CEDO - garanții procedurale

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 20667
Mărime: 67.49KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pivniceru Mona
Cursuri

Extras din document

Consiuliul Europei s-a constituit la Londra în 1949 prin adoptarea statutului.

Statutul Consiliului Europei prevede în art.1 că menţinerea şi realizarea drepturilor omului reprezintă unul dintre mijloacele pentru realizarea scopului Consiliului Europei, care constă în unitatea între membrii săi pentru protecţia şi realizarea idealurilor şi principiilor care formează patrimoniul lor comun şi pentru facilitarea progresului economic şi social.

Art.2 din Statut condiţionează aderarea statelor de respectarea drepturilor omului. Consiliul Europei reprezintă principala organizaţie internaţională interguvernamentală la nivel european care are ca atribuţie principală consacrarea şi apărarea drepturilor omului.

Calitatea de membru al Consiliului Europei este condiţionată de acceptarea principiului statului de drept, acceptarea principiului potrivit căruia persoana aflată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Încălcarea principiilor inserate în obligaţiile prevăzute la art.5 din Statut atrage una din următoarele sancţiuni prevăzute în art.8 din Statut:

- suspendarea dreptului de reprezentare;

- retragerea din Consiliul Europei la cererea Comitetului de miniştri, cu acest obiect;

- încetarea calităţii de membru al Consiliului Europei prin decizie a Comitetului Miniştrilor.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a materializat scopul Consiliului Europei privitor la prodecţia drepturilor omului. Convenţia a fost adoptată la 4 mai 1950 şi a intrat în vigoare la 3 sept. 1953.

România a semnat Convenţia şi protocoalele sale adiţionale în vigoare la acea dată la 7 oct. 1993, odată cu depunerea intrumentelor de aderare la Statulul Consiliului Europei. Au fost ratificate prin Legea nr. 30/1994 şi în ordinea juridică naţională, pentru România, Convenţia a intrat în vigoare la 20 iunie 1994, dată la care intrumentele de ratificare au fost depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.

DREPTURILE GARANTATE DE CEDO ŞI PROTOCOALELE SALE

În forma iniţială Convenţia garanta următoarele drepturi:

1. dreptul la viaţă;

2. dreptul de a nu fi supus torturii sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante;

3. dreptul de a nu fi ţinut în sclavie şi interzicearea muncii forţate;

4. dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei;

5. dreptul la un proces echitabil;

6. dreptul de a nu fi supus unor legi şi pedepse (ex) post facto;

7. dreptul la viaţa privată şi de familie;

8. libertatea de conştiinţă, gândire şi religie;

9. libertatea de expresie;

10. libertatea de asociere şi de întrunire paşnică;

11. dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie.

Convenţia mai conţine o clauză de nediscriminare în art.14 şi obligaţia de a se acorda un remediu eficace, prin instanţele naţionale, oricărei persoane ale cărei drepturi au fost violate (art.13).

Aceste drepturi au fost lărgite prin protocoalele adiţionale ulterioare. Până în prezent au fost adoptate 14 protocoale adiţionale la Convenţie, cel de-al 14-lea fiind în curs de ratificare.

Protocolul 1 priveşte dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, angajamentul statelor de a organiza alegeri libere şi secrete la intervale de timp rezonabile.

Protocolul 4 priveşte interdicţia privării de libertate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, dreptul la liberă circulaţie, interzicerea expulzării propriilor cetăţeni şi a expulzării colective a străinilor.

Protocolul 7 priveşte garanţii procedurale în caz de expulzare a străinilor, dreptul la recurs în materie penală, dreptul la reparaţie în caz de eroare judiciară, interdicţia ca o persoană să fie judecată sau pedepsită de două ori pentru aceeaşi faptă şi egalitatea între soţi.

Protocoalele 5 şi 8 amendau dispoziţiile referitoare la organizarea şi funcţionarea organelor Convenţie, adică fosta Comisie şi Curtea, integrate ulterior în textul Convenţiei, fără a mai avea o existenţă distinctă.

Protocolul 9 a fost abrogat prin Protocolul 11 care a modificat mecanismul de control al Convenţie prin instituirea Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Protocoalele 1, 4, 7 şi 6 privitoare la abolirea pedepsei cu moartea sunt protocoale normative. Lor li se adaugă Protocolul 13 la Convenţie, care aboleşte pedeapsa cu moartea în orice circumstanţe. Dacă Protocolul 6 interzice pedeapsa cu moartea doar în timp de pace, admiţând-o pentru faptele comise pe timp de război, Protocolul 13 vizează interzicerea pedepsei cu moartea în orice circumstanţe şi a intrat în vigoare la 1 iulie 2003.

Protocolul 12 la Convenţie a intrat în vigoare la 1 aprilie 2005 şi priveşte interdicţia generală a oricărei forme de discriminare.

