Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2709
Mărime: 13.49KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Administrarea societatilor comerciale este reglementata de Legea 31/1990, care cuprinde dispozitii privind fiecare forma de societate comerciala.

Administrarea societatii constituie instrumentul prin care aceasta isi indeplineste functiile de organizare autonoma , aceasta activitate fiind strucurata pe doua componente esentiale: •gestiunea ptrimoniului;

- reprezentarea societatii in raporturile externe.

Desi atat administatorii, cat si reprezentantii societatii comerciale au vocatia generica de a indeplini ambele atribute ale administrarii, Legea societatilor comerciale face distincie intre aceste doua categorii de actionari. In lipsa unei dispozitii contrare in actul constitutiv, administratorii au plenitudine de putere, in timp ce reprezentantii societatii nu au in mod necesar calitatea de administratori, ei fiind numiti in scopul primordial de a reprezenta si angaja societatea in raporturile cu tertii.¹

Administratorii

Societatea pe actiuni este administrate de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind intotdeauna impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.

Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor actionari, care sunt numiti de actul constitutiv.

Primii administratori sunt numiti in actul constitutive, iar dupa expirarea mandatului initial sau in cazul revocarii sau renuntarii la mandate acestia vor fi desemnati de adunarea generala a administratorilor. La constituirea societatii,alegerea administratorilor revine strict fondatorilor, in timp ce pe parcursul existentei societatii, acest atribut revine si actualilor administratori. Acestia pot fi alesi, atat din randul actionarilor, cat si dintre cei ce nu au aceasta calitate. Totodata, ei pot fi desemnati din randul salariatilor societatii, caz in care contractul individual de munca al acestora va fi suspendat pe perioada mandatului.De aici se desprinde ideea ca pe perioada detinerii functiei de administrator, acestia nu pot avea calitatea de salariat.

¹ Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, Analize si comentarii pe articole, Ioan Schiau, Titus Prescure, art. 137

Mandatul administratorilor inceteaza pentru cauzele prevazute de lege, prin renuntare, cat si prin revocarea mandatului de catre mandant. Revocarea administratorilor poate fi dispusa doar de adunarea generala ordinara a actionarilor. In materie comerciala, comparativ cu materia civila, mandatul este oneros si incredintat pentru tratarea unor afaceri comerciale, astfel incat principiul certiudinii juridice sau al securitatii tranzactiilor impune ca raporturile de mandate sa aiba o anumita stabilitate sis a nu poata fi rupte fara o justa reparatie a prejudiciului adus printr-o asemenea revocare sau renuntare Revocarea este indreptatita atunci cand se fundamenteaza pe existenta unor cause de incapacitate sau incompatibilitate evidentiate dupa numirea administratorilor, pe lipsa de abilitati manageriale, incompetenta sau incalcarea de catre acestia, in mod culpabil, a indatoririlor legale si statuare ce le revin. Astfel, adunarea generala a actionarilor are dreptul de a revoca oricand p administratori, dar in cazul in care aceasta revocare survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese, care se stabileste prin acordul partilor sau prin hotararea instantei de judecata competente.

Vacanta functiei de administrator

In cazul vacantei unuia sau mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutive nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale a actionarilor.

In situatia in care vacanta posturilor de administrator determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoca adunarea generala a actionarilor pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. Aceasta suplinire nu este necesara atunci cand un asemenea minim este prevazut pentru societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, al caror consiliu de administratie trebuie sa fie compus din cel putin 3 membri. Astfel, in cazul societatii comerciale pe actiuni detinuta public, atunci cand consiliul de administratie este ales prin metoda votului cumulativ, reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare impun ca acesta sa fie impus din minimum 5 membri.

Preview document

Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 1
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 2
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 3
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 4
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 5
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 6
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 7
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 8
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 9
Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Administrarea Societatii Comerciale pe Actiuni - Sistemul Unitar.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea si Functionarea Societatilor Comerciale pe Actiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Adunarea Generala - Convocare, Cvorum, Tipuri de Decizii

Introducere Denumirea drept comercial sugerează ideea că acesta constituie un ansamblu de norme juridice, care reglementează comerţul, fiind în...

Crearea și Evoluția Comunităților Europene și a Uniunii Europene

Definiţie: Ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile care se stabilesc între statele membre ale comunităţii, între statele membre şi...

Dreptul Muncii si Securitatii Sociale

I. Dreptul muncii – ramura a sistemului de drept din tara noastra 1. Dreptul muncii Raporturile juridice individuale de munca sunt acele relatii...

Dreptul Muncii

1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii A. Munca - activitate specific umană Existenţa omului - atât ontogenetic, cât şi istoric - este...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I COMUNITĂŢILE EUROPENE. EVOLUŢIE ISTORICĂ Secţiunea I - Generalităţi. Premise Studiul dreptului comunitar al afacerilor nu poate fi...

Drept Penal General

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PENAL ŞI ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL Secţiunea I Dreptul penal ca ramură de drept § 1. Consideraţii...

Petitiile - Forma de Asigurare a Legalitatii si Disciplinei in Administratia Publica

Petiţiile cetăţenilor – formă de asigurare a legalităţii şi disciplinei în activitatea administraţiei publice Alte forme de asigurare a...

Ai nevoie de altceva?