Controlul Legalității Activității Administrației Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 19982
Mărime: 95.75KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Bogdan Ciubotaru
Curs predat in cadrul programelor de perfectionare continua a functionarilor publici si alesilor locali, organizate de Centrul regional de formare continua in administratia publica Iasi, 2007-2008

Cuprins

1. Sistemul de administraţie publică: principii, instituţii, raporturi juridice

2. Formele de realizare a activităţii de administraţie publică

2.1. Actul administrativ: concept, trăsături, regim juridic.

2.2. Actul de gestiune şi contractul administrativ.

2.3. Faptele materiale şi operaţiunile tehnico-administrative.

3. Controlul legalităţii activităţii administraţiei publice

3.1. Controlul parlamentar

3.2. Controlul necontencios (administrativ)

3.3. Controlul contencios (judecătoresc) – rolul contenciosului administrativ şi practica judiciară în materie, în statul de drept. Regimul juridic al acţiunii în contenciosul administrativ

3.4. Controlul politic

3.5. Controlul popular

3.6. Controlul economic

Extras din document

1. Sistemul de administraţie publică

În societatea contemporană, statului îi revin o serie de sarcini importante, precum: asigurarea ordinii interne, paza graniţelor şi asigurarea securităţii externe, asigurarea condiţiilor de sănătate a locuitorilor, asigurarea condiţiilor de instrucţie publică, administrarea domeniului public, organizarea executării legilor.

Pentru realizarea acestor sarcini, statul înfiinţează serviciile publice cărora, prin lege, li se acordă competenţe şi responsabilităţi, beneficiind şi de un patrimoniu propriu. Astfel de servicii sunt: serviciul public de gospodărire a domeniului public, serviciul public de educaţie, serviciul public de asigurare a ordinii interne etc.

Scopul acestor servicii este, însă, de a organiza executarea legilor şi de a executa în concret legile. Pe de altă parte, în vederea îndeplinirea sarcinilor sale, statul organizează şi alte categorii de servicii publice (de legiferare şi jurisdicţionale), care, realizând în practică sarcinile puterii legislative şi judecătoreşti, nu fac parte din sistemul administraţiei publice.

Autorităţile ce aparţin acestui sistem sunt organizate

• fie ca autorităţi (organe) administrative

• fie ca instituţii publice (regii autonome)

Autorităţile administrative care aparţin sistemului administraţiei publice pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii:

1. După modul de formare

- autorităţi administrative alese – primar, consiliul local, consiliul judeţean etc.

- autorităţi administrative numite – prefect, guvern, prim-ministru etc.

2. După natura juridică a autorităţii administrative

- autorităţi administrative individuale (unipersonale) – primar, prefect etc.

- autorităţi administrative colegiale – consiliul local, consiliul judeţean, guvern etc.

3. După competenţa autorităţii administrative

Competenţa unei autorităţi administrative reprezintă totalitatea atribuţiilor şi a responsabilităţilor pe care o autoritate le-a primit prin actul normativ de înfiinţare. Competenţa poate fi:

a. După sfera în care îşi manifestă atribuţiile:

- generală – autorităţile administrative cu competenţă generală îşi vor exercita atribuţiile în toate domeniile de interes ale vieţii sociale / economice (guvern, primari, consiliul judeţean, consiliul local)

- specială – autorităţile administrative cu competenţă specială îşi vor exercita atribuţiile într-un anumit domeniu stabilit prin lege (B.N.R., Consiliul Naţional al Concurenţei, Inspectoratul Teritorial de Muncă etc.)

b. După teritoriul (limita teritorială) în care îşi exercită atribuţiile:

- autorităţi administrative cu competenţă naţională (guvern, ministere)

- autorităţi administrative cu competenţă locală / judeţeană (primar, consiliu local, consiliu judeţean)

În concluzie, autorităţile care realizează administraţia publică în ţara noastră sunt structurate pe două planuri:

Administraţia publică centrală reprezentată de:

• Cei doi şefi ai executivului (Preşedintele României şi Guvernul, în frunte cu primul-ministru);

• Ministerele şi alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului (faţă de această a doua categorie se impune observaţia rezultată din analiza practicii guvernamentale a ultimilor ani, că se manifestă tot mai mult tendinţa înfiinţării unor agenţii, oficii, autorităţi, de nivel naţional sau local, cu atribuţii într-un anumit domeniu, subordonate Guvernului sau ministerelor);

• Autorităţile administrative autonome (este vorba despre organele centrale de specialitate care nu se află în subordinea Guvernului, cum ar fi: C.S.A.T., B.N.R., S.R.I. etc.);

• Instituţii bugetare, regii autonome şi companii naţionale subordonate ministerelor;

• Instituţii bugetare, regii autonome şi companii naţionale subordonate autorităţilor centrale autonome;

• Prefectul (administraţia de stat în teritoriu);

• Servicii publice deconcentrate în teritoriu ale ministerelor, subordonate ministerelor şi conduse de prefect;

Administraţia publică locală reprezentată de:

• Comisia consultativă judeţeană;

• Autorităţi administrative autonome locale (consilii judeţene, preşedintele consiliului judeţean, consilii locale şi primarii);

• Instituţii bugetare şi regii autonome de interes local subordonate organic sau funcţional consiliilor judeţene sau locale.

Preview document

Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 1
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 2
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 3
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 4
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 5
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 6
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 7
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 8
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 9
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 10
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 11
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 12
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 13
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 14
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 15
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 16
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 17
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 18
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 19
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 20
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 21
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 22
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 23
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 24
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 25
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 26
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 27
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 28
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 29
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 30
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 31
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 32
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 33
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 34
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 35
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 36
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 37
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 38
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 39
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 40
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 41
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 42
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 43
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 44
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 45
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 46
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 47
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 48
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 49
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Controlul Legalitatii Activitatii Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Instanta Competenta sa Solutioneze Litigiile de Contencios Administrativ - Solutii pe Care le Poate Pronunta

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Controlul Administratiei prin Justitie

1. Aspecte generale privind controlul judecătoresc asupra administraţiei publice 1.1. Noţiunea, definiţia şi formele contenciosului administrativ...

Specificitatea Contractelor Administrative - Concept si Tipuri de Contracte

Specificitatea contractelor administrative. Concept şi tipuri de contracte 1. Conceptul de contract administrativ În concepţia modernă, noţiunea...

Ai nevoie de altceva?