Asociațiile Familiale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 959
Mărime: 9.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: cristea

Extras din document

• Aspecte generale

Reglementările cu privire la asociaţia familială se regăsesc în Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

Astfel, asociaţia familială se constituie din membrii de familie care hotărăsc asocierea pentru obţinerea de profit (art. 2 alin. 1). Sunt consideraţi membrii unei familii, în sensul prezentei legi, soţul, soţia şi copiii acestora care au împlinit vârstă de 16 ani la data autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv.

Asociaţia familială se constituie din iniţiative unei persoane fizice în cadrul familiei respective, sau un reprezentant al acesteia, fiind şi reprezentantul asociaţiei în relaţiile cu terţii.

Extrapolând dispoziţiile art. 2 la cele care se regăsesc la art. 5 din Legea 300/2004, a rezultat ca pot desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul asociaţiilor familiale, persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au îndeplinit vârsta de 18 ani, persoanele care solicită autorizarea, respectiv 16 ani în cazul normelor asociaţiei;

- starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizarea;

- au calificarea – pregătirea profesională sau după caz, experienţa profesională necesară desfăşurării activităţii economice pentru care solicită autorizarea;

- nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitive pentru una din faptele sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară fiscală de natura celor care se înscriu în capitolul fiscal;

- îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute în legislaţia din domeniul sanitar, sanitar – veterinar, protecţia mediului, protecţia muncii şi apărării împotriva incendiilor

Membrii asociaţiei familiale, cât şi cei care desfăşoară activităţi economice în mod independent sunt numiţi expres de către legiuitor în cuprinsul Legii nr. 300/2004 angajaţi proprii. Legiuitorul prevede expres ca angajatul propriu nu presupune raporturi de muncă faţă de angajator, ci aceasta calitate se referă la dreptul celui în cauză de a fi asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ale asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile speciale din domeniile enunţate mai sus.

Preview document

Asociațiile Familiale - Pagina 1
Asociațiile Familiale - Pagina 2
Asociațiile Familiale - Pagina 3
Asociațiile Familiale - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Asociatiile Familiale.doc

Alții au mai descărcat și

Relatia Dintre Parinti si Copii

1. FAMILIA ROMANA 1.1 TERMINOLOGIE Cuvantul familia are in dreptul roman mai multe sensuri. Intr-un prim sens, identic cu termenul modern de...

Conceptul de Normă Juridică

Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia. Norma juridică este un element constitutiv al dreptului. Ea este o regulă de conduită...

Norma Juridica

Acţiunea indivizilor în societate nu se poate desfăşura haotic, ci ea trebuie ordonată, organizată, iar normele prin care se reali¬zează aceste...

Drept Comercial - Consideratii Teoretice

Dreptul comercial vs. Dreptul afacerilor Drept comercial » “In comer legea de fa ” (art.1 C.com.) • Notiunea de comer i semnificatia...

Protectia Drepturilor Omului in Dreptul International Contemporan

Până la cel de al doilea război mondial problemele drepturilor omului au fost tratate în mod fragmentar, in domenii limitate- interzicerea...

Dreptul Muncii

SINDICATELE Secţiunea 1 Izvoarele dreptului sindical O mişcare sindicală realmente liberă şi independentă nu poate să se dezvolte decât dacă...

Elemente de Drept International

APARIŢIA SI DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC A. PRIMELE REGULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL • primele reguli de drept internaţional au...

Intimitatea și Siguranța Persoanei

Faptul că cineva este ziarist, aceasta este dovada unei oarecare lipse de caracter. Lyndon Baines Johnson S-au scris şi s-au spus multe despre...

Ai nevoie de altceva?