Bunurile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3993
Mărime: 19.49KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Bunurile comune:

Categorii legale de determinare a bunurilor comune

Art.30 C.Fam stabileste ca bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti, sunt de la data incheierii casatoriei bunuri comune ale oricaruia si ale art. 31 determina limitativ categoria de bunuri proprii ale fiecarui sot.

Un bun apartine comunitatii daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:

1. bunul este dobandit de soti sau de unul dintre ei in timpul casatoriei

2. bunul nu face parte din categoriile de bunuri proprii reglementate de art.31 C.Fa

Notiunea de dobandire

Potrivit art.30 C.Fam prin dobandire se intelege obtinerea sub semnul prezumtiei de comunitate de catre oricare dintre soti sau de ei impreuna a unui drept patrimonial real sau de creanta in temeiul legii al unui act sau al unui fapt juridic.

Pentru ca bunul sa fie comun este necesar ca el sa fie dobandit prin acte juridice oneroase intrucat cele dobandite prin acte cu titlu gratuit vor fi considerate comune numai daca aceasta este vointa dispunatorului deoarece in caz contrar bunurile respective sunt proprii in temeiul art. 31 lit.b.

Bunul dobandit in timpul casatoriei urmeaza a fi considerat comun indifferent daca in actul de dobandire figureaza ambii soti sau unul dintre ei.

Daca in actul de dobandire a unui imobil, act incheiat in timpul casatoriei, figureaza ambii soti bunul va fi comun si nu proprietete pe cote parti chiar daca actul ar fi transcris in Cartea Funciara cu indicarea partii cuvenite fiecarui sot.

Tot comun va fi bunul dobandit in timpul casatoriei si in cazul in care actul de dobandire este transcris in Cartea Funciara numai pe numele unuia dintre soti, la cererea sotilor.

Daca sotul apare singur ca titular al dreptului de proprietate refuza sa consimta la inscrierea dreptului unde proprietatea bunului comun si in favoarea celuilalt sot, acesta din urma este indreptatit sa ceara inscrierea pe calea actiunii in prestatie tabulara.

Bunurile dobandite pana la aceasta data vor apartine comunitatii iar cele dobandite dupa aceasta data vo fi proprii ale sotului supravietuitor daca data mortii stabilita prin hotarare judecatoreasca este ulterior modificata.

Noua data a mortii stabilita de instanta poate fi anterioara sau ulterioara primei date a mortii ceea ce duce la schimbarea regimului juridic al bunurilor din comune in proprii daca noua data a mortii este anterioara primei date a mortii sau din proprii in comune daca noua data a mortii este ulterioara primei date ale mortii.

Daca cel declarat mort este in viata si obtine anularea hotararii declarative de moarte comunitatea de bunuri nu a incetat sa existe.

Daca sotul celui declarat mort se recastoreste iar cel declarat mort reapare si obtine anularea hotararii judecatoresti declarative de moarte prima casaatorie se considera desfacuta pe data incheierii casatoriei celei de-a doua pana la care a existat comunitatea de bunuri.

Daca sotii din cea de-a doua casatorie au fost de rea credinta , a doua casatorie este lovita de nulitate absoluta iar comunitatea de bunuri rezultata din prima casatorie a incetat sa mai existe.

Daca anumite bunuri au fost dobandite pe timpul procesului de divort pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de desfacere a casatoriei ele vor apartine comunitatii.

Bunul dobandit de catre unul dintre soti devine comun chiar daca vanzatorul a fost reprezentat la incheierea actului de catre celalalt sot aceasta nefiind o incalcare a prevederii art. 1308 al 2C. Civ. care opresc sanctiunea anularii actului cumpararea de catre mandatari a bunurilor pe care a fost insarcinat sa le vanda.

In cazul bunurilor dobandite prin uzucapiune bunul va apartine comunitatii daca:

-in cazul celei de 10 la 20 de ani, data justului titlu se situeaza in timpul casatoriei.

-in cazul celei de 30 de ani de la data la care incepe sa curga termenul de prescriptie achizitive.

Calitatea dobanditorului

Pentru ca bunul sa apartina comunitatii este necesar ca la monentul dobandirii sale dobanditorul sa aiba calitatea de sot.

Aceasta calitate exista pe toata durata casatoriei, adica, intre momentul incheierii sale si cel al incetarii ei prin moarte ori al desfiintarii acesteia prin hotarare judecatoreasca.

In cazul in care casatoria inceteaza prin deces trebuie facuta distinctie intre situatia cand casatoria inceteaza prin moartea fizic constatata si prin moartea unuia dintre soti declarata prin hotarare judecatoreasca.

