Contencios administrativ

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 13930
Mărime: 60.81KB (arhivat)
Publicat de: Oana C.
Cost: Gratis

Extras din curs

CAPITOLUL I

Noțiunea și rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului

Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcție de obiectul de reglementare. Studiul administrației publice ca și dreptul administrativ de altfel ocupă un loc primordial în studiul dreptului.

Întelegerea și cunoașterea științifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noțiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esența fenomenului cercetat.

Principiul separării puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate și funcționează cele trei puteri în statul nostru de drept - puterea legislativă, executivă și judecătorească - implică o colaborare, cât și un control reciproc al activității lor. Contenciosul administrativ ne dă prilejul să abordăm un caz concret în care activitatea unor organe de stat, care realizează sarcinile unei puteri în stat, este controlată de către unele organe de stat, care realizează sarcinile altei puteri în stat. Este cazul controlului exercitat de instanțele judecătorești, organele puterii judecătorești, asupra activității organelor administrației publice, organe ale puterii executive.

Cursul de Contencios administrativ relevă o formă juridică de apărare a drepturilor omului împotriva eventualelor abuzuri ale organelor administrației publice și a funcționarilor publici ce-și desfășoară activitatea în cadrul acestor organe, astfel încât oricine se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ al unui organ al administrației publice, să poată cere și să obțină anularea sau modificarea actului administrativ și repararea pagubei cauzate.

Pentru a defini noțiunea de „contencios administrativ” este necesară precizarea etimologică a cuvântului „contencios”. Se știe că acest cuvânt, vine din cuvântul francez „contieux” care la rândul său se trage din latinescul „contentiosul” - certăreț, adjectivul substantivului „contentio” adică dispută, conflict,confruntatre.

Etimologic vorbind contenciosul administrativ nu ar fi, prin urmare, altceva decât totalitatea mijloacelor juridice puse la dispoziția cetățenilor pentru a putea lupta în vederea restabilirii ordinii de drept tulburate prin actele juridice și faptele materiale ale organelor administrației de stat, intervenite în aplicarea legilor și în funcționarea serviciilor publice.

Transpusă în practica juridică, noțiunea de „contencios administrativ” a primit un număr de accepțiuni specifice, chemate să răspundă nevoii de a desemna pe cale convențională anumite categorii de realități interesând doctrina și practica dreptului administrativ.

Aceste acceptiuni pot fi grupate în două tipuri principale de definiții.

Un prim asemenea tip este cel care consideră contenciosul administrativ ca „un ansamblu de reguli de drept”, având un obiect specific, în timp ce un al doilea tip vede în contenciosul administrativ „un ansamblu de litigii” deosebite prin natura lor de alte litigii.

În sensul primului tip de definiții, contenciosul administrativ ar fi „totalitatea regulilor de drept”, potrivit cărora sunt soluționate de organele competente ale statului litigiile juridice care pun în cauză acte ale administrației de stat.

În sensul celui de-al doilea tip de definiții, noțiunea de contencios administrativ ar desemna „ansamblul litigiilor juridice” născute cu ocazia exercitării activității executive în măsura în care pun în cauză acte ale autorităților de stat competente să o îndeplinească.

Aplicarea principiului separației puterilor în stat asigură un echilibru și un control între cele trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească.

Aceste trei puteri colaborează și se controlează reciproc pentru buna funcționare a statului. Colaborarea și controlul autorităților judecătorești (care exercită puterea judecătorească) la asigurarea aplicării corecte a legii de către autoritățile administrației publice este una din condițiile necesare pentru întărirea ordinii de drept.

Acest control, efectuat fie de instanțele speciale jurisdicționale, fie de instanțele judecătorești de drept comun, cu ocazia soluționării litigiilor generate de activitatea autoritaților administrației publice sau de funcționarea acestora, poartă denumirea de contencios administrativ.

Noțiunea de contencios administrativ are o sferă mai largă sau mai restrânsă, după cum cuprinde totalitatea litigiilor dintre administrația publică și cei administrați sau numai o parte dintre acestea și anume cele care se soluționează de anumite instanțe judecătorești, potrivit unor reglementări juridice și unor principii de drept public. Atât în concepția generală, cât și în cea restrânsă, noțiunea contenciosului administrativ are un sens material și unul formal, organic.

Sensul material privește litigiile juridice pe care le cuprinde și regimul juridic care li se aplică în rezolvare (dreptul comun sau rergimul juridic administrativ). Sensul formal (organizatoric) se referă la organele de jurisdicție care sunt competente să soluționeze respectivele litigii. Acest din urmă sens stă la baza Legii nr.29/1990 (modificată și completată prin Legea nr. 554/2004) privind contenciosul administrativ.

Preview document

Contencios administrativ - Pagina 1
Contencios administrativ - Pagina 2
Contencios administrativ - Pagina 3
Contencios administrativ - Pagina 4
Contencios administrativ - Pagina 5
Contencios administrativ - Pagina 6
Contencios administrativ - Pagina 7
Contencios administrativ - Pagina 8
Contencios administrativ - Pagina 9
Contencios administrativ - Pagina 10
Contencios administrativ - Pagina 11
Contencios administrativ - Pagina 12
Contencios administrativ - Pagina 13
Contencios administrativ - Pagina 14
Contencios administrativ - Pagina 15
Contencios administrativ - Pagina 16
Contencios administrativ - Pagina 17
Contencios administrativ - Pagina 18
Contencios administrativ - Pagina 19
Contencios administrativ - Pagina 20
Contencios administrativ - Pagina 21
Contencios administrativ - Pagina 22
Contencios administrativ - Pagina 23
Contencios administrativ - Pagina 24
Contencios administrativ - Pagina 25
Contencios administrativ - Pagina 26
Contencios administrativ - Pagina 27
Contencios administrativ - Pagina 28
Contencios administrativ - Pagina 29
Contencios administrativ - Pagina 30
Contencios administrativ - Pagina 31
Contencios administrativ - Pagina 32
Contencios administrativ - Pagina 33
Contencios administrativ - Pagina 34
Contencios administrativ - Pagina 35
Contencios administrativ - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Contencios administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Jura obligationumm

1. Definiție Obligațiile fac parte integrantă din jus rerum, deoarece pentru romani acestea sunt doar niște varietăți ale drepturilor cu privire...

Conspect drept succesoral

-SUCCESIUNI- Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. FELURILE...

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Drepturile statului asupra succesiunilor vacante

Noțiunea de moștenire vacantă Potrivit art. 1135 alin. 1 C. civ., „Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari, moștenirea este vacantă”....

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Desfășurarea urmăririi penale

1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor...

Drept constituțional și instituții politice

PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Studentul la Drept consideră deseori că, dacă citește legea, o și înțelege. Această concluzie se datorează evidenței că...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?