Contencios Fiscal

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 19698
Mărime: 69.99KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURSUL NR. 1

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL

FISCAL

Obiective: informarea studenţilor despre conceptul şi structura sistemului fiscal, trăsăturile şi funcţiile sale specific.Cuvinte cheie: sistem fiscal, fiscalitate, fisc

Conţinut: pp. 4-7 Întrebări: 1-10

Test: Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect dreptul fiscal?

1.1. Noţiunea de sistem fiscal şi sfera sa de cuprindere Instituţiile şi organele statului pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor specifice au nevoie de fonduri financiare. Procurarea acestora reclamă existenţaunui sistem fiscal bine consolidat, capabil să pună în aplicare tehnicile fiscale şi mijloacele juridice stipulate în Codul fiscal, Codul de procedură penală, normele metodologice de aplicare etc. Pentru ca sistemul fiscal să-şi realizeze scopul este necesar un aparat fiscal care să perceapă de la contribuabili impozite, taxe şi alte venituri ce se cuvin statului.

DEX-ul 1defineşte „fiscalitatea” ca fiind „sistemul de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc; totalitatea obligaţiilor fiscale ale cuiva”.

„Fisc-ul” 2 este definit ca „instituţie de stat care stabileşte şi încasează contribuţiile către stat, urmăreşte pe cei care nu şi-au plătit în termen aceste contribuţii etc.”

Noţiunea de sistem fiscal cunoaşte în literatura de specialitate multiple

abordări, astfel:

3defineşte sistemul fiscal ca fiind „totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele fizice şi

juridice care alimentează bugetele publice”. Comentând această abordare, unii autori

4apreciază concizia şi expresivitatea sa care permite o analiză mai uşoară şi mai eficientă a modului în care este constituit şi funcţionează un sistem fiscal, ce surprinde elementul său central.

Alţi autori5consideră că sistemul fiscal este „un ansamblu de concepte, principii, metode, procese cu privire la o mulţime de elemente (baza impozabilă, cote, subiecţi fiscali) între care se manifestă relaţii ce apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor în scopul realizării

obiectivului sistemului”. La această tratare aderă şi alţi autori6care consideră că la definirea

sistemului fiscal să fie luate în considerare: - sistemul de impozite şi taxe, directe şi indirecte, instituit conform legislaţiei în domeniu;

- metodele, tehnicile şi procedeele destinate stabilirii, urmăririi şi încasării veniturilor cuvenite statului, ce configurează mecanismul fiscal;

- aparatul fiscal care pune în mişcare cele două elemente de mai sus asigurând funcţionalitatea mecanismului fiscal şi realizarea creanţelor fiscale;

Trăsaturile sistemului fiscal:

a. suveranitate fiscală, impusă de organele proprii care aplică legislaţia în domeniu pe teritoriu de competenţă. Aderarea la U.E. a ţării noastreimpune apropierea politicii fiscale şi armonizarea sistemului fiscal în detrimentul acestei trăsături;

b. autonomie tehnică, datorată modalităţilor de stabilire, stingere şi percepere a impozitelor necesare punerii sale în aplicare;c. exclusivitatea aplicării, ce rezultă din aplicarea sa într-un areal geografic

determinat, ca singurul perceptor al resurselor financiar-fiscale pentru bugetul centralizat al statului sau alte sisteme bugetare.

Din definiţia sistemului fiscal se desprind principalele sale funcţii:

a. mobilizarea resurselor financiare necesare îndeplinirii funcţiilor statului;

b. funcţia socială a sistemului fiscal. Sumele percepute în bună măsură sunt destinate şî asigurării protecţiei sociale a unor categorii defavorizate şi stimularea utilizării forţei de muncă din rândul tinerilor absolvenţi, şomerilor etc. de către agenţii economici;

c. funcţia încurajatoare a sistemului fiscal în relaţia cu investitorii autohtoni şi străini detrminată de facilităţile oferite acestora în scopul stimulării activităţilor de import-export, investiţiilor, creării de noi locuri de muncă etc.;

d. funcţia de control a sistemului fiscal. Aceasta se realizează prin aparatul său specializat să efectueze controale în limite legale asupra agenţilor economici cu privire la modul se achită de obligaţiile fiscale.

Pentru realizarea obiectivelor sistemului fiscal este necesar un mecanism propriu care să îndeplinească funcţiile şi obiectivele acestuia.

