Administrația Publică Locală

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 22927
Mărime: 85.94KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nedelcu Ion

Extras din document

În esenţă, în afara competenţelor exclusive ale Uniunii, principiul subsidiarităţii prevăzut de alineatul (3) al noului articol 5 TUE, presupune că Uniunea să îşi exercite competenţele numai dacă şi în măsura în care statele membre nu pot realiza anumite obiective preconizate nici la nivel central, nici la nivel regional şi local, iar acţiunea avută în vedere pentru îndeplinirea acestora poate fi realizată mai bine la nivelul Uniunii, prin prisma dimensiunilor şi efectelor pe care aceasta le determină. Parlamentelor naţionale -chemate să cpntribuie la buna funcţionare a Uniunii în conformitate cu noul articolul 12 TUE - le revine rolul să asigure respectarea acestui principiu în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. La rândul său, alineatul (4) al aceluiaşi articol prevede că, „în temeiul principiului proporţionalităţii, acţiunea Uniunii, în conţinut şi formă, nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor".

În raport cu actuala reglementare a celor două principii conţinută în articolul 5 TCE, se impun două observaţii.

În primul rând, remarcăm consacrarea „deplinei imposibilităţi" a statelor membre de a aduce la îndeplinire obiectivele Uniunii, care trebuie să se manifeste atât la nivel central, cât şi la nivel regional sau teritorial Totuşi, această „stare de imposibilitate" trebuie evaluată de la caz la caz de fiecare instituţie a Uniunii şi, în mod specific, de către Comisie care, înainte de a propune un act legislativ, are obligaţia să procedeze la consultări extinse cu instituţiile Uniunii şi cu parlamentele naţionale şi care trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională şi locală a acţiunilor preconizate

Rolul pe care parlamentele naţionale îl ocupă în acest proces este esenţial şi, faţă de protocolul iniţial anexat la Tratatul de la Amsterdam, regândit în profunzime. Regula generală instituită de Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană este aceea potrivit căreia atât documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări), cât şi proiectele de acte ce vor fi adoptate în urma unei proceduri legislative sunt transmise parlamentelor naţionale în vederea emiterii de către acestea a unui aviz motivat privind conformitatea acestora cu principiul subsidiarităţii şi faţă de care instituţiile emitente ale proiectului în discuţie trebuie să ţină seama. Este de remarcat şi faptul că principiul subsidiarităţii se aplică şi la nivel naţional, fiecărui parlament naţional sau fiecărei camere a unui parlament naţional revenindu-i, după caz, sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competenţe legislative

În al doilea rând, formularea „acţiunea Uniunii, în conţinut şi formă" cuprinsă în noul articol 5 TUE în definirea principiului proporţionalităţii determină intensitatea acţiunii, atât din perspectiva alegerii de către instituţia competentă a Uniunii a instrumentului adecvat de reglementare (regulament, directivă sau decizie), cât şi a obiectivului urmărit de actul legislativ în discuţie, care trebuie să fie proporţional cu obligaţiile pe care le va impune atât Uniunii, cât şi celorlalţi destinatari ai acestuia Totuşi, în timp ce controlul aplicării principiului subsidiarităţii este potenţat atât prin intervenţia parlamentelor naţionale, cât şi de Curtea de Justiţie, la sesizarea acestora, principiul proporţionalităţii nu se bucură de aceeaşi atenţie din partea autorilor Tratatului de la Lisabona. Aplicarea principiului proporţionalităţii şi controlul acestora se va face aşadar în continuare în virtutea interpretării pe care Curtea de Justiţie a avut ocazia să o evidenţieze în numeroase cauze, precum şi a obiectivului urmărit de la caz la caz şi a competenţei de care dispune Uniunea în domeniul respectiv, astfel cum este reglementată de tratate.

Preview document

Administrația Publică Locală - Pagina 1
Administrația Publică Locală - Pagina 2
Administrația Publică Locală - Pagina 3
Administrația Publică Locală - Pagina 4
Administrația Publică Locală - Pagina 5
Administrația Publică Locală - Pagina 6
Administrația Publică Locală - Pagina 7
Administrația Publică Locală - Pagina 8
Administrația Publică Locală - Pagina 9
Administrația Publică Locală - Pagina 10
Administrația Publică Locală - Pagina 11
Administrația Publică Locală - Pagina 12
Administrația Publică Locală - Pagina 13
Administrația Publică Locală - Pagina 14
Administrația Publică Locală - Pagina 15
Administrația Publică Locală - Pagina 16
Administrația Publică Locală - Pagina 17
Administrația Publică Locală - Pagina 18
Administrația Publică Locală - Pagina 19
Administrația Publică Locală - Pagina 20
Administrația Publică Locală - Pagina 21
Administrația Publică Locală - Pagina 22
Administrația Publică Locală - Pagina 23
Administrația Publică Locală - Pagina 24
Administrația Publică Locală - Pagina 25
Administrația Publică Locală - Pagina 26
Administrația Publică Locală - Pagina 27
Administrația Publică Locală - Pagina 28
Administrația Publică Locală - Pagina 29
Administrația Publică Locală - Pagina 30
Administrația Publică Locală - Pagina 31
Administrația Publică Locală - Pagina 32
Administrația Publică Locală - Pagina 33
Administrația Publică Locală - Pagina 34
Administrația Publică Locală - Pagina 35
Administrația Publică Locală - Pagina 36
Administrația Publică Locală - Pagina 37
Administrația Publică Locală - Pagina 38
Administrația Publică Locală - Pagina 39
Administrația Publică Locală - Pagina 40
Administrația Publică Locală - Pagina 41
Administrația Publică Locală - Pagina 42
Administrația Publică Locală - Pagina 43
Administrația Publică Locală - Pagina 44
Administrația Publică Locală - Pagina 45
Administrația Publică Locală - Pagina 46
Administrația Publică Locală - Pagina 47
Administrația Publică Locală - Pagina 48
Administrația Publică Locală - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica Locala
    • Autoritati publice locale.doc
    • Instrumente structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile fundamentale ale Dreptului Uniunii Europene

1. PRINCIPIUL ATRIBUIRII (PRINCIPIUL IMPUTERNICIRII SPECIALE LIMITATE) Competențele comunitare au la bază restrângerea competențelor statelor...

Contencios Administrativ

Legea 554/2004 modificata stabileste in Art.2 ca notiune de contencios administrativ poate fi definita ca activitatea de solutionare de catre...

Dreptul Familiei

Curs 1 FAMILIA - este un grup social realizat prin casatorie alcatuit din persoane care traiesc impreuna, au o gospodarie casnica comuna, sunt...

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Guvernare Modernă și Integrare Europeană

INTRODUCERE Decalajul tot mai accentuat, în perioada ultimelor decenii, dintre asteptarile guvernatilor si posibilitatile guvernantilor de a le...

Drept Administrativ

Capitolul I PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 1. Consideraţii generale privind şeful de stat Instituţia şefului de stat a apărut odată cu statul şi a...

Drept Administrativ

1. SEPARATIA PUTERILOR ÎN STAT. Sistemele de drept contemporane consacra, în marea lor majoritate, separatia puterilor în stat, înteleasa ca...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Leadership în administrația publică locală

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Administrația publică locală în România post-decembristă

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Schimbările de amploare intervenite în structura organelor(autorităţilor) statului şi a principilor care le guvernează s-au produs în...

Garantarea Constituțională a Autonomiei Locale

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Ai nevoie de altceva?