Actul Administrativ de Autoritate

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4593
Mărime: 42.68KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Notiune 3

2. Trasaturile actului administrativ 3

3. Clasificarea actelor administrative 5

4. Actul administrativ de autoritate 8

4.2 Cerintele de legalitate ale actului administrativ de autoritate 8

4.3 Procedura adoptarii (emiterii) actului administrativ de autoritate 10

4.4 Aplicarea actului administrativ de autoritate 15

5. Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire. 16

Bibliografie 18

Extras din document

1. Notiune

Actele administrative reprezinta forta juridica principala a activitatii autoritatilor administratiei publice incepand cu autoritatile puterii executive, Presedintele Romaniei, Guvernul, ministerele.

Actele administrative sunt manifestari de vointa specifice autoritatilor administratiei publice, întrucât prin ele se reglementeaza raporturile de drept public.

Actul administrativ este o manifestare unilaterala de vointa cu scopul de a da nastere, a modifica sau stinge o anumita situatie juridica, exprimata de o autoritate publica in realizarea puterii publice. Un asemenea act este adoptat sau emis de autoritatile administratiei publice sau de institutiile publice pentru asigurarea realizarii sarcinilor ce le revin in sfera atributiilor lor specifice.

2. Trasaturile actului administrativ

a) Actul administrativ reprezinta principalul act juridic pe care il emit organele administratiei publice in realizarea competentelor legale.

Fiind un act juridic, actul administrativ reprezinta o manifestare de vointa exprimata cu scopul de a produce efecte juridice.

Aceasta vointa se regaseste in majoritatea cazurilor sub forma scrisa pentru ca ea sa poata fi adusa la cunostinta celor interesati, fara a exclude si forma nescrisa (agentul de circulatie care dirijeaza circulatia intr-o intersectie, pe un drum public, poate decide legal ca tranversarea pietonilor sau autovehiculelor, sa se faca in pofida faptului ca semaforul indica culoarea rosie, prin aceasta neemitand un act administrativ scris).

b) Actul administrativ reprezinta o manifestare de vointa unilaterala prin care autoritatile administratiei publice isi realizeaza competenta, manifestandu-se in acest sens, in regim de putere publica.

Caracterul unilateral al vointei exprimate in actul administrativ este determinat de unicitatea structurii organizatorice institutionalizate a autoritatii ce l-a emis, careia i s-a atribuit prin lege o anumita competenta in domeniul administrativ. Acest caracter unilateral este prezent si in cazul actelor administrative emise la cererea celor interesati (eliberarea autorizatiei pentru constructii).

Drepturile si obligatiile care iau nastere prin actele administrative sunt stabilite in mod unilateral de catre organul emitent al acelor acte, persoanele carora li se adreseaza actele respective avand indatorirea de a se conforma intocmai vointei unilaterale a organului administratiei publice exprimata prin actul administrativ.

Intrucat organul emitent al actului administrativ actioneaza in temeiul puterii publice, in calitate de autoritate publica, el isi poate impune, in mod unilateral, vointa sa asupra celui caruia i se adreseaza actul in cauza.

Pentru emiterea unui proces-verbal de aplicare a unei sanctiuni contraventionale fata de cel care a savarsit contraventia, nu mai este necesar acordul acestuia in ceea ce priveste aplicarea sanctiunii.

Actul administrativ se deosebeste si de operatiunile administrative: vointa de a produce efecte juridice pe care o exprima organul administratiei publice trebuie sa fie expresa, neindoielnica in sensul de a schimba ceva in ordinea juridica expresa.

O problema se pune in legatura cu refuzul nejustificat al unui organ al administratiei publice de a satisface o cerere privitoare la un drept, respectiv la nerezolvarea unei asemenea cereri in termenul prevazut de lege.

O alta problema legata de caracterul unilateral al actului administrativ priveste actele emise de organele administratiei publice impreuna cu alte organe ale administratiei publice (in cooperare) sau impreuna cu un organ nestatal. Practic nu ne situam in prezenta unui contract ci actul emis intr-un astfel de situatie isi pastreaza caracterul unilateral.

Nu trebuie omis faptul ca organele administratiei publice pentru a putea coopera la emiterea unui astfel de act trebuie sa le permita competenta lor, numai astfel actul emis in conditiile aratate este legal.

O alta intrebare, legata de caracterul unilateral al actului administrativ, priveste situatia actelor administrative emise la cerere care, in practica nu sunt putine, mai ales la nivelul autoritatilor publice locale.

Analizand conditiile in care administratia poate emite astfel de acte, vom sesiza faptul ca in realitate caracterul unilateral al acestor acte administrative se mentine, faptul ca particularul formuleaza o cerere solicitand administratiei eliberarea actului nu schimba cu nimic situatia, natura juridica a actului.

Daca actul s-a emis la cererea celui interesat acesta nu este obligat, sa-l execute. Prin neexecutarea unui astfel de act, actul ca atare nu-si pierde valabilitatea odata intrat in vigoare prin comunicare, decat daca administratia il revoca sau a ajuns la termen – cum este in cazul unei autorizatii de constructie care se emite cu termen de valabilitate, de regula de doi ani.

c) Actul administrativ este emis numai in realizarea puterii publice. Actul administrativ concretizeaza vointa autoritatii administrative ca subiect de drept investit cu putere publica.

Din aceasta trasatura rezulta obligativitatea actelor administrative si executarea lor din oficiu.

Preview document

Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 1
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 2
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 3
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 4
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 5
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 6
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 7
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 8
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 9
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 10
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 11
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 12
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 13
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 14
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 15
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 16
Actul Administrativ de Autoritate - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Actul Administrativ de Autoritate.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate

Introducere În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi,...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Actele Juridice ale Autorităților Administrației Publice Centrale

Actele juridice ale autoritătilor administratiei publice centrale 1.Noţiunea de act administrativ Definirea principalelor acte juridice ale...

Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Suspendarea Actului Administrativ Atacat

CAP. I. Aspecte introductive REZUMAT: actele administrative produc efecte juridice până în momentul scoaterii lor din vigoare, în cazul celor...

Aplicarea Actelor Administrative de Autoritate

Abstract: Paper regarding the application of administrative acts of authority. The current doctrine sustains that the suspension of an...

Ai nevoie de altceva?