Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 23101
Mărime: 79.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Gabriel Olteanu

Extras din document

Modul de dispunere şi valorificare a acestora în activitatea de cercetare penală

1.Noţiuni generale despre constatarea tehnico-ştiintifică şi expertiza judiciară

2.Genuri de constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize ;constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică

3.Modul de dispunere şi efectuare a constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor

4.Aprecierea şi valorificarea concluziilor constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor în activitatea de cercetare penală

5.Particularităţi în dispunerea şi efectuarea altor genuri de constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize medico-legale, tehnice-auto şi contabile

1.Noţiuni generale despre constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza judiciară

A Constatarea tehnico-ştiinţifică

Baza legală

Art. 112 din CPP prevede expres cînd se poate dispune constatarea tehnico-ştiinţifică şi de către cine

Constatarea Tehnico-ştiinţifică se poate dispune cînd există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt şi cînd este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei.

Constatarea se efectuează de regulă de către specialişti sau tehnicieni care funcţionează în cadrul ori pe lînga instituţia de care aparţine organul de urmărire penală.

Poate fi efectuată şi de către specialişti sau tehnicieni care funcţionează în cadrul altor organe

- Definiţia

Constatarea este activitatea de interpretare şi valorificare

imediată a urmelor mijloacelor materiale de probă şi împrejurărilor de fapt desfăşurate de specialiştii sau tehnicienii care funcţionează în cadrul ori pe lîngă instituţia de care aparţine organul de urmărire penală sau din alte organe în scopul identificării făptuitorilor şi a obiectelor folosite pentru săvîrşirea infracţiunii.

Constatarea este menţionată în art.64 cpp alături de celelalte mijloace de probă ,dar constatarea nu reprezintă un mijloc propriu-zis de probă ci un procedeu de probaţiune ,o operaţie tehnică ,o modalitate de examinare a unor mijloace materiale de probă.

EXPERTIZA JUDICIARĂ

a)Baza legală

Art 64 cpp—Articolul ‘Mijloacele de probă “ prevede printre altele ca mijloace de probă şi expertizele.

Art 116 cpp---“Cînd pentu lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei în vederea aflării adevarului sunt necesare cunoştinţele unui expert organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune la cerere sau din oficiu efectuarea unei expertize”.

- Expertizele sunt efectuate de experţi.

- Expertizele se dispun de către organul de cercetare penală.

b)Definiţia

Expertiza judiciară este rezultatul unei activităţi de cercetare ştiinţifică realizată de unul sau mai multi experţi, la cererea organelor judiciare în vederea prelucrării faptelor din anumite domenii ,pentru a le face accesibile activităţii judiciare.

Expertiza criminalistică este o activitate de cercetare ştiinţifică a urmelor şi mijloacelor materiale de probă în scopul identificării persoanelor, animalelor, obiectelor, substanţelor sau fenomenelor, de determinare a anumitor însuşiri ori schimbări intervenite în conţinutul, structura, forma şi aspectul lor.

Cu ajutorul expertizei se realizează lămurirea unor situaţii care necesită cunoştinţe de specialitate în anumite domenii de activitate

Genuri de constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică

Datorită sferei largi de domenii în care se solicită şi se foloseşte sprijinul experţilor nu s-a stabilit un criteriu unic de clasificare a constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor

În literatura de specialitate se folosesc următoarele criterii de clasificare :

a)-După natura problemelor ce urmează a fi lămurite prin expertize

b)După modul în care legea reglementează necesitatea efectuării expertizei

c)După modul de desemnare al experţilor

d)După modul de organizare al experţilor

d)după modul de organizare găsim:

-Expertize simple –efectuate de un specialist dintr-un anumit domeniu de activitate

-Expertize complexe-necesită pentru lămurirea faptelor cunoştinţe din mai multe domenii ,deci vor fi efectuate de experţi din mai multe domenii de activitate, cu specializări diferite

c)după modul de desemnare al experţilor :

-Expertize simple-pentru efectuarea expertizei expertul este numit de organul judiciar

-Expertize contradictorii-experţii sunt numiţi de către organele judiciare şi de către părţi.

-Expertize supravegheate-în acest caz părţile pot desemna un specialist autorizat care să controleze modul de efectuare a expertizei.

b)după modul în care legea reglementează necesitatea efectuării expertizei:

-Expertize facultative-sunt dispuse de organele judiciare atunci cînd acestea socotesc că pentru lămurirea unor situaţii este necesară opinia unui expert

-Expertize obligatorii –cele a căror efectuare este expres prevazută de lege(art 117 cpp)

a)după natura problemelor ce urmează a fi lămurite prin expertiză

Este criteriul cel mai potrivit de clasificare a expertizelor pt structurile de poliţie şi avem;

-Expertize tehnice –efectuate de experţi tehnici

-Expertize contabile –efectuate de experţi contabili

-Expertize medicale-efectuate de medici legisti sau alti medici abilitaţi să efectueze expertiza

-Expertize criminalistice –sunt expertizele cele mai des folosite de organele de poliţie

Definiţie: Expertizele criminalistice sunt rezultatul activităţilor de cercetare ştiinţifică a urmelor şi mijloacelor materiale de probă în scopul identificării persoanelor, obiectelor, substanţelor şi fenomenelor aflate în legătură cauzală cu fapta.

În funcţie de natura problemelor care sunt supuse expertului spre cercetare expertizele criminalistice se împart în:

- Expertizele criminalistice ale scrisului şi semnăturii.

Se mai numeşte expertiză grafică şi are ca obiect descoperirea falsurilor, stabilirea autenticităţii unor înscrisuri a autorilor unor texte sau semnături Trebuie facută diferenţa între această expertiză şi expertiza grafologică. Expertiza grafologică are ca obiect stabilirea temperamentului, a configuraţiei caracteriale şi a comportamentului subiecţilor autori ai scrisului.

- Expertiza dactiloscopică –are ca obiect stabilirea autorului urmelor digitale găsite la faţa locului.

- Expertiza traseologică –are ca obiect identificarea persoanelor, animalelor sau obiectelor, urmelor imprimate de către acestea în diferite locuri respectiv urme de picioare, urmele lăsate de mijloacele de transport ,de instrumentele de efracţie, urme de dinţi, urme de buze, de urechi, păr, corpuri delicate în caz de incendiu.

Preview document

Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 1
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 2
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 3
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 4
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 5
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 6
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 7
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 8
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 9
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 10
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 11
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 12
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 13
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 14
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 15
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 16
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 17
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 18
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 19
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 20
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 21
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 22
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 23
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 24
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 25
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 26
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 27
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 28
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 29
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 30
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 31
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 32
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 33
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 34
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 35
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 36
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 37
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 38
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 39
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 40
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 41
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 42
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 43
Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Constatarea Tehnico-Stiintifica si Expertiza Judiciara.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Probele si mijloacele de proba in procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu

Cap.I. SCURT ISTORIC Termenul de criminalistică este întrebuinţat pentru prima dată în literatura juridică, de către Hans Gross, în Manualul...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Identificarea Criminalistica cu Ajutorul Portretului Robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Identificarea persoanei după semnalmente

Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor,...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Expertiza Tehnica Explozii la Instalatii Sub Presiune

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERATII GENERALE ASUPRA FENOMENULUI EXPLOZIEI Explozia ca fenomen a fost definită ca un proces de...

Ai nevoie de altceva?