In situatia mortii fizic constatata, bunurile dobandite dupa data decesului de sotul supravietuitor sunt bunuri comune in ipoteza declararii judecatoresti a mortii unuia dintre soti, data morti stabilita de catre instanta este si data incetarii casatoriei.

Daca dupa data desfacerii casatoriei unul dintre fostii soti dobandeste un bun cu bani proveniti de la celalalt sot ( fost sot ) in timpul casatoriei bunul este propriu al celui care l-a achizitionat iar fostul sot de la care provin banii va avea un drept de creanta pentru suma pe care i-a imprumutat-o dobanditorului bunului.

In cazul anularii sau constatarii nulitatii casatoriei barbatul si femeia sunt considerati ca nu au fost niciodata casatoriti iar bunurile dobandite in timpul casatoriei desfiintate vor fi proprietatea celui care le-a achizitionat iar daca ambii au contribuit la cumpararea lor fiecare va avea o cota parte proportionala cu contributia sa.

Momentul dobandiri

Momentul dobandirii este acela in care are loc trecerea dreptului din patrimoniul tertului in patrimoniul sotului astfel ca la data acestui transfer bunul intra in patrimoniul comun al sotilor.

Creantele nascute inainte de incheierea casatoriei in patrimoniul unuia dintre soti dar realizate, timpul casatoriei dupa ce aceasta inceteaza sa mai existe sunt considerate bunuri comune.

Bunul dobandit in timpul casatoriei afectat printr-o conventie afectata de termen este comun;

Preview document

Bunurile - Pagina 1
Bunurile - Pagina 2
Bunurile - Pagina 3
Bunurile - Pagina 4
Bunurile - Pagina 5
Bunurile - Pagina 6
Bunurile - Pagina 7
Bunurile - Pagina 8
Bunurile - Pagina 9
Bunurile - Pagina 10
Bunurile - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Bunurile.doc

Alții au mai descărcat și

Judecata Cetelor de Batrani - Etnologie Juridica

Judecata cetelor de batrani Comunitatea satului si legislatia ei Este firesc ca intr-o comunitate, oricare ar fi ea, sa existe legaturi strânse...

Bunurile Proprii ale Sotilor

I. SCURT ISTORIC PRIVIND BUNURILE PROPRII ALE SOTILOR Familia este principala forma de organizare a vietii in comun a oamenilor legati prin...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție

INTRODUCERE Socializarea persoanelor eliberate din detenţie sau asistenţa post-penală vizează sensul valoric al societăţii. Scopul oricărei...

Cedo și Istoria Doctrinelor

A. Definitia drepturilor omului = este doctrina ce preconizeaza definirea Drepturilor omului, dimensiunea acestora depasind granitele statelor,...

Posesia

Proboematica legata de posesie ca stare de fapt ocrotita juridiceste In legatura cu stapanirea unui bun se pot distinge 3 situatii juridice: 1-sa...

Protectia Juridica a Drepturilor Omului

Structura I. Aspecte generale privind protecţia juridică a drepturilor omului I.1. Noţiuni generale privind protecţia juridică a drepturilor...

Intimitatea și Siguranța Persoanei

Faptul că cineva este ziarist, aceasta este dovada unei oarecare lipse de caracter. Lyndon Baines Johnson S-au scris şi s-au spus multe despre...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Bunurile publice și private - Evoluția sectorului public

Termenul de bun semnifică orice element al realităţii care este apt să satisfacă o nevoie umană de consum personal sau de consum productiv. Dar, nu...

Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente

CAPITOLUL I NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR Activitatea cotidiană...

Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova

INTRODUCERE Lucrarea dată cuprinde toate aspectele organizării procesului de evaluare in scopul ipotecarii, unde am analizat toate detaliile ce le...

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri obligatorii pentru persoane fizice și juridice

1.GENERALITĂȚI DESPRE ASIGURĂRI Viața omului se află sub influența ideii de munca. Acesta, permanent, își dedică timpul creării de bunuri fizice...

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice și juridice

Generalități Trăim într-o lume volatilă și incertă, totul în jurul nostru se schimbă rapid, iar noi nu mai suntem capabili să anticipăm...

Contractul de Schimb a Bunurilor Imobile

Introducere. Prezanta lucrare reprezintă o analiză a contratului de schimb a bunurilor imobile în care am încercat să descriu care este evoluția...

Elemente conceptuale și evoluții ale asigurărilor de bunuri și persoane în context internațional

Introducere Asigurările au luat naștere odată cu conștientizarea pericolelor care ne pândesc la fiecare pas. Astfel, aceste instrumente vin în...

Ai nevoie de altceva?