecescul oikos - loc de trai, adăpost, mediu de viaţă. În literatura de specialitate “mediul înconjurător” reprezintă ansamblul factorilor ecologici în conjunctura cărora activitatea umană a provocat modificări profunde, de cele mai multe ori ireversibile. Această definiţie are profunde semnificaţii metodologice şI...

 • Drept Procesual Penal - Partea Speciala

  I. Sesizarea organelor judiciare penale 1) Conceptul de sesizare Sesizarea reprezintă un act procesual prin care subiectul îndreptăţit se adresează organului judiciar cu solicitarea desfăşurării activităţilor pe care legea i le conferă. Prin urmare, sesizarea reprezintă actul declanşator al activităţilor procedurale şi procesuale ce alcătuiesc procesul penal, încunoştinţarea ( notitia criminis ) organelor judiciare penale despre săvârşirea unei fapte penale. Ulterior acestei...

 • Drept Administrativ - Partea Speciala

  Capitolul I PREŞEDINTELE ROMÂNIEI I. Instituţia şefului statului Instituţia şefului statului a apărut drept consecinţă a organizării statale şi a apariţiei statului. Treptat vechile forme de organizare şi conducere, respectiv ginta şi tribul, au evoluat ca urmare a dezvoltării individului, iar ca urmare a noilor necesităţi sociale, acestea s-au dovedit insuficiente ducând la apariţia statului, ca instrument al conducerii sociale. Desigur că în timp şi instituţia şefului statului a evoluat...

Pagina 8 din 103