Bazele administrației publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 14 fișiere: pdf
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 36923
Mărime: 4.01MB (arhivat)
Publicat de: Diana C.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Unitate de învățare Nr. 1

Definirea rolului si locului Administrației publice in sistemul de

drept românesc

Cuprins

Pagina

Obiectivele Unității de învățare Nr. 1 .

Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 1 ...

Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare

Bibliografie Unitate de învățare Nr. 1 .

Administrația publică: Concepte

Bazele administrației publice

OBIECTIVELE Unității de învățare Nr. 1

Principalele obiective ale Unității de învățare Nr. 1 sunt:

- să cunoască și să identifice conceptele specifice administrației

publice

1.1 Administrația publică: Concepte

SantaMaria De Prades, reprezentant al unei țări cu tradiție în

știința administrației (Spania), a fondat teoria conform căreia știința

administrației răspunde la întrebările: ce trebuie să facă administrația, ce

face și cum ar trebui să facă rațional, spre deosebire de dreptul

administrativ, care răspunde la întrebarea cum e organizată administrația

publică sau mai precis care este baza legală a organizării administrației

publice.

Această teorie a fost ulterior dezvoltată, în perioada interbelică,

de către germanul Freiherr von Scheurl, care înțelege știința

administrației pe trei ordine de materii: Was ? - ce face administrația ?;

Wie ? - în ce fel se exercită această administrație? și Wer ? - ce criterii

îi călăuzesc pe cei care formează personalul administrației ?.

Pentru a ști ce trebuie să facă și ce care sunt sarcinile

administrației va trebui să descoperim ce este administrația.

Morstein Max arată că administrația este efectuarea unor

operațiuni pentru atingerea unui scop dinainte stabilit pentru ca un alt

autor să o vadă ca fiind o lipsă a haosului .

În conținutul administrației, M.T. Oroveanu, identifica

imperativele: a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona, a controla .

Deși la prima vedere nu există diferențe între administrație și

administrație publică, este unanim acceptat în doctrină faptul că cele

două noțiuni sunt totuși distincte, ele deosebindu-se atât prin prisma

organizatorului de activități cât și a scopului propus.

Noțiunea de administrație este mai largă decât cea de

administrație publică, incluzând orice organizație cu scop delimitat, în

timp ce, noțiunea de administrație publică vizează doar sfera de

„instituții care desfășoară activități determinate de guvernământ pentru

satisfacerea unor nevoi sociale” .

Literatura de specialitate a făcut o distincție necesară între

administrația particulară și administrația publică: dacă activitatea

prestată are drept scop realizarea unor interese particulare, vorbim de o

administrație particulară, iar dacă are ca scop un interes general, de nivel

național sau local, suntem în prezența unei administrații publice . Ca

orice activitate umană, atât administrația publică, cât și administrația

particulară urmăresc un scop, utilizând anumite mijloace. Dar, sub

aspectul finalității și al resurselor folosite, există diferențe esențiale între

ele .

Spre deosebire de administrația privată, administrația publică

urmărește satisfacerea interesului public, a utilității publice, în mod

Administrația publică: Concepte

Bazele administrației publice

dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice. Mobilul

activității administrației publice este satisfacerea, în mod regulat și

continuu, a unor cerințe esențiale, comune întregii colectivități umane,

care exced prin amploarea lor, sunt nerentabile și nimeni nu s-ar oferi să

le asigure .

Sistemul administrației publice, arată Al. Negoiță , „se

construiește pentru realizarea unor activități de organizare a executării și

de executare a legii, care se referă la întreaga populație a țării și se aplică

pe întreg teritoriul statului și în unitățile administrativ - teritoriale ale

acestuia. În acest sens, sistemul administrației publice se va construi

pentru a realiza activități care interesează întreaga populație, municipiul

și județul, pentru realizarea unor activități care privesc colectivitățile

sociale constituite în respectivele unități teritorial administrative”.

Executând legea, ca act de voință politică realizat prin

intermediul puterii legislative, administrația publică are un rol

determinant în materializarea valorilor politice ca expresie a intereselor

generale ale societății, fiind astfel legată formal, dar și organizatoric, de

puterea legislativă și executivă, în fapt, de stat.

