Administratie Parlamentara

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 24359
Mărime: 158.13KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Cristian Ionescu
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Extras din document

1. Ca orice altă instituţie publică, parlamentul are nevoie de o anumită structură administrativă şi de un personal specializat, precum şi de resurse financiare, necesare organizării şi funcţionării sale ca organism de reprezentare naţională. Constituţiile statelor europene cuprind fie dispoziţii cu caracter general, de principiu, fie prevederi concrete referitoare la organizarea administrativă a forurilor legiuitoare. Regula generală privind organizarea şi funcţionarea adunărilor legislative constă în deplina lor autonomie, care decurge din principiul separaţiei celor trei puteri în stat. Deşi între cele trei puteri există un anumit grad de interferenţă, de colaborare, mai flexibilă sau mai rigidă, în funcţie de caracterul parlamentar sau prezidenţial al regimului politic, organizarea lor internă este, în principiu, autonomă. De pildă, art.64 din Constituţia României prevede în alin.(1) că „organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu”. Acelaşi text prevede, de asemenea, că „resursele financiare ale Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate de acestea”.

2. Cele două texte cuprinse în art.64 alin.(1) din Consti-tuţie stabilesc două principii generale privind Camera Deputaţilor şi Senatul, şi anume:

a)autonomia organizatorică şi funcţională a celor două corpuri legislative;

b)autonomia financiară a Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Prevederi similare cuprind şi alte constituţii. De pildă, Constituţia Namibiei prevede în art.52 că în concordanţă cu preve-derile legale referitoare la serviciul public şi cu hotărârile Parla-mentului (Adunarea Naţională), preşedintele acestuia va numi o persoană în calitate de secretar al Adunării, care va îndeplini funcţiile şi sarcinile prevăzute în Constituţie sau stabilite de preşedinte. Art.112 din Constituţia Poloniei prevede că organizarea internă şi conducerea activităţii Seimului sunt stabilite în regulamentul acestuia.

Art.184 din Constituţia Portugaliei prevede că activitatea Adunării şi cea a comisiilor sale permanente sunt sprijinite de un personal parlamentar permanent (tehnic şi administrativ), precum şi de specialişti numiţi sau temporar angajaţi, numărul acestora fiind stabilit de preşedintele Adunării.

Potrivit art.72 alin.1 din Constituţia Spaniei, Camerele legislative îşi stabilesc propriile reguli de organizare şi funcţionare, îşi aprobă în mod autonom bugetele şi, de comun acord, reglementează statutul personalului parlamentului (Cortesurile Generale). Alineatul 3 al aceluiaşi articol precizează că preşedinţii Camerelor exercită în numele acestora toate prerogativele administrative şi autoritatea de poliţie în interiorul Camerelor.

Constituţia Franţei nu conţine reglementări speciale privind autonomia sau administrarea Adunării Naţionale şi a Senatului. Regulamentul Adunării Naţionale prevede, însă, în art.14 alin.1 că Biroul acesteia deţine întreaga putere privind organizarea şi conducerea tuturor serviciilor. Art.14 alin.2 din acelaşi regulament prevede, de asemenea, că Adunarea se bucură de autonomie financiară, în condiţiile stabilite de art.7 al Ordonanţei nr.58-11.00 din 17 noiembrie 1958 referitoare la funcţionarea adunărilor parla-mentare. Serviciile financiare şi administrative ale Adunării Naţionale se află sub autoritatea chestorilor acesteia. Anual, chestorii sunt descărcaţi de gestiune.

Potrivit art.17 din Regulamentul Adunării Naţionale, Biroul acesteia stabileşte prin regulamente interne organizarea şi funcţio-narea serviciilor, precum şi statutul personalului, şi raporturile între administraţia Adunării şi organizaţiile profesionale ale personalului parlamentar.

Autonomia organizatorică, funcţională şi financiară a cor-purilor legislative are la bază principiul separaţiei puterilor în stat, potrivit căruia există o netă demarcaţie între puterea legislativă, pute-rea executivă şi cea judecătorească. Deşi cele trei puteri colaborează şi se interferează, în procesul de conducere, cât priveşte organizarea proprie, fiecare dintre acestea se organizează şi îşi angajează personalul de specialitate, potrivit unor reglementări proprii.

