Conspect dreptul muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 39626
Mărime: 403.83KB (arhivat)
Publicat de: Bianca I.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect

- munca și forța de muncă

- munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă

Dreptul muncii= este acea ramură de a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiie individuale și colective de muncă, atribuțiile organizațiilor sindicale și patronale, conflictele de muncă, aspecte ale inspecției și jurisdicției muncii.

Privat vs public

Dreptul individual vs dreptul colectiv de muncă:

1. dreptul muncii pesupune negocierea condițiilor de muncă, iar această negociere este individuală și se finalizează prin încheierea contractului individual de muncă.

Dreptul individual de muncă se referă șa încheierea, executarea, suspendarea, încetarea și nulitatea contractului individual de muncă, inclusiv la drepturile și obigațiile celor două părți în procesul muncii, la soluționarea litigiilor dintre ele, la răspunderea pe care o are una față de cealaltă și chiar la formarea profesională.

2. dreptul colectiv se concretizează prin încheierea contractului colectiv de muncă.

Dreptul colectiv de muncă este ansamblul normelor juridice ce reglementează relațiile dintre salariați sau grupuri de salariați, pe de o parte, și anagajator sau grupuri de angajatori, pe altă parte.

El se referă la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului, dar și la negocierea colectivă a condițiilor de muncă, conflicet colective de muncă, grevă,statutul legal al orrganizațiilor și al celor patronale.

Obiect:

- relațiile sociale de muncă (se referă la totalitatea relațiilor care se formează între oameni în procesul muncii), care, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă.

-raporturile juridice de muncă născute prin încheierea contractului individual de muncă + raporturile juridice conexe raporturilor juridice de muncă.

- obiectul dreptului muncii îl constituie relațiile sociale de muncă reglementate de lege, relații individuale sau colective, care iau naștere sau derivă din procesul muncii, între angajatori și salariați;

- obiectul dreptului muncii: dreptul individual al muncii și dreptul colectiv al muncii;

- flexisecuritatea - concept care stă la baza modernizării continue a legislației muncii;

Raporturi juridice de muncă:

= acele relații sociale reglementate de lege, ce iau naltere între o persoană fizică, pe de o parte, și ca regulă, o persoană juridică, pe de altă parte, ca urmare a prestării uneu anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua, care, la rândul ei se obligă să remunereze și să creeze condițiile necesare prestării acestei munci.

-Poate exista numai între 2 persoane

-Se stabilește, ca regulă, între o persoană fizică și una juridică, dar ca excepție poate fi și între două persoane fizice (!Obs. se exclude ideea că ar putea exista un rpj de muncă între două persoane juridice deoarece persoana care prestează munca nu poate fi decât o persoană fizică)

- există o relație de subordonare

Trăsături:

1.ia naștere prin încheierea unui contract individual de muncă

2. are caracter bilateral (angajator-angajat)

3.are caracter personal (munca se prestează personal în funcție de capacitățile fiecăruia)

4. mod specific de subordonare a persoanei fizice

5.munca trebuie să fie remunerată

6.asigurarea prin contract a unei protecții multilaterale pentru angajați.

A. Munca prestată în afara unui raport juridic de muncă: formă atipică de rjm

(i) munca: voluntară; prestată în baza unor obligații legale; efectuată în baza unui contract civil sau a unui contract de societate).

(ii) activitățile independente privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;

- noțiunea de activitate economică independentă (Codul fiscal)

(iii) profesiunile liberale: profesie reglementată și profesie liberală.;

- caracteristicile profesiilor liberale;

- consilierul juridic - calitate de salariat/funcționar public

B. Munca prestată în cadrul unui raport juridic de muncă -

art. 278 alin. (2) Codul muncii arată că prevederile prezentului

cod se aplică cu titlu de drept comun și acelor raporturi juridice

de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în

măsura în care reglementările speciale nu sunt complete și

aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de

muncă respective. Formă tipică de rjm

2. Izvoarele dreptului muncii

= acele acte normative care reglementează relațiile sociale de muncă, inclusiv cele grefate pe aceste raporturi (privind pregătirea profesională, securitatea și sănătatea în muncă, patronatele, sindicatele, jurisdicția muncii).

