Actele Administrative

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5763
Mărime: 23.19KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Definiţie şi trăsături caracteristice

Actele administrative constituie forma principala de realizare a activitatii executive. Actul administrativ constituie o categorie de acte juridice adoptate sau emise, in principal de autoritatile administratiei publice, precum si de institutiile publice si celelalte structuri organizatorice constituite in coalitiile legii, prin care se asigura realizarea sarcinilor care revin administratiei publice.

Intr-o formulare generala, actul administrativ poate fi definit ca: “forma juridica principala de activitate a organelor si autoritatilor administratiei publice, care consta in manifestarea unilaterala si expresa de vointa de a naste, modifica sau stinge drepturi si obligatii, in realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instantelor judecatoresti”.

Actul administrativ are urmatoarele trasaturi caracteristice:

Reprezinta forma principala a activitatii autoritatii administratiei publice, celelalte forme fiind faptele si operatiunile administrative.

Este o manifestare unilaterala de vointa, prin care autoritatile administratiei publice se comporta ca subiecte de drept speciale investite cu atributii de putere publica. Aceasta caracteristica distinge actele administrative de alte acte juridice, care sunt rezultatul acordului de vointa a doua parti, dintre care una este reprezentata de un organ al administratiei publice.Caracterul unilateral al actelor administrative determina, in principiu, revocabilitatea acestor acte.In literatura juridica s-a aratat ca au caracter unilateral si urmatoarele acte administrative:

-actele emise in comun de catre mai multe autoritati publice, intrucat manifestarile de vointa ale subiectelor participante converg spre producerea aceluiasi efect juridic, realizandu-se, astfel, o singura vointa juridica;

-actele administrative emise la cererea unei persoane fizice sau juridice au caracter unilateral, intrucat vointa solicitantului constituie doar o conditie pentru emiterea actului administrativ, si nu pentru realizarea unui acord de vointa intre solicitant si organul emitent al actului.Prin urmare, renuntarea beneficiarului la exercitiul dreptului continua sa produca efecte juridice pana la revocarea sa de catre organul emitent;

-actele administrative emise cu participarea mai multor persoane fizice, membri ai unui organ administrativ colegial sunt acte unilaterale, intrucat aceste acte apartin organului administrativ, fiind fara relevanta numarul de persoane care participa la adoptarea lor.

Actul administrativ este emis in temeiul si pentru realizarea puterii publice, organul emitent avand calitatea de subiect special investit cu atributii de putere publica. Manifestarea de vointa unilaterala a acestui organ trebuie sa se exprime in raporturi juridice ce presupun vointa de a naste, modifica sau stinge drepturi si obligatii in regim de putere publica.

Actul administrativ este obligatoriu atat pentru persoanele fizice sau juridice a caror activitate intra sub incidenta unui asemenea act, cat si pentru organul emitent insusi.Aceasta trasatura a actelor administrative izvoraste atat din prezumtia de legalitate de care se bucura aceste acte pana la proba contrarie.

Actul administrativ este executoriu (“executio ex officio”), prin el insusi, adica se executa din oficiu, fara a mai fi necesara vreo investire cu formula executorie, ca in cazul hotararilor judecatoresti.Caracterul sau executoriu decurge din calitatea de putere publica a organului emitent.

Actul administrativ este emis in baza legii si pentru organizarea executarii si executarea in concret a legilor si a celorlalte acte normative.Aceasta trasatura este consecinta ierarhiei actelor normative in functie de forta lor juridica, legile fiind in varful acestei ierarhii.Prin urmare, prin actele administrative nu pot fi modificate sau abrogate legi, dupa cum nu pot fi anulate, revocate sau suspendate acte administrative cu forta superioara.

Actul administrativ este supus unui regim juridic special, de drept administrativ,compus dintr-un ansamblu de reguli speciale privind forma, procedura de emitere, conditiile de valabilitate si controlul actelor administrative.