Putem concluziona astfel că, administrația publică diferă de

administrația particulară, interferează cu politicul, este organizată și

funcționează în vederea organizării executării și aplicării în concret a

legii și, o regăsim cristalizată în ramura executivă a guvernării, realizând

funcția executivă a statului.

Uzând de principiile logice clasice vom observa, în același

timp, calitatea administrației publice de specie a fenomenului

administrativ, pe de o parte și, specie a fenomenului puterii publice, pe

de altă parte , această din ultimă calitate a administrației publice ne

obligă în cele ce urmează să deschidem o discuție pe marginea

relației putere executivă - administrație publică.

În ceea ce privește sistemul de structuri administrative,

componente ale administrației publice, vom remarca că, la rândul lor,

prezintă o serie de particularități ce le diferențiază de persoanele de

drept privat, pe care le regăsim în sfera administrației private.

Astfel, spre deosebire de persoanele fizice sau juridice de drept

privat, persoanele morale din componența administrației publice sunt

purtătoare de autoritate publică (exemplu, autorități publice, regii

autonome, instituții publice, servicii publice, etc.), se află în interiorul

sistemului administrației publice, de regulă în relație de supraordonare -

subordonare (de exemplu ministerul este supraordonat serviciului public

de specialitate deconcentrat în teritoriu), și acționează în baza și în

executarea legii, în virtutea puterii publice ce le este recunoscută și prin

procedee de autoritate, care îi dau dreptul de a pretinde o anumită

conduită subiectului subordonat (pasiv).

Ele sunt persoane juridice de drept public cărora li se aplică

regimul juridic de drept administrativ, spre deosebire de persoanele

juridice de drept privat, supuse regimului juridic de drept comun.

Desprindem, prin analiza punctelor de vedere exprimate în

doctrină, calitatea administrației publice de subgen al administrației, cu

particularitățile ce o definesc ca atare.

