Achizitii Publice Cursurile 4 si 5

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1698
Mărime: 15.17KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

PRINCIPII DE ATRIBUIRE

PRINCIPII

- nediscriminare

- recunoastere reciproca

- tratament egal

- proportionalitate

- transparenta

- eficienata utilizarii fondurilor

- asumarea raspunderii

Nediscriminarea

- asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate:

- sa poata participa la procedura de atribuire

- sa aiba sansa de a deveni, contractant.

Tratamentul egal

- reguli,

- cerinte identice

-criterii

Recunoasterea reciproca

Acceptarea:

- produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene;

- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state;

- specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national

Transparenta

Aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire

Proportionalitatea

Asigurarea corelatiei intre

- necesitatea autoritatii contractante,

- obiectul contractului de achizitie publica

- cerintele solicitate a fi indeplinite

Eficienta utilizarii fondurilor

Prin aplicarea proceduriilor de atribuire si utilizarea de criterii care sa reflecte in primul rand avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii a cel putin rezultatului urmarit;

Nota: Se vor lua in considerare, daca este cazul, si efectele concrete preconizate a se obtine in domeniul social sau in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile.

Asumarea raspunderii

Determinarea clara a

– sarcinilor

– responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica,

urmarindu-se asigurarea

- profesionalismului,

- impartialitatii deciziilor adoptate pe parcursul

- independentei derularii acesti proces

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a participa, la procedura de atribuire.

- individual

- intr-un grup de operatori.

Nu poate fi exclus

Operatorul economic pentru motiv că, activitatea poate fi prestată numai de catre PJ sau numai de catre PF.

Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca:

- asociat

- subcontractant

Asocierea

- Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia pentru a depune candidatura sau oferta comuna.

- Nu exista obligatia legalizării.

Nota! AC poate solicita legalizarea asocierii.

-Daca se solicita, se precizeaza in anunt si se justifica.

- Nu se poate interzice asocierea sau,

- Ofertantii nu pot fi obligati sa se asocieze

Subcontractare

Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Nota: AC nu are dreptul de a interzice subcontractarea.

Ofertantul are obligatia de a preciza:

– partea/partile din contrat pe care intentioneaza sa le subcontracteze

– datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi

Interdicţie

În cadrul aceleiasi proceduri operatorul nu are dreptul :

– de a participa in doua sau mai multe asocieri

– de a depune candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;

– de a depune oferta individuala si de a fi nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

In cazul atribuirii de contracte rezervate AC are dreptul de a solicita participarea la procedura numai:

- unor ateliere protejate

- acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata (angajatii implicati sunt persoane cu dizabilitati).

Notă: se precizează explicit in anuntul de participare.

REGULI DE PUBLICITATE

Anunturi

- de intentie

- de participare

- de atribuire

Unde se publica?

-In SEAP

-In Monitorul Oficial, Partea a VI-a, Achizitii publice

-JOUE (Jurnalul oficial al UE)

Atentie!

Daca anuntul trebuie publicat in JOUE, atunci anuntul respectiv nu poate fi publicat la nivel national inainte de data transmiterii acestuia catre Comisia Europeana.

Cine verifica anunturile?

-ANRMAP

Nota: In masura in care contractul are o valoarea mai mare decat pragurile prevazute pentru cererea de oferte.

-In termen de o zi, de la acceptul de publicare, SEAP are obligatia

- de a transmite spre publicare catre JOUE

- de a publica anuntul in SEAP

Anuntul de intentie

-Se publica obligatoriu atunci cand se urmareste reducerea termenelor limita pentru depunerea ofertelor in cazul licitatiei deschise sau licitatiei restranse

-Ve a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este =/>750.000 euro

-Ve a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie este =/>750.000 euro

-Ve a contractelor/acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Nota: Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autoritatii obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.

Preview document

Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 1
Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 2
Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 3
Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 4
Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 5
Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 6
Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 7
Achizitii Publice Cursurile 4 si 5 - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Achizitii Publice Cursurile 4 si 5.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Licitatia Publica

Licitatia publica 1 Definitie, clasificare Licitatia reprezinta vanzarea unui bun facuta în public, după reguli speciale, avand drept rezultat...

Protectia Juridica a Mediului Impotriva Poluarii cu Deseuri

1. Introducere Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a...

Raspunderea Juridica - Curs 12

Introducere Problematica raspunderii juridice poate fi abordata din diferite unghiuri, fie acela al stiintelor juridice speciale, fie acela al...

Sinteza Drept Penal General

Raspunderea penala Reprezinta institutia fundamentala a D.P. alaturi de institutia infractiunii si de cea a sanctiunilor penale. Raspunderea...

Managementul Firmei - Master

1. Modalitati de organizarea afacerilor economice internationale. Tendinte pe plan mondial privind tipurile de întreprinderi si intermediari...

Managementul Firmei - Master - Partea a Doua

4. TÂRGURILE SI EXPOZITIILE INTERNATIONALE 4.1. Definirea si clasificarea târgurilor si expozitiilor internationale Târgurile reprezinta piete...

Ai nevoie de altceva?