Cooperare Juridica

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 263 în total
Cuvinte : 121212
Mărime: 370.63KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Noţiunea de cooperare internaţională

Conceptul de cooperare internaţională este indisolubil legat de cel al relaţiilor internaţionale, ca acte ce presupun cel puţin un element de extraneitate. Această extraneitate se referă la existenţa, într-un raport juridic, a altui stat sau a unei organizaţii internaţionale. Putem spune astfel, că cele două noţiuni se completează reciproc dând naştere unor consecinţe juridice deosebite.

Primele reguli de conduită cu caracter internaţional1 au apărut din timpuri străvechi, pornind de la elemente disparate şi de natură bilaterală. Pe măsura evoţuţiei istorice, relaţiile internaţionale, la început rudimentare şi limitate ca obiect, s-au dezvoltat şi diversificat, rolul principal în acest proces complex revenind statelor.

În timp, aceste relaţii internaţionale s-au extins, acaparând toate domeniile vieţii sociale în care statele îşi manifestă reciproc un deosebit interes.

În prezent, relaţiile dintre state au caracter politic, economic, cultural, militar, ori privesc comunicaţiile, protecţia drepturilor omului, transporturile, mediul înconjurător şi nu în ultimul rând domeniul juridic.

Cooperarea internaţională, având la bază relaţiile internaţionale, a dat naştere unei comunităţii internaţionale ce respectă însă principiul independenţei şi suveranităţii statelor implicate. Nu se poate nega astfel rolul deosebit pe care aceasta şi-l asumă în dezvolatrea armonioasă a societăţii internaţionale.

Atitudinea statelor de a coopera se manifestă prin încheierea unor convenţii, tratate, acorduri, pacte bilaterale sau multilaterale. Ele pot avea un caracter zonal, regional sau universal în funcţie de relaţia ce formează obiectul cooperării.

Primele manifestări de acest gen au avut loc încă din Antichitate şi s-au dezvoltat până în zilele noastre, devenind un mod de manifestare a statelor în acţiunea de relaţionare dintre ele. La baza unor astfel de relaţii interstatale pot sta motive pozitive sau negative. Numim pozitive acele relaţii ce nu au la bază existenţa unei fapte ilicite, cauzatoare de consecinţe periculoase şi negative acele relaţii care se fundamentează pe existenţa unei fapte ilicite care a periclitat ordinea socială.

Dezvoltarea cooperării între state nu poate face decât prin menţinerea încrederii pe care statele şi-o acordă reciproc în procesul de relaţionare dintre ele. Un pas important în acest proces îl constituie încheierea de tratate şi convenţii pe termen determinat sau nedeterminat ce au ca obiect întrajutorarea mutuală a statelor semnatare. Astfel, este imperios necesar respectarea deplină a înţelegerii cu privire la care statele au convenit. Obiectul tratatelor şi convenţiilor subliniază preocupările pe care statele le au la un momentdat şi arată structura valorilor sociale pe care o societate se fundamentează.

Această formă de manifestare a statelor pe plan extern a constituit o modalitate de apărare împotriva unor factori nagativi, venind ca o soluţie în faţa unei mari probleme1. La ora actuală, dezvoltarea şi evoluţia cooperătii internaţioanle se bazează pe existenţa relaţiilor creeate între state de-a lungul istoriei, şi a numărului mare de state şi organizaţii internaţionale2.

Apariţia şi dezvoltarea cooperării internaţioanale a fost impusă atât de evenimente pozitive cât şi de evenimente negative, încercând în acest mod să se găsească soluţii de rezolvare a unor probleme ce depăşeau puterea de reacţie a unui stat luat izolat.

În actuala etapă de dezvoltare a societăţii contemporane colaborarea internaţională între state suverane şi egale în drepturi devine aşadar, o realitate incontestabilă, impusă de necesităţi obiective3.

Principiul cooperării este astăzi unanim admis în raporturile internaţionale dintre state, contribuind la cunoaşterea reciprocă între naţiuni. Premisa fundamentală în dezvoltarea relaţiilor internaţioanle trebuie să o constituie întotdeauna principiul respectării independenţei şi suveranităţii naţionale4.

Cooperarea internaţională reprezintă astfel, o modalitate de manifestare a statelor în baza existenţei unor relaţii internaţionale, cu respectarea principiilor independenţei şi suveranităţii naţionale, realizată pe baza acordului liber consimţit şi acordării încrederii reciproce, în vederea promovării sau protejării unor interese comune.