Renumitul academician prof. dr. Iulian Văcărel şi colaboratorii săi consideră că „mecasnismul de funcţionare a economiei naţionale cuprinde o 7serie de componente de natură financiară care împreună alcătuiesc sistemul financiar”

7 Mecanismul financiar are o structură complexă care cuprinde:

a. sistemul financiar;

b. pârghiile financiare utilizate de stat pentru influenţarea activităţii economice;

c. metodele administrative de conducere folosite în domeniul finanţelor

d. cadrul instituţional alcătuit din instituţii şi organe cu atribuţii în domeniul finanţelor;

e. cadrul juridic, format din legi, hotărâri, ordonanţe şi alte reglementări cu caracter normativ în domeniul finanţelor.

CURSUL NR. 2

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL FISCAL

Obiective: informarea studenţilor despre conceptul şi structura sistemului fiscal

Cuvinte cheie: sistem fiscal, fiscalitate, fisc

Conţinut: pp. 7-12Întrebări: 1-10

Test:

Armonizarea impozitelor şi taxelor din fiecare ţară membră a U.E. urmăreşte să orienteze diferitele sisteme fiscale în concordanţă cu politica economică, socială, financiară şi fiscală europeană?

2. Armonizarea sistemului fiscal din România cu legisilaţia U.E.Armonizarea impozitelor şi taxelor din fiecare ţară membră a U.E. urmăreşte să orienteze diferitele sisteme fiscale în concordanţă cu politica

economică, socială, financiară şi fiscală europeană.

8Armonizarea fiscală are ca obiectiv crearea condiţiilor optime pentru integrare şi creştere economică.

Statele independente îşi coordonează propriile sisteme fiscale în scopul combaterii şi prevenirii evaziunii fiscale şi pentru evitarea dublei impuneri.

Pentru orice stat care are ca obiectiv integrarea politică şi economică este strict necesară şi o rmonizare treptată a impozitelor şi taxelor.

Statele member ale U.E. au adoptat un sistem fiscal de integrare care se poate realiza printr-o acţiune de coordonare centrală a acestor state.

Diferenţele existente între sistemele fiscale ale diferitelor ţări pot afecta fluxurile comerciale, de servicii, mişcările de capital, migrarea fori de muncă, deciziile societăţilor comerciale de stabilire a rezidenţei fiscale etc.Este necesar ca derularea afacerilor interstatale să se bazeze pe o

neutralitate fiscală.

Preview document

Contencios Fiscal - Pagina 1
Contencios Fiscal - Pagina 2
Contencios Fiscal - Pagina 3
Contencios Fiscal - Pagina 4
Contencios Fiscal - Pagina 5
Contencios Fiscal - Pagina 6
Contencios Fiscal - Pagina 7
Contencios Fiscal - Pagina 8
Contencios Fiscal - Pagina 9
Contencios Fiscal - Pagina 10
Contencios Fiscal - Pagina 11
Contencios Fiscal - Pagina 12
Contencios Fiscal - Pagina 13
Contencios Fiscal - Pagina 14
Contencios Fiscal - Pagina 15
Contencios Fiscal - Pagina 16
Contencios Fiscal - Pagina 17
Contencios Fiscal - Pagina 18
Contencios Fiscal - Pagina 19
Contencios Fiscal - Pagina 20
Contencios Fiscal - Pagina 21
Contencios Fiscal - Pagina 22
Contencios Fiscal - Pagina 23
Contencios Fiscal - Pagina 24
Contencios Fiscal - Pagina 25
Contencios Fiscal - Pagina 26
Contencios Fiscal - Pagina 27
Contencios Fiscal - Pagina 28
Contencios Fiscal - Pagina 29
Contencios Fiscal - Pagina 30
Contencios Fiscal - Pagina 31
Contencios Fiscal - Pagina 32
Contencios Fiscal - Pagina 33
Contencios Fiscal - Pagina 34
Contencios Fiscal - Pagina 35
Contencios Fiscal - Pagina 36
Contencios Fiscal - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Contencios Fiscal.docx

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Actorii Vietii Politice - Statul

Noţiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a aşeza, a întemeia”. Realitatea desigur cea mai puternică şi cea...

Teoria Generala a Dreptului

- Dreptul = ansamblul reglementarilor cu caracter obligatoriu recunoscute de stat, a caror finalitate reprezinta ordonarea relatiilor sociale, care...

Drept

Contractul colectiv de muncă 1. Părţile. Specific societăţii contemporane întemeiată pe economia de piaţă este dialogul social dintre...

Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

I. PRELIMINARII Cursul opţional “Dezmembrămintele dreptului de proprietate”/„Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor” reprezintă un...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Drept Administrativ - Varianta Intermediara

Contribuţia dreptului la consolidarea şi perfecţionarea relaţiilor sociale este amplificată mai ales de contribuţia deosebită a normelor de drept...

Ai nevoie de altceva?