Auditul instituțiilor publice

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 13554
Mărime: 440.42KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Adelina Dumitrescu Peculea
ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE . 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1: . 4

INTRODUCERE ÎN SISTEMUL AUDITULUI. PILONII PROCESELOR DE GUVERNANȚĂ. 4

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2: . 13

AUDITUL PUBLIC INTERN: SPECIFICITATE ȘI CADRUL LEGAL . 13

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3: . 21

PREGĂTIREA MISIUNILOR DE AUDIT ȘI GESTIONAREA RISCURILOR . 21

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4: . 29

MODALITĂȚI PRACTICE DE DERULARE A MISIUNIULOR DE AUDIT . 29

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 5: . 42

FINALITATEA ȘI CALITATEA ACTIVITĂȚII DE AUDIT . 42

GLOSAR DE TERMENI . 46

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ . 48

Extras din document

INTRODUCERE

Necesitatea îmbunătăţirii proceselor de guvernanță, pentru asigurarea îndeplinirii

obiectivelor entităților publice, în condiţii de transparenţă, eficienţă şi eficacitate,

reprezintă în continuare, un scop important al activităţii de audit din sectorul public.

Introducerea auditului public intern reprezintă, fără îndoială, un pas decisiv în

evoluţia organizaţiilor, în special a celor publice, o etapă importantă în introducerea şi

dezvoltarea managementului performant în instituţiile publice, indiferent de obiectul lor

de activitate.

Activitatea desfăşurată de auditorul intern în sectorul public este o activitate

independentă şi obiectivă, care dă entităţii o asigurare rezonabilă în ceea ce priveşte

funcţionalitatea sistemului de control intern, oferă consiliere pentru îmbunătăţirea

operaţiunilor şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare actului managerial. În

acelaşi timp, auditorul intern ajută entitatea publică să îşi atingă obiectivele evaluând,

printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor,

de control şi de guvernare și oferă propuneri pentru a le consolida eficacitatea. Mai

mult, auditorul intern este creator de valoare prin sine, prin intermediul economiilor pe

care le generează, al oportunităților pe care le creează și al pierderilor evitate ca urmare

a activității acestuia.

Deşi s-au înregistrat progrese reale privind reforma administraţiei publice, totuşi,

pentru a găsi soluţii la provocările şi problemele acesteia, considerăm că este necesar

să privim activitatea de audit ca parte integrantă a acestui sistem1.

Dacă raportăm activitatea de audit ca atribut al conducerii și încercăm să

exprimăm obiectivele cursului într-o singură idee, ne vine în gând problema ridicată de

către Woodrow Wilson2 care într-una din lucrările sale3 ridica o serie de probleme cu

privire la administraţia publică: „cum poate guvernul să fie administrat astfel încât să fie

mereu în interesul funcţionarului public, să nu îşi facă datoria doar către superiorul său

direct, ci şi faţă de comunitatea pe care o deserveşte?; cum poate un asemenea

1 Dumitrescu, A., Audit și contabilitate: baze ale performanței în administrația publică, Editura Economică,

București, 2012.

2 Woodrow Wilson (1856-1924) om politic şi de stat american, a fost cel de-al 28-lea preşedinte al

Statelor Unite ale Americii între anii 1913 şi 1921. Contribuţiile sale ştiinţifice şi academice s-au

concentrat asupra administraţiei publice americane şi a rezolvării problemelor specifice ale Statelor Unite

ale Americii în perioada dintre Războiul de Secesiune şi Primul Război Mondial, şi apoi în jurul

reconstrucţiei Economiei americane după sfârşitul primei deflagraţii mondiale. Pentru mai multe detalii se

poate consulta şi http://www.whitehouse.gov/about/presidents/woodrowwilson.

3 Woodrow Wilson, “The Study of Public Administration” in Public Administration: Politics and the People.

Dean L. Yarwood, ed. (White Plains, N. Y.: Longman, 1987, p.29), în McKinney, Jerome B.; Howard,

Lawrence C. (1998), Public administration: balancing power and accountability, Praeger Publisher,

Westport – USA.

serviciu să fie realizat astfel încât prin aportul ambiţei sale, onoarei şi caracterului său,

interesul funcţionarului public să slujească cel mai bine interesului comun?”.

Obiectivul general

al cursului

Să familiarizeze cursanții cu terminologia și conceptele de

specialitate și să-i inițieze în instrumentarul metodologic specific

auditului public.

Obiectivele

specifice

· Creșterea gradului de conștientizare și fixarea rolului

managementului riscurilor și activităților de audit

· Instruirea practică, interactivă a cursanților prin evaluarea

riscurilor și capacitatea sitemului de control intern/managerial de

a preveni manifestarea riscurilor și aplicarea practicilor curente

din domeniul auditului;

· Inițierea unor abilități specifice activităților de audit care permit

trecerea de la componenta teoretică la componenta practică a

managementului riscurilor.

