CEDO - garanții procedurale II

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2018
Mărime: 12.40KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pivniceru Mona

Cuprins

În ceea ce priveşte frontierele, art. 2 din Convenţie nu specifică decât că dreptul la viaţă este garantat, fără a defini noţiunea de persoană şi de viaţă, fără a defini noţiunea de „persoană” şi de „viaţă” şi deci fără a preciza beneficiarii acestui drept. Din această cauză, s-a pus problema dacă fătul ar putea fi privit ca o persoană în sensul art.2 şi ar trebui să fie considerat, în virtutea acestei dispoziţii, ca având drept la viaţă.

Curtea a refuzat să dea un răspuns concret la această întrebare, după cum a refuzat şi să determine dacă dispoziţiile din art.2 garantează un drept la avort. Cu toate acestea, Curtea nici nu a exclus ideea că fătul ar putea beneficia de o protecţie din partea art.2 şi lasă statelor o putere de apreciere discreţionară în acest domeniu delicat.

În cauza Vo contra Franţa s-a transpus această soluţie (discreţionarea statelor) la puterea diferită a întreruperii de sarcină contra voinţei mamei, dintr-o eroare medicală. Apreciind că nu există un consens european asupra definiţiei ştiinţifice şi juridice a începutului vieţii, Curtea a renunţat să statueze dacă art.2 din Convenţie protejează dr. copilului nenăscut de a se naşte şi trimite la ampla marjă de apreciere recunoscută statelor. Aceeaşi trimitere la dreptul intern a permis Curţii să statueze că embrionul nu se poate prevala de dreptul la viaţă în cauza Evans contra Regatului Unit al Marii Britanii.

Tot cu privire la avor, fosta Comisie a stabilit că avortul în cea de-a zecea săptămână de sarcină, având scopul de a proteja sănătatea fizică şi mintală a mamei, nu constituie încălcarea art.2 CEDO (Evans contra Regatului Unit).

Cât priveşte restrângerea de către stat a comunicării informării asupra avorturilor, ea a fost calificată ca fiind contrară art.10 din Convenţie, care garantează libertatea de expresie.

Ultima frontieră a dreptului la viaţă rămâne controversată – din cauza legislaţiei interne variate. Este vorba despre eutanasie, care a beneficiat de o abordare diferită din partea statelor europene.

Ex:

- Franţa ignoră această problemă.

- Elveţia interzice eutanasia activă, dar unele cantoane permit eutanasia pasivă, care presupune dreptul de a refuza anticipat prelungirea artificială a vieţii;

- Olanda permite eutanasia din anul 2001.

Poziţia Curţii cu privire la acest aspect (Preety contra Regatului Unit) din Convenţie, care protejează dreptul la viaţă, nu poate fi interpretat ca acordând un drept diametral opus, adică dreptul de a muri, fie de mâna unui terţ, sau cu asistenţa unei autorităţi publice.

Restrângeri ale dreptului la viaţă

Importanţa art.2 nu exclude posibilitatea aducerii de atingeri dreptului la viaţă.

Art.2 prevede 4 situaţii limitative în care statul poate aduce atingere dreptului la viaţă. Astfel, în paragraful 1, se prevede posibilitatea execuţiei

Preview document

CEDO - garanții procedurale II - Pagina 1
CEDO - garanții procedurale II - Pagina 2
CEDO - garanții procedurale II - Pagina 3
CEDO - garanții procedurale II - Pagina 4
CEDO - garanții procedurale II - Pagina 5
CEDO - garanții procedurale II - Pagina 6
CEDO - garanții procedurale II - Pagina 7
CEDO - garanții procedurale II - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • CEDO - Garantii Procedurale II.doc

Alții au mai descărcat și

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Introducere Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului...

Drepturile Omului - Studiu de Caz Consiliul Europei

1.DREPTURILE OMULUI-CADRU GENERAL a) Dreptul internaţional al drepturilor omului Noţiunea de drept internaţional al drepturilor omului sau...

Funcționare CEDO

Cadrul istoric al Curţii Europene a Drepturilor Omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea Europeană) a fost instituită prin Convenţia...

Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor

Secţiunea 1. Noţiunea de justiţie. Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri, două dintre acestea fiind legate în mod direct de studiul...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Drept Penal

DEF. PROCEDURA PENALA: Activitatea reglementata de lege desfasurata de organele compentente cu participarea partilor si altor persoane in scopul...

Cedo și Istoria Doctrinelor

A. Definitia drepturilor omului = este doctrina ce preconizeaza definirea Drepturilor omului, dimensiunea acestora depasind granitele statelor,...

Managementul Finanțelor Publice

0. Introducere Managementul finanţelor publice reprezintă o parte deosebit de importantă a gestiunii dezvoltării urbane. Obiectivul acestui...

Te-ar putea interesa și

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Interzicerea Torturii și Supunerea la Rele Tratamente

1. INTRODUCERE Art. 3 al CEDO enunţă cu valoare imperativă: Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau...

Considerații privind protecția domiciliului

Respectul datorat personalității umane constituie o parte integratoare esențială a libertății umane, motiv pentru care s-a impus adoptarea unor...

Dreptul european al mediului

Viaţa privată este o noţiune foarte largă şi presupune integritatea fizică şi psihică a persoanei. Noţiunea de viaţă privată cuprinde viaţa privată...

Dreptul la apărare

Introducere Art. 24 - Dreptul la apărare (1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate...

Conținutul material al Protocolului 14 și al Protocolului 14 bis la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Drumul spre creerea unui sistem de protecție internațională a drepturilor omului și stabilirea obligației unei cooperări internaționale în acest...

Dreptul la un Proces Echitabil

Notiunea de "proces echitabil" este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între constantele drepturilor...

Drepturile Omului

I. Delimitari conceptuale privind drepturile omului si Dreptul international al drepturilor omului 1.Delimitari conceptuale privind drepturile...

Ai nevoie de altceva?