Controlul Financiar și Fiscal

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8526
Mărime: 32.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iutescu George

Extras din document

1. DEFINIŢIA, ROLUL ŞI OBIECTUL CONTROLULUI FINANCIAR

Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale care se efectueaza înaintea executării acestora, concomitent sau imediat după desfăşurarea lor.

Prin actiunea de control se urmăreşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară potrivit unor reguli şi principii stabilite pentru realizarea scopului urmărit cu respectarea cadrului legal.

Cunoaşterea activităţii economico-finaciare duce la perfecţionarea activităţii factorilor de decizie datorită informaţiilor rezultatelor controlului.

Controlul este o necesitate obiectivă şi subiectivă, dar nu este un scop, ci un mijloc de perfecţionare a activităţii executive, inclusiv a procesului de conducere a acestuia.

Controlul financiar este un instrument care serveşte, atât intereselor agenţilor economici cât şi intereselor statului pentru realizarea politicii sale economice pe termen lung, obţinând informaţii asupra modului cum sunt administrate mijloacele materiale şi financiare de către agenţii economici publici, modul de obţinere şi cheltuire a banului public, asigurarea echilibrului financiar şi realizarea eficienţei economico-financiare.

De asemenea, controlul financiar serveşte celorlati agenţi economici, parteneri cărora le oferă informaţii exacte asupra stării patrimoniului unităţii economice la care se desfăşoară verificarea.

Obiectul controlului este de a evidenţia erorile, abaterile, lipsurile, deficienţele pentru a le remedia şi a le evita în viitor.

Obiectivele controlului financiar organizat de stat urmăresc verificarea modului de utilizare a tuturor mijloacelor financiare aflate în administrarea organelor centrale şi locale ale puterii de stat ca şi ale instituţiilor acestuia, precum şi respectarea dispoziţiilor legale în domeniul financiar.

Personalul specializat în exercitarea controlului financiar acţionează pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, luând măsurile prevăzute de lege, precum şi pentru respectarea legilor şi aplicarea principiilor de economicitate şi eficienţă în gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti.

Obiectivele controlului financiar organizat de stat sunt stabilite pentru unităţile statului şi se referă la modul de administrare şi utilizare a fondurilor primite de la buget pentru cheltuielile de funcţionare şi întreţinere sau a celor destinate investiţiilor de interes general sau pentru subvenţionarea unor activitati sau produse.

O altă categorie de obiective ale controlului financiar de stat o reprezintă verificarea modului de formare şi utilizare a resurselor financiare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat ale bugetului unităţilor administrativ-teritoriale ca şi a fondurilor de tezaur şi fondurilor speciale.

În plus, controlul financiar de stat verifică modul de gestionare a datoriei publice a statului şi a situaţiilor garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe contractate de diverşi agenţi economici, alţii decât statul.

Tot ca un obiectiv al controlului financiar de stat este şi urmărirea respectării normelor legale privind efectuarea investiţiilor şi a vărsămintelor în concordanţă cu rezultatele financiare, ca şi cele privind realitatea datelor înscrise în bilanţurile contabile şi în conturile anuale de execuţie, precum şi cele privind repartizarea beneficiilor inclusiv constituirea, din acestea, a fondurilor prevazute de lege.

2. FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR

- Funcţia de evaluare şi cunoaştere constă în determinarea la un moment dat a rezultatelor obţinute şi evaluarea acestora prin raportare la un sistem de criterii prestabilit, în scopul intrării în legalitate sau îmbunătăţirii activităţii verificate.

În acest sens, dupa cum se observă, controlul financiar este un factor de prevenire a factorilor perturbatori din activitatea economica şi financiară ulterioară.

Prin această funcţie se realizează cunoaşterea exactă, reală şi completă a fenomenelor sau proceselor supuse controlului financiar, constituirea principalei surse de informare în luarea deciziilor.

- Funcţia de prevenire a controlului financiar se materializează în preîntâmpinarea producerii unor deficienţe sau pagube în desfăşurarea activităţilor economico-financiare.

Abaterile constatate, cât şi cauzele care le-au determinat, stau la baza decizilor viitoare, pentru asigurarea eficienţei dorite.

- Funcţia de documentare presupune cunoaşterea problemelor ce fac obiectul dezvoltării economico-sociale.

- Funcţia recuperatorie constă în descoperirea şi recuperarea pagubei.

- Funcţia sancţionatorie a controlului apare atunci când fapta săvârşită contravine dispoziţilor legale în vigoare, în această situaţie intervenind răspunderea juridică.

Preview document

Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 1
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 2
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 3
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 4
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 5
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 6
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 7
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 8
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 9
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 10
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 11
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 12
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 13
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 14
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 15
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 16
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 17
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 18
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 19
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 20
Controlul Financiar și Fiscal - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar si Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Mediului Impotriva Poluarii cu Deseuri

1. Introducere Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a...

Drept Administrativ

Ca ramură a dreptului public, dr administrativ abordează fenomenul adm prin prisma normelor juridice care reglementează organizarea şi funcţionarea...

Drept Ecologic

1. Creşterea populaţiei: creştem ca dimensiune, dar spaţiul pe care-l ocupăm rămâne acelaşi, 2050 mai mic ca 9 milioane de loc; se manifestă mai...

Drept

Cursul 1 Principiile dreptului - ansamblu de idei directoare care, fără a avea caracterul precis şi concret al normelor de drept pozitiv,...

Drepturile Omului

A. Definiţie Drepturile omului sunt, în mod literal, drepturile pe care cineva le are pentru simplul fapt că este fiinţă umană. - subiecţii: nu...

Drept Procesual Penal

Este prima fază a procesului penal, o fază obligatorie în oricare dintre acesta. Atribuţii în domeniul urmăririi penale le revin procurorilor,...

German Law Script

Part 1: Penal law as a legal borderline A look at the Criminal law Law is the "ethical minimum" said the German legal philosopher Jellinek. And...

Drept Penal

Formele si modalitatile infractiunii Savarsirea infractiunii poate parcurge mai multe momente sau faze in drumul ei spre producerea rezultatului...

Ai nevoie de altceva?