Bibliografie

Audit financiar 2000, Standarde, Codul privind conduita etică și profesională, Ed.

Economică, București, 2000.

Dumitrescu, Adelina “Audit și contabilitate: baze ale performanței în administrația publică”, Ed. Economică, București, 2012.

Dumitrescu, M., Dumitrescu-Peculea, A., Strategii și management. Dimensiuni socio-umane contemporane, Editura Economică, București, 2014.

Ghiță, M., Guvernanța Corporativă, Editura Economică, București, 2008.

Ghiță, Marcel ”Auditul intern” ed a II-a, Ed Economică, București, 2009.

Morariu, Ana; Stoian, Flavia; Suciu, Gheorghe ”Auditul intern și guvernanța corporativă”, Ed. Universitară, București, 2008.

Renard, Jaques ”Theorie et practique de l’audit interne”, Editions d’Organisation, France, 2002.

Woodrow Wilson, “The Study of Public Administration” in Public Administration: Politics and the People. Dean L. Yarwood, ed. (White Plains, N. Y.: Longman, 1987, p.29), în McKinney, Jerome B.; Howard, Lawrence C. (1998), Public administration: balancing power and accountability, Praeger Publisher, Westport – USA.

Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 5 decembrie 2011.

Hotărâre nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2014.

Preview document

Auditul instituțiilor publice - Pagina 1
Auditul instituțiilor publice - Pagina 2
Auditul instituțiilor publice - Pagina 3
Auditul instituțiilor publice - Pagina 4
Auditul instituțiilor publice - Pagina 5
Auditul instituțiilor publice - Pagina 6
Auditul instituțiilor publice - Pagina 7
Auditul instituțiilor publice - Pagina 8
Auditul instituțiilor publice - Pagina 9
Auditul instituțiilor publice - Pagina 10
Auditul instituțiilor publice - Pagina 11
Auditul instituțiilor publice - Pagina 12
Auditul instituțiilor publice - Pagina 13
Auditul instituțiilor publice - Pagina 14
Auditul instituțiilor publice - Pagina 15
Auditul instituțiilor publice - Pagina 16
Auditul instituțiilor publice - Pagina 17
Auditul instituțiilor publice - Pagina 18
Auditul instituțiilor publice - Pagina 19
Auditul instituțiilor publice - Pagina 20
Auditul instituțiilor publice - Pagina 21
Auditul instituțiilor publice - Pagina 22
Auditul instituțiilor publice - Pagina 23
Auditul instituțiilor publice - Pagina 24
Auditul instituțiilor publice - Pagina 25
Auditul instituțiilor publice - Pagina 26
Auditul instituțiilor publice - Pagina 27
Auditul instituțiilor publice - Pagina 28
Auditul instituțiilor publice - Pagina 29
Auditul instituțiilor publice - Pagina 30
Auditul instituțiilor publice - Pagina 31
Auditul instituțiilor publice - Pagina 32
Auditul instituțiilor publice - Pagina 33
Auditul instituțiilor publice - Pagina 34
Auditul instituțiilor publice - Pagina 35
Auditul instituțiilor publice - Pagina 36
Auditul instituțiilor publice - Pagina 37
Auditul instituțiilor publice - Pagina 38
Auditul instituțiilor publice - Pagina 39
Auditul instituțiilor publice - Pagina 40
Auditul instituțiilor publice - Pagina 41
Auditul instituțiilor publice - Pagina 42
Auditul instituțiilor publice - Pagina 43
Auditul instituțiilor publice - Pagina 44
Auditul instituțiilor publice - Pagina 45
Auditul instituțiilor publice - Pagina 46
Auditul instituțiilor publice - Pagina 47
Auditul instituțiilor publice - Pagina 48
Auditul instituțiilor publice - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Auditul institutiilor publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Dictionar Juridic

acreditare: numirea în functia de reprezentant diplomatic permanent într-un stat strãin act juridic: manifestare de vointã prin care se dã...

Drept Roman

Obiectivele fundamentale ale cursului sunt: - cunoasterea de catre studentii anului I a modului de aparitie si evolutie a dreptului si stiintei...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Drept Roman

Capitolul I Periodizarea istorica a statului si epocile dreptului roman I 1. Fondarea Romei. Conform traditiei, Roma a fost fondata în anul 753...

Procedura Civila NCPC

CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau...

Dreptul Administrativ

Introducere în dreptul administrativ TEMA 1 Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă. Sistemul dreptului...

Ai nevoie de altceva?