2. Justificarea şi necesitatea existenţei unei cooperări judiciare internaţionale între state

Multitudinea de relaţii ce pot interveni între state, au dat naştere la diverse tipuri de colaborare, de la cea economică la cea politică, militară şi juridică. Conlucrarea statelor în domeniul juridic a fost determinată de amploarea fenomenului infracţional şi de evoluţia acestuia în sensul internaţionalăzării sale.

Procesul de democratizare şi progresul tehnico-ştiinţific au avut consecinţe benefice, facilitând mişcarea persoanelor şi a mărfurilor, dar şi un impact negativ, deschizând noi posibilităţi pentru infractori. Aceştia profitând de situaţia economică tot mai dificilă a unor state s-au organizat în grupări cu mult mai bine dotate decât instituţiile de ordine publică1.

Transformările ce s-au produs în lume de-a lungul ultimului secol au condus la creearea unei noi ordini de drept şi la apariţia unor noi forme de manifestare, pe fondul intensificării dialogului politic pentru menţinerea păcii, promovarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept.

În lupta împotriva criminalităţii interne şi internaţionale, rezultatele cele mai bune nu pot fi obţinute fără o cooperare deosebită între state. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale pe multiple planuri, în special după primul război mondial, a fost însoţită între altele de o creştere fără precedent a criminalităţii internaţionale2.

Criminalitatea internaţională reprezintă, în lumina Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000, activităţile transnaţionale desfăsurate de „un grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă şi acţionează în înţelegere, în scopul savârşirii uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de prezenta convenţie, pentru a obţine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material” (art. 2, lit. a ).