Este deja o tradiţie ca membrii Parlamentului să fie asistaţi de un personal calificat şi specializat în cele mai diverse domenii de activitate, organizat în structuri administrative cum ar fi departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, oficii etc. În afara acestui personal de specialitate, care îndeplineşte funcţii de conducere şi de execuţie, în serviciul parlamentarilor se află secretare, curieri, aparat tehnic. Rolul întregului personal constă în principal în asigurarea şi realizarea activităţii de secretariat, de expertiză legislativă, de docu-mentare şi informare

Preview document

Administratie Parlamentara - Pagina 1
Administratie Parlamentara - Pagina 2
Administratie Parlamentara - Pagina 3
Administratie Parlamentara - Pagina 4
Administratie Parlamentara - Pagina 5
Administratie Parlamentara - Pagina 6
Administratie Parlamentara - Pagina 7
Administratie Parlamentara - Pagina 8
Administratie Parlamentara - Pagina 9
Administratie Parlamentara - Pagina 10
Administratie Parlamentara - Pagina 11
Administratie Parlamentara - Pagina 12
Administratie Parlamentara - Pagina 13
Administratie Parlamentara - Pagina 14
Administratie Parlamentara - Pagina 15
Administratie Parlamentara - Pagina 16
Administratie Parlamentara - Pagina 17
Administratie Parlamentara - Pagina 18
Administratie Parlamentara - Pagina 19
Administratie Parlamentara - Pagina 20
Administratie Parlamentara - Pagina 21
Administratie Parlamentara - Pagina 22
Administratie Parlamentara - Pagina 23
Administratie Parlamentara - Pagina 24
Administratie Parlamentara - Pagina 25
Administratie Parlamentara - Pagina 26
Administratie Parlamentara - Pagina 27
Administratie Parlamentara - Pagina 28
Administratie Parlamentara - Pagina 29
Administratie Parlamentara - Pagina 30
Administratie Parlamentara - Pagina 31
Administratie Parlamentara - Pagina 32
Administratie Parlamentara - Pagina 33
Administratie Parlamentara - Pagina 34
Administratie Parlamentara - Pagina 35
Administratie Parlamentara - Pagina 36
Administratie Parlamentara - Pagina 37
Administratie Parlamentara - Pagina 38
Administratie Parlamentara - Pagina 39
Administratie Parlamentara - Pagina 40
Administratie Parlamentara - Pagina 41
Administratie Parlamentara - Pagina 42
Administratie Parlamentara - Pagina 43
Administratie Parlamentara - Pagina 44
Administratie Parlamentara - Pagina 45
Administratie Parlamentara - Pagina 46
Administratie Parlamentara - Pagina 47
Administratie Parlamentara - Pagina 48
Administratie Parlamentara - Pagina 49
Administratie Parlamentara - Pagina 50
Administratie Parlamentara - Pagina 51
Administratie Parlamentara - Pagina 52
Administratie Parlamentara - Pagina 53
Administratie Parlamentara - Pagina 54
Administratie Parlamentara - Pagina 55
Administratie Parlamentara - Pagina 56
Administratie Parlamentara - Pagina 57
Administratie Parlamentara - Pagina 58
Administratie Parlamentara - Pagina 59
Administratie Parlamentara - Pagina 60
Administratie Parlamentara - Pagina 61
Administratie Parlamentara - Pagina 62
Administratie Parlamentara - Pagina 63
Administratie Parlamentara - Pagina 64
Administratie Parlamentara - Pagina 65
Administratie Parlamentara - Pagina 66
Administratie Parlamentara - Pagina 67
Administratie Parlamentara - Pagina 68
Administratie Parlamentara - Pagina 69
Administratie Parlamentara - Pagina 70
Administratie Parlamentara - Pagina 71
Administratie Parlamentara - Pagina 72
Administratie Parlamentara - Pagina 73
Administratie Parlamentara - Pagina 74
Administratie Parlamentara - Pagina 75
Administratie Parlamentara - Pagina 76
Administratie Parlamentara - Pagina 77
Administratie Parlamentara - Pagina 78
Administratie Parlamentara - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Administratie Parlamentara.doc

Alții au mai descărcat și

Lumea Muncii intre Diversitate si Convergenta

INTRODUCERE In actuala perioada de post integrare in UE, România este un exemplu clar a ceea ce se poate numi cercul vicios al resurselor de...

Noile tendinte in Dreptul Social European

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Organizarea Muncii

INTRODUCERE Prezenta lucrare a urmarit sa întreprinda studiul aspectelor principale ale organizarii si disciplinei muncii, inclusiv a raspunderii...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Ai nevoie de altceva?