Preview document

Bazele administrației publice - Pagina 1
Bazele administrației publice - Pagina 2
Bazele administrației publice - Pagina 3
Bazele administrației publice - Pagina 4
Bazele administrației publice - Pagina 5
Bazele administrației publice - Pagina 6
Bazele administrației publice - Pagina 7
Bazele administrației publice - Pagina 8
Bazele administrației publice - Pagina 9
Bazele administrației publice - Pagina 10
Bazele administrației publice - Pagina 11
Bazele administrației publice - Pagina 12
Bazele administrației publice - Pagina 13
Bazele administrației publice - Pagina 14
Bazele administrației publice - Pagina 15
Bazele administrației publice - Pagina 16
Bazele administrației publice - Pagina 17
Bazele administrației publice - Pagina 18
Bazele administrației publice - Pagina 19
Bazele administrației publice - Pagina 20
Bazele administrației publice - Pagina 21
Bazele administrației publice - Pagina 22
Bazele administrației publice - Pagina 23
Bazele administrației publice - Pagina 24
Bazele administrației publice - Pagina 25
Bazele administrației publice - Pagina 26
Bazele administrației publice - Pagina 27
Bazele administrației publice - Pagina 28
Bazele administrației publice - Pagina 29
Bazele administrației publice - Pagina 30
Bazele administrației publice - Pagina 31
Bazele administrației publice - Pagina 32
Bazele administrației publice - Pagina 33
Bazele administrației publice - Pagina 34
Bazele administrației publice - Pagina 35
Bazele administrației publice - Pagina 36
Bazele administrației publice - Pagina 37
Bazele administrației publice - Pagina 38
Bazele administrației publice - Pagina 39
Bazele administrației publice - Pagina 40
Bazele administrației publice - Pagina 41
Bazele administrației publice - Pagina 42
Bazele administrației publice - Pagina 43
Bazele administrației publice - Pagina 44
Bazele administrației publice - Pagina 45
Bazele administrației publice - Pagina 46
Bazele administrației publice - Pagina 47
Bazele administrației publice - Pagina 48
Bazele administrației publice - Pagina 49
Bazele administrației publice - Pagina 50
Bazele administrației publice - Pagina 51
Bazele administrației publice - Pagina 52
Bazele administrației publice - Pagina 53
Bazele administrației publice - Pagina 54
Bazele administrației publice - Pagina 55
Bazele administrației publice - Pagina 56
Bazele administrației publice - Pagina 57
Bazele administrației publice - Pagina 58
Bazele administrației publice - Pagina 59
Bazele administrației publice - Pagina 60
Bazele administrației publice - Pagina 61
Bazele administrației publice - Pagina 62
Bazele administrației publice - Pagina 63
Bazele administrației publice - Pagina 64
Bazele administrației publice - Pagina 65
Bazele administrației publice - Pagina 66
Bazele administrației publice - Pagina 67
Bazele administrației publice - Pagina 68
Bazele administrației publice - Pagina 69
Bazele administrației publice - Pagina 70
Bazele administrației publice - Pagina 71
Bazele administrației publice - Pagina 72
Bazele administrației publice - Pagina 73
Bazele administrației publice - Pagina 74
Bazele administrației publice - Pagina 75
Bazele administrației publice - Pagina 76
Bazele administrației publice - Pagina 77
Bazele administrației publice - Pagina 78
Bazele administrației publice - Pagina 79
Bazele administrației publice - Pagina 80
Bazele administrației publice - Pagina 81
Bazele administrației publice - Pagina 82
Bazele administrației publice - Pagina 83
Bazele administrației publice - Pagina 84
Bazele administrației publice - Pagina 85
Bazele administrației publice - Pagina 86
Bazele administrației publice - Pagina 87
Bazele administrației publice - Pagina 88
Bazele administrației publice - Pagina 89
Bazele administrației publice - Pagina 90
Bazele administrației publice - Pagina 91
Bazele administrației publice - Pagina 92
Bazele administrației publice - Pagina 93
Bazele administrației publice - Pagina 94
Bazele administrației publice - Pagina 95
Bazele administrației publice - Pagina 96
Bazele administrației publice - Pagina 97
Bazele administrației publice - Pagina 98
Bazele administrației publice - Pagina 99
Bazele administrației publice - Pagina 100
Bazele administrației publice - Pagina 101
Bazele administrației publice - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • adm1.pdf
 • adm10.pdf
 • adm11.pdf
 • adm12.pdf
 • adm13.pdf
 • adm14.pdf
 • adm2.pdf
 • adm3.pdf
 • adm4.pdf
 • adm5.pdf
 • adm6.pdf
 • adm7.pdf
 • adm8.pdf
 • adm9.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de...

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă...

Procedură civilă

N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor...

Desfășurarea urmăririi penale

1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor...

Mari sisteme de drept contemporan

1. MODULUL 1 ÎMPĂRȚIREA LUMII CONTEMPORANE ÎN MARI SISTEME DE DREPT Scopul modulului: Înțelegerea de către studenți a criteriilor care stau la...

Drept Internațional Public

Unitatea de învățare nr. 1 Definiția, rolul, scopul, trăsăturile, fundamentul și limitele dreptului internațional CUPRINS 1.1. Definiția...

Dreptul afacerilor

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL ROMAN I. DEFINIȚIA, ROLUL, PRINCIPIILE ȘI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL Omul ca ființă superioară,...

Te-ar putea interesa și

Investiții în Proiecte ale Administrației Publice

Sfera serviciilor capata dimensiuni tot mai mari în viata social –economica a unei tari civilizate ca urmare a actiunii unor factori obiectivi....

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Controlul asupra Activității Administrației Publice - Aspecte Teoretice Privind Modelele de Decizie în Administrație

INTRODUCERE Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a...

Reformarea managementului administrației publice în etapele pre și post integrării României în UE

CAPITOLUL 1. CONCEPTE ŞI STRATEGII ÎN REFORMAREA ÎN CONSENS CU CERINŢELE UNIUNII EUROPENE 1.1.CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL ADMINISTRAŢIEI...

Bazele juridice ale administrației publice - Consiliul Județean și Local

Introducere Studiul de față abordează guvernarea locală din România într-o perspectivă restrictivă care pune accent pe rolul și activitatea...

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Principii de bază ale administrației publice locale

Constituția României în art. 119 prevede că administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei...

Ai nevoie de altceva?