Preview document

Cooperare Juridica - Pagina 1
Cooperare Juridica - Pagina 2
Cooperare Juridica - Pagina 3
Cooperare Juridica - Pagina 4
Cooperare Juridica - Pagina 5
Cooperare Juridica - Pagina 6
Cooperare Juridica - Pagina 7
Cooperare Juridica - Pagina 8
Cooperare Juridica - Pagina 9
Cooperare Juridica - Pagina 10
Cooperare Juridica - Pagina 11
Cooperare Juridica - Pagina 12
Cooperare Juridica - Pagina 13
Cooperare Juridica - Pagina 14
Cooperare Juridica - Pagina 15
Cooperare Juridica - Pagina 16
Cooperare Juridica - Pagina 17
Cooperare Juridica - Pagina 18
Cooperare Juridica - Pagina 19
Cooperare Juridica - Pagina 20
Cooperare Juridica - Pagina 21
Cooperare Juridica - Pagina 22
Cooperare Juridica - Pagina 23
Cooperare Juridica - Pagina 24
Cooperare Juridica - Pagina 25
Cooperare Juridica - Pagina 26
Cooperare Juridica - Pagina 27
Cooperare Juridica - Pagina 28
Cooperare Juridica - Pagina 29
Cooperare Juridica - Pagina 30
Cooperare Juridica - Pagina 31
Cooperare Juridica - Pagina 32
Cooperare Juridica - Pagina 33
Cooperare Juridica - Pagina 34
Cooperare Juridica - Pagina 35
Cooperare Juridica - Pagina 36
Cooperare Juridica - Pagina 37
Cooperare Juridica - Pagina 38
Cooperare Juridica - Pagina 39
Cooperare Juridica - Pagina 40
Cooperare Juridica - Pagina 41
Cooperare Juridica - Pagina 42
Cooperare Juridica - Pagina 43
Cooperare Juridica - Pagina 44
Cooperare Juridica - Pagina 45
Cooperare Juridica - Pagina 46
Cooperare Juridica - Pagina 47
Cooperare Juridica - Pagina 48
Cooperare Juridica - Pagina 49
Cooperare Juridica - Pagina 50
Cooperare Juridica - Pagina 51
Cooperare Juridica - Pagina 52
Cooperare Juridica - Pagina 53
Cooperare Juridica - Pagina 54
Cooperare Juridica - Pagina 55
Cooperare Juridica - Pagina 56
Cooperare Juridica - Pagina 57
Cooperare Juridica - Pagina 58
Cooperare Juridica - Pagina 59
Cooperare Juridica - Pagina 60
Cooperare Juridica - Pagina 61
Cooperare Juridica - Pagina 62
Cooperare Juridica - Pagina 63
Cooperare Juridica - Pagina 64
Cooperare Juridica - Pagina 65
Cooperare Juridica - Pagina 66
Cooperare Juridica - Pagina 67
Cooperare Juridica - Pagina 68
Cooperare Juridica - Pagina 69
Cooperare Juridica - Pagina 70
Cooperare Juridica - Pagina 71
Cooperare Juridica - Pagina 72
Cooperare Juridica - Pagina 73
Cooperare Juridica - Pagina 74
Cooperare Juridica - Pagina 75
Cooperare Juridica - Pagina 76
Cooperare Juridica - Pagina 77
Cooperare Juridica - Pagina 78
Cooperare Juridica - Pagina 79
Cooperare Juridica - Pagina 80
Cooperare Juridica - Pagina 81
Cooperare Juridica - Pagina 82
Cooperare Juridica - Pagina 83
Cooperare Juridica - Pagina 84
Cooperare Juridica - Pagina 85
Cooperare Juridica - Pagina 86
Cooperare Juridica - Pagina 87
Cooperare Juridica - Pagina 88
Cooperare Juridica - Pagina 89
Cooperare Juridica - Pagina 90
Cooperare Juridica - Pagina 91
Cooperare Juridica - Pagina 92
Cooperare Juridica - Pagina 93
Cooperare Juridica - Pagina 94
Cooperare Juridica - Pagina 95
Cooperare Juridica - Pagina 96
Cooperare Juridica - Pagina 97
Cooperare Juridica - Pagina 98
Cooperare Juridica - Pagina 99
Cooperare Juridica - Pagina 100
Cooperare Juridica - Pagina 101
Cooperare Juridica - Pagina 102
Cooperare Juridica - Pagina 103
Cooperare Juridica - Pagina 104
Cooperare Juridica - Pagina 105
Cooperare Juridica - Pagina 106
Cooperare Juridica - Pagina 107
Cooperare Juridica - Pagina 108
Cooperare Juridica - Pagina 109
Cooperare Juridica - Pagina 110
Cooperare Juridica - Pagina 111
Cooperare Juridica - Pagina 112
Cooperare Juridica - Pagina 113
Cooperare Juridica - Pagina 114
Cooperare Juridica - Pagina 115
Cooperare Juridica - Pagina 116
Cooperare Juridica - Pagina 117
Cooperare Juridica - Pagina 118
Cooperare Juridica - Pagina 119
Cooperare Juridica - Pagina 120
Cooperare Juridica - Pagina 121
Cooperare Juridica - Pagina 122
Cooperare Juridica - Pagina 123
Cooperare Juridica - Pagina 124
Cooperare Juridica - Pagina 125
Cooperare Juridica - Pagina 126
Cooperare Juridica - Pagina 127
Cooperare Juridica - Pagina 128
Cooperare Juridica - Pagina 129
Cooperare Juridica - Pagina 130
Cooperare Juridica - Pagina 131
Cooperare Juridica - Pagina 132
Cooperare Juridica - Pagina 133
Cooperare Juridica - Pagina 134
Cooperare Juridica - Pagina 135
Cooperare Juridica - Pagina 136
Cooperare Juridica - Pagina 137
Cooperare Juridica - Pagina 138
Cooperare Juridica - Pagina 139
Cooperare Juridica - Pagina 140
