Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 60105
Mărime: 218.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Gabriela Nemtoi
Facultatea de Științe Economice și Administație Publică

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I 5

I. Concurenţa şi politica de concurenţă-conceptele de bază a UE 5

I.1. Sediul materiei 5

I.2. Politica de concurenţă în Uniunea Europeană 6

I.3 Principalele reglementări ale politicii în domeniul concurenţei 7

I.4.Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei 8

I.5. Interzicerea abuzului de poziţie dominantă 11

Capitolul II 13

Practicile concurenţiale transpunse în mediul economic Românesc 13

II.1. Consideraţii generale privind mediul economic Românesc 13

II.2. Atribuirea ajutoarelor de stat potrivit legislaţiei naţionale şi impactul lor economic asupra firmelor româneşti 16

II.3.Măsurile de ajutor social adoptate de România în perioada de criză economică 21

Atragerea fondurilor europene măsură de ajutor social pentru redresare economică 22

Capitolul III 23

Reglementarea ajutorului de stat în contextual integrarii Uniunii Europene 23

III.1. Terminologie sau conceptul de ajutorul de stat în perspectiva legislaţiei comunitarei 25

III.2. Statul şi ajutoarele de stat 25

III.3.Ajutorul de stat în Tratatul CE 28

III.4. Importanţa şi rolul ajutoarelor de stat 30

Capitolul IV 37

Evoluţii legislative privind ajutorul de stat în contextul acquis-ului comunitar în condiţiile integrării României în UE 37

VI.1. Opţiuni strategice privind ajutoarele de stat acordate României în momentul integrării în Uniunea Europeană 37

Capitolul V 42

Evoluţiile politicii de concurenţă privind practicile restrictive în plan Comunitar 42

V.1. Primi paşi în domeniul concurenţei 42

V.2. Istoricul politicii concurenţei privind practicile restrictive 42

V.3.Politica în domeniul cartelurilor şi a altor practici restrictive 45

V.4.Controlul concentrărilor 48

V.5. Domeniul de aplicare a controlului concentrărilor 54

V.6. Operaţiunile de concentrare - incompatibilitate 56

Capitolul VI 59

Controlul concentrărilor în spaţiul Românesc 59

VI.1. Cadrul juridic naţional privind controlul concentrărilor 59

VI.2. Definirea sintagmei – „dobândirea controlului” 60

VI.3. Operaţiuni exceptate de la controlul instituit prin Legea nr. 21/1996 (actualizată prin Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2010) 63

VI.4. Procedura autorizării operaţiunilor de concentrare 66

VI.2.Ajutorul de stat în România în cadrul procesului de concentrare 71

VI.2. Schemele româneşti de ajutor regional şi acquis-ul comunitar în materie de ajutor de stat 75

VI.3. Conceptul de ajutor de stat “legal” sau “ilegal” perceput de România 79

Capitolul VII 82

Politica de concurenţă - Protecţia juridică a practicilor restrictive 82

VII.1.Sediul materiei privind practicile restrictive 82

VII.2.Evoluţiile politicii de concurenţă privind practicile restrictive în plan Comunitar 84

1. Primi paşi în domeniul concurenţei 84

I.2. Istoricul politicii concurenţei privind practicile restrictive 84

I.3.Politica în domeniul cartelurilor şi a altor practici restrictive 87

Studiu de caz - T 197/06 FMC Corp Concurenţă 91

Concluzii 101

Bibliografie 101

Extras din document

Introducere

Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare în prealabil a conţinutului acestuia.Termenul de integrare este folosit şi în sens sociologic pentru a desemna stabilirea unei stranse interdependente între părţile unei fiinţe vii sau între membrii unei societăţi, a unei uniuni formate din multiple entităţi sau din mai multe grupari de indivizi. Literatura de specialitate conferă noţiunii de integrare economică internaţională numeroase sensuri: trecerea de la microspaţii la macrospaţii, crearea unor ansambluri economice tot mai vaste, absenţa discriminărilor sau eliminarea progresivă a acestora din raporturile economice între diferite state, stabilitatea şi eficienţa economică a relaţiilor dintre state.

Astfel trebuie înţeles faptul că integrarea economică nu este un scop în sine, ci un mijloc, o cale spre realizarea unor obiective. Unul dintre obiectivele spre care se tinde este realizarea unei concurenţe perfecte, cazul ideal, dacă nu se atinge acest ţel atunci se încearcă prin orice mijloace reducerea factorilor care duc la o concurenţă neloiala.

Ţinând seama de evoluţia legislaţiei naţionale în materie precum şi de adaptarea acesteia la reglementările comunitare, lucrarea îşi propune să ofere o prezentare de ansamblu a practicilor concurenţei în lumina prevederilor legii concurenţei nr. 21/1996, Legii privind concurenţa neloială nr. 11/1991, Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, în concordanţă cu legislaţia comunitară a directivelor şi a instituţiilor comunitare Consiliul Concurenţei şi a Curţii Europene de Justiţie.

