Continutul Contractului Individual de Munca 2011

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5989
Mărime: 22.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vartolomei Braindusa

Extras din document

Prin conţinutul oricărui contract se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor părţilor contractului respectiv.

a) Conform art. 39 din Codul muncii salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

- dreptul la salarizare pentru munca depusă;

- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

- dreptul la concediu de odihnă anual;

- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

- dreptul la demnitate în muncă;

- dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

- dreptul de acces la formare profesională;

- dreptul la informare şi consultare;

- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condi¬ţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

- dreptul la protecţie în caz de concediere;

- dreptul la negociere colectivă;

- dreptul de a participa la acţiuni colective;

- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

- obligaţia de a respecta disciplina muncii;

- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

- obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Se remarcă faptul că salariatului, ca regulă, nu îi revine o obligaţie legală de a se perfecţiona profesional.

b) Potrivit art. 40 din Codul muncii, drepturile angajatorului sunt, în principal:

- să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

- să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare sala¬riat, în condiţiile legii;

- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile disciplinare corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

Angajatorul are următoarele obligaţii principale:

- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă.

Preview document

Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 1
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 2
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 3
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 4
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 5
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 6
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 7
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 8
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 9
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 10
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 11
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 12
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 13
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 14
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 15
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 16
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 17
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 18
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 19
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 20
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 21
Continutul Contractului Individual de Munca 2011 - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Continutul Contractului Individual de Munca 2011.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Raspunderea Disciplinara in Dreptul Muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin raporturi de muncă se înţeleg...

Efectele Contractului Individual de Muncă

1. Noţiune Spre deosebire de contractul colectiv de muncă, ce se încheie între angajator/ organizatia patronală şi salariaţi reprezentaţi prin...

Dreptul Familiei si Stare Civila - Tutela

1. Introducere Familia, obiect de cercetare in numeroase stiinte – sociologie, biologie, medicina, psihologie, stiinte istorice, filosofie, si nu...

Contencios Administrativ

Curs I Aspecte referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice. Formele de control exercitate asupra administraţiei...

Ai nevoie de altceva?