Criminalitatea Organizata

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Criminalitatea Organizata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Doinel Dinuică

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

Criminalitatea organizata

Concepte-cheie

În sensul Legii nr. 39/2003 termenii si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:

a) grup infractional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe

persoane, care exista pentru o perioada si actioneaza în mod coordonat în scopul comiterii

uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu

financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infractional organizat grupul format

ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are

continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai în cadrul

grupului;

b) infractiune grava - infractiunea care face parte din una dintre urmatoarele categorii:

1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;

2. lipsire de libertate în mod ilegal;

3. sclavie;

4. santaj;

5. infractiuni contra patrimoniului, care au produs consecinte deosebit de grave;

6. infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor

explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive;

7. falsificare de monede sau de alte valori;

8. divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor

privind operatii de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozitiilor

privind importul de deseuri si reziduuri;

9. proxenetismul;

10. infractiuni privind jocurile de noroc;

11. infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;

12. infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni în legatura cu traficul de

persoane;

13. traficul de migranti;

14. spalarea banilor;

15. infractiuni de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum si infractiunile în

legatura directa cu infractiunile de coruptie;

16. contrabanda;

17. bancruta frauduloasa;

2

18. infractiuni savârsite prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de

comunicatii;

19. traficul de tesuturi sau organe umane;

20. orice alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii, al carei minim

special este de cel putin 5 ani;

c) infractiune cu caracter transnational - orice infractiune care, dupa caz:

1. este savârsita atât pe teritoriul unui stat, cât si în afara teritoriului acestuia;

2. este savârsita pe teritoriul unui stat, dar pregatirea, planificarea, conducerea sau

controlul sau are loc, în tot sau în parte, pe teritoriul altui stat;

3. este savârsita pe teritoriul unui stat de un grup infractional organizat care desfasoara

activitati infractionale în doua sau mai multe state;

4. este savârsita pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul

altui stat;

d) informator - persoana care are cunostinta despre un grup infractional organizat si

furnizeaza organelor judiciare informatii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea si

sanctionarea savârsirii unor infractiuni grave de unul sau mai multi membri ai acestui grup.

Texte incriminatorii

Sediul materiei îl constituie art. 7 - 10 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si

combaterea crimei organizate.

Art. 7 - (1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau

sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de

ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru faptele prevazute la alin. (1) nu poate fi mai mare decât sanctiunea

prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava care intra în scopul grupului infractional

organizat.

(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) au fost urmate de savârsirea unei infractiuni

grave, se aplica regulile de la concursul de infractiuni.

Art. 8 - Initierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui

grup, în vederea savârsirii de infractiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup

infractional organizat, se pedepseste, dupa caz, potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal.

Art. 9 - (1) Nu se pedepseste persoana care, savârsind una dintre faptele prevazute la

art. 7 alin. (1), denunta autoritatilor grupul infractional organizat mai înainte de a fi fost

descoperit si de a se fi început savârsirea infractiunii grave care intra în scopul acestui grup.

3

(2) Persoana care a savârsit una dintre faptele prevazute la art. 7 alin. (1) sau (3) si

care, în cursul urmaririi penale sau al judecatii, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea

la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat

beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

Art. 10 - (1) Infractiunea de tainuire, prevazuta la art. 221 din Codul penal, daca bunul

provine dintr-o infractiune grava savârsita de unul sau mai multi membri ai unui grup

infractional organizat, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani, fara ca sanctiunea aplicata

sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea grava din care provine bunul

tainuit.

(2) Tainuirea savârsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

Obiectul ocrotirii penale

Obiectul juridic special îl constituie relatiile sociale referitoare la regulile de convietuire

sociala, la ordinea de drept si linistea publica.

Obiectul material lipseste la aceasta infractiune deoarece activitatea ilicita nu se

îndreapta asupra unui lucru sau bun.

Acest obiect poate exista în raport cu diferitele infractiuni, care intra în programul

grupului infractional daca acestea au un obiect material. În acest caz însa, obiectul material al

infractiunii nu devine si obiect material al infractiunii prevazuta în art. 7 din lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Criminalitatea Organizata.doc