Protocolul 14 va aduce modificări substanţiale în privinţa competenţei Curţii, durata mandatului judecătorilor, condiţiile de judecată ale Curţii, condiţii de admisibilitate a cererii individuale, posibilitatea de intervenţie într-o cerere aflată deja pe rol în faţa camerei, soluţionarea amiabilă a litigiului, executarea hotărârilor Curţii.

Preview document

CEDO - garanții procedurale - Pagina 1
CEDO - garanții procedurale - Pagina 2
CEDO - garanții procedurale - Pagina 3
CEDO - garanții procedurale - Pagina 4
CEDO - garanții procedurale - Pagina 5
CEDO - garanții procedurale - Pagina 6
CEDO - garanții procedurale - Pagina 7
CEDO - garanții procedurale - Pagina 8
CEDO - garanții procedurale - Pagina 9
CEDO - garanții procedurale - Pagina 10
CEDO - garanții procedurale - Pagina 11
CEDO - garanții procedurale - Pagina 12
CEDO - garanții procedurale - Pagina 13
CEDO - garanții procedurale - Pagina 14
CEDO - garanții procedurale - Pagina 15
CEDO - garanții procedurale - Pagina 16
CEDO - garanții procedurale - Pagina 17
CEDO - garanții procedurale - Pagina 18
CEDO - garanții procedurale - Pagina 19
CEDO - garanții procedurale - Pagina 20
CEDO - garanții procedurale - Pagina 21
CEDO - garanții procedurale - Pagina 22
CEDO - garanții procedurale - Pagina 23
CEDO - garanții procedurale - Pagina 24
CEDO - garanții procedurale - Pagina 25
CEDO - garanții procedurale - Pagina 26
CEDO - garanții procedurale - Pagina 27
CEDO - garanții procedurale - Pagina 28
CEDO - garanții procedurale - Pagina 29
CEDO - garanții procedurale - Pagina 30
CEDO - garanții procedurale - Pagina 31
CEDO - garanții procedurale - Pagina 32
CEDO - garanții procedurale - Pagina 33
CEDO - garanții procedurale - Pagina 34
CEDO - garanții procedurale - Pagina 35
CEDO - garanții procedurale - Pagina 36
CEDO - garanții procedurale - Pagina 37
CEDO - garanții procedurale - Pagina 38
CEDO - garanții procedurale - Pagina 39
CEDO - garanții procedurale - Pagina 40
CEDO - garanții procedurale - Pagina 41
CEDO - garanții procedurale - Pagina 42
CEDO - garanții procedurale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • CEDO - Garantii Procedurale.doc

Alții au mai descărcat și

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Libertatea de conștiință - drept constituțional

Introducere Libertăţile gândirii au atât o dimensiune individuală propriu-zisă(a avea opinii şi convingeri), cât şi o dimensiune socială şi...

Locul și rolul convenției europene a drepturilor omului în sistemul juridic românesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Criminali în Serie

INTRODUCERE Nici o crima nu poate si nu trebuie sa fie justificata. Dar, in acelaşi timp orice crima poate si este necesar sa fie explicata....

Dreptul la viață în practica CEDO

Noţiuni Introductive Expresia „drepturile omului” evocă drepturile fiinţei umane, căreia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale, cum este şi...

Jurisdicția penală internațională

1. Necesitatea unei jurisdicţii penale internaţionale Progresele notabile pe care dreptul internaţional penal le-a realizat în ultimul secol în...

Te-ar putea interesa și

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Drept Social și European

1. Aspecte generale Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor reprezintă mai mult decât simplul obiectiv comercial urmărit prin Tratatul de...

Interzicerea Torturii și Supunerea la Rele Tratamente

1. INTRODUCERE Art. 3 al CEDO enunţă cu valoare imperativă: Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau...

Dreptul european al mediului

Viaţa privată este o noţiune foarte largă şi presupune integritatea fizică şi psihică a persoanei. Noţiunea de viaţă privată cuprinde viaţa privată...

Conținutul material al Protocolului 14 și al Protocolului 14 bis la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Drumul spre creerea unui sistem de protecție internațională a drepturilor omului și stabilirea obligației unei cooperări internaționale în acest...

Drepturile Omului

I. Delimitari conceptuale privind drepturile omului si Dreptul international al drepturilor omului 1.Delimitari conceptuale privind drepturile...

Aplicabilitatea articolului 6 CEDO în materia sancțiunilor comunitare

Caracterizarea şi interpretarea articolului 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului Dreptul la un proces echitabil reprezintă un drept...

Dreptul European al drepturilor omului - Tratamentele inumane în spațiile privative de libertate conform jurisprudenței CEDO

Art. 3 al CEDO enunță cu valoare imperativă: Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Nimeni nu poate fi...

Ai nevoie de altceva?