Achiziții Publice Curs 3

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1134
Mărime: 7.12KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Atribuţii:

- elaborarea pogramului annual al AP

- supunera spre aprobare a programului

- elaborarea documentaţiei de atribuire/de concurs

- îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate

- aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire

- elaborarea şi păstrarea dosarului AP

Celelalte compartimente ale autorităţii au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentuli de AP.

AC are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă pentru:

- elaborarea documentaţiei de atribuire

- aplicarea procedurii de atribuire

Estimarea valorii contractului

Scopul estimăii valorii contractului:

- determinarea resurselor financiare necesare

- alegerea procedurilor de atribuire

Cum estimăm valoarea contractelor?

- se identifică toate costurile aferente

- se însumează toate costurile plătibile

- se iau în considerare

- eventualele majorări ale preţului contractului

- modalitatea de dobândire

- eventuale suplimentări

- valoarea premiilor sau primelor

Când se stabileşte Ve?

- înainte de iniţierea procedurii

Notă: să aibă valabilitate în momentul transmiterii spre publicitate a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare

Ce elemente se iau în considerare?

- informaţii obţinute din cercetările de piaţă

- durata previzionată a contractului

- costuri legate de îndeplinirea cotractului

- posibilitatea apariţiei unor costuri suplimentare

- posibilitatea optării pentru suplimentarea cantităţilor

Modalităţi de estimare a valorii contractelor de AP

Contracte de furnizare

- produse ce necesită operaţiuni de instalare şi punere în funcţiune

Ve = V produs + Vinstalare şi punere în funcţiune

- nu este stabilită modalitatea de procurare

Ve = V cea mai mare aferentă dobândirii produselor

- dobândire produse prin leasing

- durata contractului cunoscută la data estimării

Ve = Σ ratelor plătibile + V reziduală

- durata contractului necunoscută la data estimării

Ve = V rată lunară plătibilă X 48 + V reziduală

- dobândire produse în cadrul unor contracte cu caracter de regularitate sau în cadrul unor contracte ce trebuie reînoite

Ve = nr de unităţi X V actualizată/unitate de produs similar, sau

Ve = Σ Ve contracte ce vor fi atribute în următoarele 12 luni (din momentul primei livrări)

- dobândire produse similare – pe loturi de produse; atribure contract pe lot de produse

Ve = ΣV aferentă fiecărui lot

- dobândire produse prin închiriere sau prin cumpărare în rate – durata contractului cunoscută la data estimării

Ve = Σ ratelor plătibile

Excepţie: dacă valoarea cumulată a tuturor laturilor > 75 000 euro se poate aplica cererea de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

- Ve, fără TVA, a lotului respectiv este </= 75 000 euro

- valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 25% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate

Contracte de servicii

- tarif mediu lunar posibil de estimat

- durată cunoscută (sub 48 luni)

Ve = (V tarif mediu lunar) X (nr. de luni)

- durata necunoscută sau > 48 luni

Ve = (V tarif mediu lunar) X 48

- cu caracter de regularitate

Ve = (tarif lunar actualizat/prestaţie serviciu similar) X (nr. luni), sau

Ve = Σ contractelor de servicii similare estimate a fi atribuite în următoarele 12 luni (din momentul primei prestaţii)

- servicii similare pe tranşe; fiecare tranşă = contract distinct

Ve = ΣV aferentă fiecărei tranşe

- servicii de asigurare

Ve = primă de asigurare X nr. rate

- servicii bancare, alte servixii financiare

Ve = taxe + comisioane + dobânzi + alte remuneraţii

- proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice

Preview document

Achiziții Publice Curs 3 - Pagina 1
Achiziții Publice Curs 3 - Pagina 2
Achiziții Publice Curs 3 - Pagina 3
Achiziții Publice Curs 3 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Achizitii Publice Curs 3.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de Atribuire a Contractelor Publice

Proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice Procedurile de achizitii publice reglementate de legea româna în vigoare sunt:...

Răspunderea juridică - curs 12

Introducere Problematica raspunderii juridice poate fi abordata din diferite unghiuri, fie acela al stiintelor juridice speciale, fie acela al...

Sinteză drept penal general

Raspunderea penala Reprezinta institutia fundamentala a D.P. alaturi de institutia infractiunii si de cea a sanctiunilor penale. Raspunderea...

Managementul firmei - master

1. Modalitati de organizarea afacerilor economice internationale. Tendinte pe plan mondial privind tipurile de întreprinderi si intermediari...

Managementul firmei - master - partea a doua

4. TÂRGURILE SI EXPOZITIILE INTERNATIONALE 4.1. Definirea si clasificarea târgurilor si expozitiilor internationale Târgurile reprezinta piete...

Guvernare Modernă și Integrare Europeană

INTRODUCERE Decalajul tot mai accentuat, în perioada ultimelor decenii, dintre asteptarile guvernatilor si posibilitatile guvernantilor de a le...

Achiziții publice

Cadrul legislativ Cadrul legal national general al materiei este dat de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea...

Achiziții publice cursurile 4 și 5

PRINCIPII DE ATRIBUIRE PRINCIPII - nediscriminare - recunoastere reciproca - tratament egal - proportionalitate - transparenta - eficienata...

Te-ar putea interesa și

Promovarea activității de inovare în colectarea deșeurilor pe Valea Cașinului

INTRODUCERE Inovarea managerială nu poate fi altceva decât,creativitatea specifică domeniului managementului, adică a conducerii întreprinderilor,...

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a unei Întreprinderi Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAP1. INTRODUCERE Întreprinderile mici sunt coloana vertebrală a economiei europene si, totodată, reprezintă o sursă semnificativă de creare de...

Analiza Informațional - Decizională a unei Proceduri de Achiziție în Academia de Studii Economice București

ANALIZA INFORMAŢIONAL – DECIZIONALĂ A UNEI PROCEDURI DE ACHIZIŢIE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI A. Cunoaşterea generală a mecanismului...

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

1. Descrierea organizatiei guvernamentale În contextul respectĂrii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeana,...

Achizițiile publice și impactul lor asupra cheltuielilor din bugetele locale

I. Principalele reglementări comunitare în domeniul achiziţiilor publice. Indicatori ai performanţei Potrivit Cărţii Verzi privind modernizarea...

Forme concrete de manifestare a protecționismului netarifar

Stricto sensu, comertul international cuprinde totalitatea operatiunilor de import si export de mărfuri, lucrări si servicii pe care le desfăsoară...

Etapele procesului de achiziție publică

Pentru titularii dreptului de proprietate publică, dar și pentru titularii dreptului de proprietate privată, modalitatea curentă de procurare a...

Ai nevoie de altceva?