Concesiunea

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Concesiunea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 23 de pagini .

Profesor: Mihaiu Doru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

CONCESIUNEA

Reglementari legale aplicabile

· Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

· Hotarârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor

metodologice  cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998;

· Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al

acesteia;

· Legea petrolului nr. 134/1995;

· Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a

construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatie terestre -

autostrazi si cai ferate;

· Legea minelor nr. 61/1998;

· Hotarârea Guvernului nr. 682/1994 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind concesionarea terenurilor si constructiilor in zonele

libere; Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãþilor

din sectorul gazelor naturale;

· Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodãrie comunalã;

· Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor

si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

· Legea privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare

terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si

infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Normele legale sus-mentionate reglementeaza:

1. Obiectul concesiunii

2. Contractul de concesiune

3. Procedurile de concesionare

4. Incetarea contractului de concesiune

5. Concesiunea in domeniul cailor de comunicatii

6. Concesiunea in domeniul petrolier

7. Concesiunea in domeniul gazelor naturale

Fisiere in arhiva (1):

  • Concesiunea.PDF