Contracte de Navlosire

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 6389
Mărime: 24.36KB (arhivat)
Cost: Gratis
curs 3

Extras din document

Contracte de navlosire (continuare)

Clasificarea termenilor din contractele de navlosire

Ori de câte ori anumiţi termeni contractuali nu sunt respectaţi de una din părţile contractante, partea nevinovată are dreptul să solicite şi să primescă despăgubiri. În anumite circumstanţe ea poate considera acestă încălcare a contractului ca pe o repudiere a contractului şi să considere contractul ca fiind terminat. Acest lucru depinde de importanţa termenului contractual nerespectat şi din acest punct de vedere termenii contractuali se împart în trei grupe:

a) Condiţii. O condiţie a unui contract de navlosire este o promisiune a cărei importanţă este fundamentală pentru derularea contractului, iar dacă o astfel de condiţie este încălcată partea nevinovată are dreptul să considere contractul ca fiind terminat, chiar dacă efectul nerespectării condiţiei este minor.

b) Garanţii. O garanţie, în cazul unui contract de navlosire, este un termen de importanţă minoră, care nu afectează desfăşurarea voiajului. Nerespectarea unui astfel de termen nu dă dreptul părţi nevinovate să considere contractul terminat însă îi permite acesteia să solicite despăgubiri

c) Termeni intermediari. În orice contract de navlosire există prevederi contractuale de natură complexă ce nu pot fi considerate ca fiind condiţii sau garanţii. Nerespectarea acestora poate fi considerată fundamentală într-o anumită situaţie şi minoră în altă situaţie. De cele mai multe ori delimitarea între condiţie şi garanţie este determinată de pierderea suferită de partea nevinovată.

Terminarea contractului

Un contract de navlosire se consideră terminat în următoarele cazuri:

- fiecare parte contractuală ş-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau nemaiexistând probleme în litigiu

- prin acordul părţilor – părţile pot considera contractul ca fiind terminat sau îl pot modifica

- prin acceptarea repudierii de către partea nevinovată

Atunci când una dintre părţi nu respectă o condiţie a unui contract de navlosire sau un termen intermediar suficient de serios, partea nevinovată are opţiunea de a accepta sau nu acestă nerespectare. Atunci când aceasta alege să nu considere contractul terminat, acesta rămâne în vigoare din toate punctele de vedere, iar dacă alege să considere contractul terminat atunci obligaţiile părţilor încetează şi contractul rămâne în vigoare doar pentru următoarele aspecte:

- reglementarea litigiilor generate de neîndeplinirea termenilor contractuali înainte de terminarea contractului;

- reglementarea litigiilor pentru sumele datorate ce au fost câştigate şi sunt plătibile înainte de terminarea contractului;

Obligaţii subînţelese ale părţilor contractante

Termenii contractului de navlosire sunt acei termeni asupra cărora s-a ajuns la un acord prin negociere între părţile contractante. Pe lângă termenii înscrişi în contractul de navlosire mai există şi o serie de termeni subînţeleşi, termeni ce sunt utilizaţi doar pentru a da eficacitate unui voiaj. Un termen este considerat ca fiind subînţeles doar atunci când acest lucru este necesar pentru că altfel contractul nu ar avea sens sau ar avea consecinţe absurde.

Obligaţii subînţelese ale armatorului:

- Obligaţia de a pune la dispoziţia navlositorului o navă bună stare de navigabilitate

- Obligaţia de a performa voiajul într-o perioadă de timp rezonabilă

- Obligaţiile de a nu devia de la ruta de navigaţie uzuală

Obligaţii subînţelese ale navlositorului

- în anumite circumstanţe, să nomineze un port sigur sau o dană sigură de încărcare

- să nu încărce mărfuri periculoase fără a-l aviza pe armator anterior

Obligaţia de a pune la dispoziţia navlositorului o navă în bună stare de navigabilitate

Preview document

Contracte de Navlosire - Pagina 1
Contracte de Navlosire - Pagina 2
Contracte de Navlosire - Pagina 3
Contracte de Navlosire - Pagina 4
Contracte de Navlosire - Pagina 5
Contracte de Navlosire - Pagina 6
Contracte de Navlosire - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Contracte de Navlosire.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Contractul de Navlosire și Efectele Lui

CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Scurt istoric al Dreptului maritim Comerţul maritim, ramură a economiei, se caracterizează prin reguli şi norme...

Conosamentul și Contractul de Navlosire

NAVLUL Executarea transporturilor pe mare are loc in schimbul unei taxede transport,care se numeste navlu. Navlul reprezinta suma de bani la care...

Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor

Prin transport feroviar se intelege orice operatiune de transport realizata cu vehicule feroviare, de catre operatorii de transport feroviar, pe...

Navlul

ASPECTE GENERALE Definiţia navlului. Navlul (freight) este preţul pe care navlositorul îl plăteşte armatorului pentru deplasarea mărfurilor...

Contractul de Navlosire

Prin intermediul contractului de navlosire, navlosantul pune la dispozitia navlositorului pentru transport, o nava, parti din ea sau o incapere a...

Principiile Conventionale

Convenţia pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, cunoscută şi sub denumirea de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Dreptul comerțului internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. 1. Noţiunea şi importanţa...

Ai nevoie de altceva?