Categorii de acte administrative

In literatura de specialiatate in ceea ce priveste clasificarea actelor administrative nu exista un punct unitar de vedere, printre cele mai importante criterii de clasificare regasindu-se:

a) natura juridica, dupa acest criteriu, actele administrative pot fi:

- de autoritate.Acestea se adopta sau se emit de o autoritate publica- legislativa, executiva sau judecatoreasca- in mod unilateral, pe baza si in vederea executarii legii, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii de raporturi juridice;

- de gestiune.Aceste acte se incheie de serviciile publice administrative cu persoanele fizice si juridice si privesc buna gestionare a domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale, dupa caz.Aceste acte sunt bilaterale, cuprinzand doua manifestari de vointa (a serviciului public administrativ si a unei persoane fizice sau juridice);

- jurisdictionale.Aceste acte se emit, in mod unilateral, de autoritatile de jurisdictie administrativa, anume abilitate de lege si rezolva conflicte aparute intre servicii publice si particulari.

b) competenta materiala si teritoriala, in functie de care actele administrative pot exista:

- acte administrative cu caracter general; aceste acte se adopta sau se emit de autoritatile administratiei publice care au competenta materiala generala.Din aceasta categorie fac parte: decretele Presedintelui Romaniei, hotararile si ordonantele Guvernului, hotararile consiliilor judetene si locale, unele ordine ale prefectilor si unele dispozitii ale primarilor;

- acte administrative de specialitate; aceste acte sunt emise de organele administratiei publice centrale si locale de specialitate, din aceasta categorie facand parte: ordinile si instructiunile emise de ministri si conducatorii celorlalte organe ale administratiei publice de specialiatate, precum si cele emise de conducatorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor.

- acte administrative adoptate/emise de autoritatile administratiei publice centrale;

- acte administrative adoptate/emise de autoritatile administratiei publice locale;

c) gradul de intindere a efectelor juridice, functie de care actele administrative sunt:

- normative, care produc efecte cu caracter general si impersonal;

- individuale, care produc efecte numai cu privire la persoane fizice ori juridice determinate.

d) natura efectelor juridice pe care le produc actele administrative, conform caruia actele administrative pot fi:

- acte administrative care acorda drepturi (impersonale si generale sau individuale);

- acte administrative care constata existenta unui drept.

e) perioada de timp in care produc efecte juridice, potrivit careia actele administrative sunt:

- acte administrative permanente (produc efecte juridice de la intrarea in vigoare si pana la abrogare);

- acte administrative temporare (produc efecte juridice numai pentru o anumita perioada de timp anume prevazuta in actul respectiv).

Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative de autoritate

Pentru ca un act adiministrativ sa fie valabil trebuie sa intruneasca anumite conditii si sa fie adoptat in conformitate cu anumite reguli, denumite in sens larg procedura.Conditii de valabilitate:

Sa fie emis de organul competent si in limitele competentei sale.

Actul administrativ trebuie emis cu respectarea atat a competentei materiale, cat si a competentei teritoriale a organului emitent.

Preview document

Actele Administrative - Pagina 1
Actele Administrative - Pagina 2
Actele Administrative - Pagina 3
Actele Administrative - Pagina 4
Actele Administrative - Pagina 5
Actele Administrative - Pagina 6
Actele Administrative - Pagina 7
Actele Administrative - Pagina 8
Actele Administrative - Pagina 9
Actele Administrative - Pagina 10
Actele Administrative - Pagina 11
Actele Administrative - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Actele Administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Prefectul, Autoritate de Tutela Administrativa

Capitolul I – Consideraţii generale 1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens,...

Controlul Constitutionalitatii Legilor

İNTRODUCERE “Nevoia” de constituţionalism a apărut înca de la primele state suverane, care prin reguli scrise sau nescrise au considerat necesar...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Actele Juridice ale Autorităților Administrației Publice Centrale

Actele juridice ale autoritătilor administratiei publice centrale 1.Noţiunea de act administrativ Definirea principalelor acte juridice ale...

Ineficacitatea Legatelor - Revocarea

1. Noţiuni introductive Potrivit art.920-923 şi 930-931 Cod civil legatul născut în mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocării lui,...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Ai nevoie de altceva?