- reprezintă formele specifice de exprimare a normelor juridice privitoare la relația contractuală dintre angajator și salariați;

- două categorii:

1. izvoare comune cu cele ale celorlalte ramuri ale dreptului

2. izvoare specifice dreptului muncii (pe de o parte, izvoare interne și pe de altă parte, izvoare internaționale și europene);

A. Izvoare comune cu cele ale celorlalte ramuri ale dreptului:

(i) actele normative (Constituția, legile, hotărârile și ordonanțele Guvernului, ordinele și instrucțiunile miniștrilor);

- în principal, Codul muncii, Legea dialogului social nr. 62/2011 + celelalte acte normative care aparțin dreptului comun și dreptului special al muncii;

(ii) jurisprudența - nu constituie izvor de drept;

- Deciziile Curții Constituționale, prin care s-a declarat neconstituțional un text al unui act normativ sau un act normativ, ori prin care s-a respins excepția de neconstituționalitate a unui act normativ sau al unui text din cuprinsul unui act normativ au caracter general obligatoriu, au putere numai pentru viitor și sunt opozabile tuturor subiectelor de drept;

- Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție date în recursurile în interesul legii, privitoare la raporturile juridice de muncă - conferă caracter unitar interpretării și aplicării unor norme aparținând legislației muncii;

(iii) uzanțele - obiceiul (cutuma) și uzurile profesionale;

- au calitate de izvor de drept conform dreptului comun;

- conforme cu ordinea publică și bunele moravuri;

B. Izvoare specifice dreptului muncii:

I. Izvoare interne: regulamentul de organizare și funcționare; regulamentul intern; contractul colectiv de muncă aplicabil; instrucțiunile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;

II. Izvoare internaționale și europene: reglementările Organizației Internaționale a Muncii; reglementările Consiliului Europei; reglementările Uniunii Europene.

Preview document

Conspect dreptul muncii - Pagina 1
Conspect dreptul muncii - Pagina 2
Conspect dreptul muncii - Pagina 3
Conspect dreptul muncii - Pagina 4
Conspect dreptul muncii - Pagina 5
Conspect dreptul muncii - Pagina 6
Conspect dreptul muncii - Pagina 7
Conspect dreptul muncii - Pagina 8
Conspect dreptul muncii - Pagina 9
Conspect dreptul muncii - Pagina 10
Conspect dreptul muncii - Pagina 11
Conspect dreptul muncii - Pagina 12
Conspect dreptul muncii - Pagina 13
Conspect dreptul muncii - Pagina 14
Conspect dreptul muncii - Pagina 15
Conspect dreptul muncii - Pagina 16
Conspect dreptul muncii - Pagina 17
Conspect dreptul muncii - Pagina 18
Conspect dreptul muncii - Pagina 19
Conspect dreptul muncii - Pagina 20
Conspect dreptul muncii - Pagina 21
Conspect dreptul muncii - Pagina 22
Conspect dreptul muncii - Pagina 23
Conspect dreptul muncii - Pagina 24
Conspect dreptul muncii - Pagina 25
Conspect dreptul muncii - Pagina 26
Conspect dreptul muncii - Pagina 27
Conspect dreptul muncii - Pagina 28
Conspect dreptul muncii - Pagina 29
Conspect dreptul muncii - Pagina 30
Conspect dreptul muncii - Pagina 31
Conspect dreptul muncii - Pagina 32
Conspect dreptul muncii - Pagina 33
Conspect dreptul muncii - Pagina 34
Conspect dreptul muncii - Pagina 35
Conspect dreptul muncii - Pagina 36
Conspect dreptul muncii - Pagina 37
Conspect dreptul muncii - Pagina 38
Conspect dreptul muncii - Pagina 39
Conspect dreptul muncii - Pagina 40
Conspect dreptul muncii - Pagina 41
Conspect dreptul muncii - Pagina 42
Conspect dreptul muncii - Pagina 43
Conspect dreptul muncii - Pagina 44
Conspect dreptul muncii - Pagina 45
Conspect dreptul muncii - Pagina 46
Conspect dreptul muncii - Pagina 47
Conspect dreptul muncii - Pagina 48
Conspect dreptul muncii - Pagina 49
Conspect dreptul muncii - Pagina 50
Conspect dreptul muncii - Pagina 51
Conspect dreptul muncii - Pagina 52
Conspect dreptul muncii - Pagina 53
Conspect dreptul muncii - Pagina 54
Conspect dreptul muncii - Pagina 55
Conspect dreptul muncii - Pagina 56
Conspect dreptul muncii - Pagina 57
Conspect dreptul muncii - Pagina 58
Conspect dreptul muncii - Pagina 59
Conspect dreptul muncii - Pagina 60
Conspect dreptul muncii - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Conspect dreptul muncii.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Dreptul proprietății intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale

1. Noţiunea de dr. al prop. intelectuale -def, elemente, componente, nat.jur. a dr2 de prop. intelectuală Activitatea creatoare a omului a...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Grile dreptul proprietății intelectuale

1. Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice care reglementeaza: a. creatiile intelectuale...

Te-ar putea interesa și

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Salariile și piața muncii în Republica Moldova

Introducere Munca este o condiție generală a oricarei activități economice. În condițiile economiei de piață, pentru cea mai mare parte a acestor...

Dreptul muncii internaționale

1. Conturarea dreptului internaţional al muncii. Dreptul internaţional al muncii a apărut într-o anumită etapă istorică, ca un reflex al luptei...

Ai nevoie de altceva?