Cooperare Juridica - Pagina 141
Cooperare Juridica - Pagina 142
Cooperare Juridica - Pagina 143
Cooperare Juridica - Pagina 144
Cooperare Juridica - Pagina 145
Cooperare Juridica - Pagina 146
Cooperare Juridica - Pagina 147
Cooperare Juridica - Pagina 148
Cooperare Juridica - Pagina 149
Cooperare Juridica - Pagina 150
Cooperare Juridica - Pagina 151
Cooperare Juridica - Pagina 152
Cooperare Juridica - Pagina 153
Cooperare Juridica - Pagina 154
Cooperare Juridica - Pagina 155
Cooperare Juridica - Pagina 156
Cooperare Juridica - Pagina 157
Cooperare Juridica - Pagina 158
Cooperare Juridica - Pagina 159
Cooperare Juridica - Pagina 160
Cooperare Juridica - Pagina 161
Cooperare Juridica - Pagina 162
Cooperare Juridica - Pagina 163
Cooperare Juridica - Pagina 164
Cooperare Juridica - Pagina 165
Cooperare Juridica - Pagina 166
Cooperare Juridica - Pagina 167
Cooperare Juridica - Pagina 168
Cooperare Juridica - Pagina 169
Cooperare Juridica - Pagina 170
Cooperare Juridica - Pagina 171
Cooperare Juridica - Pagina 172
Cooperare Juridica - Pagina 173
Cooperare Juridica - Pagina 174
Cooperare Juridica - Pagina 175
Cooperare Juridica - Pagina 176
Cooperare Juridica - Pagina 177
Cooperare Juridica - Pagina 178
Cooperare Juridica - Pagina 179
Cooperare Juridica - Pagina 180
Cooperare Juridica - Pagina 181
Cooperare Juridica - Pagina 182
Cooperare Juridica - Pagina 183
Cooperare Juridica - Pagina 184
Cooperare Juridica - Pagina 185
Cooperare Juridica - Pagina 186
Cooperare Juridica - Pagina 187
Cooperare Juridica - Pagina 188
Cooperare Juridica - Pagina 189
Cooperare Juridica - Pagina 190
Cooperare Juridica - Pagina 191
Cooperare Juridica - Pagina 192
Cooperare Juridica - Pagina 193
Cooperare Juridica - Pagina 194
Cooperare Juridica - Pagina 195
Cooperare Juridica - Pagina 196
Cooperare Juridica - Pagina 197
Cooperare Juridica - Pagina 198
Cooperare Juridica - Pagina 199
Cooperare Juridica - Pagina 200
Cooperare Juridica - Pagina 201
Cooperare Juridica - Pagina 202
Cooperare Juridica - Pagina 203
Cooperare Juridica - Pagina 204
Cooperare Juridica - Pagina 205
Cooperare Juridica - Pagina 206
Cooperare Juridica - Pagina 207
Cooperare Juridica - Pagina 208
Cooperare Juridica - Pagina 209
Cooperare Juridica - Pagina 210
Cooperare Juridica - Pagina 211
Cooperare Juridica - Pagina 212
Cooperare Juridica - Pagina 213
Cooperare Juridica - Pagina 214
Cooperare Juridica - Pagina 215
Cooperare Juridica - Pagina 216
Cooperare Juridica - Pagina 217
Cooperare Juridica - Pagina 218
Cooperare Juridica - Pagina 219
Cooperare Juridica - Pagina 220
Cooperare Juridica - Pagina 221
Cooperare Juridica - Pagina 222
Cooperare Juridica - Pagina 223
Cooperare Juridica - Pagina 224
Cooperare Juridica - Pagina 225
Cooperare Juridica - Pagina 226
Cooperare Juridica - Pagina 227
Cooperare Juridica - Pagina 228
Cooperare Juridica - Pagina 229
Cooperare Juridica - Pagina 230
Cooperare Juridica - Pagina 231
Cooperare Juridica - Pagina 232
Cooperare Juridica - Pagina 233
Cooperare Juridica - Pagina 234
Cooperare Juridica - Pagina 235
Cooperare Juridica - Pagina 236
Cooperare Juridica - Pagina 237
Cooperare Juridica - Pagina 238
Cooperare Juridica - Pagina 239
Cooperare Juridica - Pagina 240
Cooperare Juridica - Pagina 241
Cooperare Juridica - Pagina 242
Cooperare Juridica - Pagina 243
Cooperare Juridica - Pagina 244
Cooperare Juridica - Pagina 245
Cooperare Juridica - Pagina 246
Cooperare Juridica - Pagina 247
Cooperare Juridica - Pagina 248
Cooperare Juridica - Pagina 249
Cooperare Juridica - Pagina 250
Cooperare Juridica - Pagina 251
Cooperare Juridica - Pagina 252
Cooperare Juridica - Pagina 253
Cooperare Juridica - Pagina 254
Cooperare Juridica - Pagina 255
Cooperare Juridica - Pagina 256
Cooperare Juridica - Pagina 257
Cooperare Juridica - Pagina 258
Cooperare Juridica - Pagina 259
Cooperare Juridica - Pagina 260
Cooperare Juridica - Pagina 261
Cooperare Juridica - Pagina 262
Cooperare Juridica - Pagina 263

Conținut arhivă zip

  • Cooperare Juridica.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Cooperarea Politieneasca in Uniunea Europeana

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Traficul de Persoane

CAPITOLUL 1 1.1. Consideraţii generale Traficul de persoane constituie un fenomen ale cărui dimensiuni înregistrează o creştere alarmantă. El nu...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Ai nevoie de altceva?