Mediul concurenţial poate fi afectat negative de activităţile anticoncurenţiale care au ca obiect efectul înţelegerilor sau a practicilor concentrate între agenţii economici puternici, de abuzul de poziţie dominantă a unor agenţi economici dominanţi, de asemenea concurenţa poate fi distorsionată prin subvenţiile acordate de stat unor agenţi economici, prin care aceştia să dobândească o poziţie avantajoasă faţă de ceilalţi concurenţi pe piaţa respectivă.

Concurenţa trebuie privită ca “o confruntare între agenţii economici cu activităţi similare sau asemănătoare, exercitate în domeniul pieţei, pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi”

Concurenţa este privită şi ca o situaţie de referinţă în cadrul căreia are loc o confruntare liberă completă între toţi agenţii economici la nivelul ofertei cât şi la nivelul cererii de bunuri şi servicii de bunuri de producţie şi de capitaluri.

Analizând din această perspectivă prevederile generale ale Tratatului se poate constatat că principiile concurenţei au la bază realizarea unei politici comerciale comune în sensul de creare a unei pieţe interne în statele member şi de înlăturare a barierelor care pot să apare în circuitul mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor, prin implementarea unui cadru juridic ce nu permite denaturarea concurenţei. Apropierea legislaţiei naţionale de cerinţele funcţionării Pieţei commune, în care consumatorii au deplină libertate de alegere, înseamnă impunerea unor reglementări comunitare . Normele dreptului comunitar, privind Tratatul stabilind Comunitatea Europeană (TCE) precizează că activitate esenţială a Comunităţii Europene este crearea unui sistem care să asigure un mediu concurenţial nedistorsionat în cadrul pieţei interne. Legea comunitară urmăreşte ca prin normativele europene să se protejeze piaţa comuna şi să se stimuleze concurenţa în cadrul spaţiului economic

În consecinţă concurenţa în România poate fi considerat un domeniu sensibil cu un impact major asupra funcţionării economiei de piaţă – în general, iar în particular este un domeniu care trebuie aliniat din mers la practicile concurenţiale europene.

Capitolul I

I. Concurenţa şi politica de concurenţă-conceptele de bază a UE

I.1. Sediul materiei

Termenul de concurenţă desemnează “relaţiile dintre toţi cei care acţionează pe aceeaşi piaţă pentru realizarea propriilor interese în condiţii de libertate economica”. In acelaşi timp concurenţa reflectă “rivalitatea, disputa, dintre entităţile economice respective care urmăresc acelaşi scop şi de aceea interesele lor devin contradictorii”. Concurenţa este o condiţie fundamentală a economiei de piaţă ea fiind considerată cea mai importantă cauză a progresului economic şi tehnico-ştiinţific.

Intr-un sens destul de cuprinzător, concurenţa este o rivalitate, o luptă dusă cu mijloace economice (reducerea costurilor, lansarea de produse noi, cumpărări de acţiuni) şi extraeconomice (spionaj industrial, acţiuni de sabotaj) între producători sau comercianţi, monopoluri, ţări pentru producerea şi desfacerea unor mărfuri acăpărarea unor pieţe şi obţinerea de profituri mari.

Politica de concurenţă are ca scop punerea în practică şi prezentarea unui sistem ce permite o concurenţă fără distorsiuni în interiorul unui spaţiu economic. In cadrul teoriei economice liberale, politica de concurenţă urmăreşte să realizeze pieţe cu o concurenţă perfectă şi să prevină formarea monopolurilor şi oligopolurilor care îşi impun preţurile lor în detrimentul consumatorului. In Uniunea Europeană au existat monopoluri de stat în domenii cum ar fi: transporturile, serviciile poştale şi telecomunicaţiile.

Preview document

Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 1
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 2
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 3
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 4
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 5
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 6
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 7
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 8
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 9
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 10
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 11
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 12
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 13
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 14
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 15
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 16
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 17
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 18
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 19
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 20
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 21
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 22
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 23
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 24
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 25
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 26
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 27
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 28
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 29
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 30
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 31
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 32
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 33
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 34
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 35
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 36
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 37
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 38
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 39
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 40
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 41
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 42
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 43
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 44
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 45
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 46
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 47
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 48
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 49
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 50
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 51
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 52
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 53
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 54
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 55
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 56
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 57
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 58
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 59
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 60
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 61
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 62
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 63
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 64
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 65
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 66
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 67
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 68
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 69
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 70
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 71
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 72
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 73
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 74
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 75
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 76
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 77
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 78
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 79
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 80
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 81
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 82
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 83
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 84
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 85
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 86
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 87
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 88
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 89
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 90
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 91
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 92
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 93
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 94
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 95
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 96
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 97
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 98
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 99
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 100
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 101
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 102
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 103
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 104
Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul European al Concurenței

Domeniul vizat Speţa analizată vizează abuzul de poziţie dominantă, practică anticoncurenţială exercitată de compania aeriană British Airways din...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Politica de Concurenta in Cadrul Uniunii Europene

Introducere Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei este una de capătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Dreptul Concurentei - Ajutorul de Stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Ajutorul de Stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Ai nevoie de altceva?