Criminologie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Criminologie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 87 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

MODULUI 1

CRIMINOLOGIA – STIINTĂ PLURII SI INTERDISCIPLINARĂ

OBIECTIVE DE ÎNVĂTAT:

− criminologia – acceptii conceptuale si obiect de studiu; etimologie;

definitii doctrinare în optica unor autori străini si români;

− perspectiva analitică asupra obiectului si problematicii criminologiei,

după criteriile: ramurile criminologiei si disciplinele auxiliare; relationării

criminologiei cu alte stiinte; nivelurilor de interperare; nivelurilor

descriptive; criteriului explicativ; scopului final al criminologiei;

− scurt istoric al fundamentării criminologiei ca stiintă si al scolilor de

criminologie: originile îndepărtate; întemeietorii de facto; scolile

criminologice;

− functiile criminologiei: cognitiv-descriptivă; explicativă; comprehensivă;

prognotică; de inginerie socială (aplicativ-militantă).

1. CRIMINOLOGIA – ACCEPTII CONCEPTUALE SI OBIECT DE

STUDIU

 Etimologie

 Definitii doctrinare

o Puncte de vedere ale unor autori străini

o Semnificatii în optica unor autori români.

ETIMOLOGIE

 Crimen = crimă, delict, infractiune.

 Logos = stiintă, studiu stiintific.

CRIMINOLOGIA – stiinta care se ocupă cu studiul fenomenelor si faptelor

sociale de:

 crimă,

 delict,

 infractiune, din perspectiva determinismului si a prevenirii lor.

DEFINITII DOCTRINARE

 Puncte de vedere ale unor autori străini.

 ,, ... noi definim crimă orice act pedepsit si facem din crima astfel

definită obiectul unei stiinte speciale, criminologie” (Emile

Durkheins);

 ,, ... Criminologia este disciplina care consideră infractiunile ca pe

un fenomen social. Include în telurile sale elaborarea legilor,

cazurile de violare a acestora si reactiunile împotriva violării

legilor. Aceste trei laturi sunt aspectele unei secvente de interactiuni

3

unificate... Această secventă de interactiune constituie obiectul

criminologiei”

 Criminologia este studiul cauzelor genezei proceselor si

consecintelor delicventei. C. Stefani, S. Lenasseur, R. Jambu-

Merlin.

 Criminologia este o stiintă complexă, aidoma medicinei, care

studiază factorii si procesele criminale si care determină, prin

cunoasterea acestor factori si procese strategiile si tehnicile cele mai

bune pentru a stăpâni, pe cât posibil, si a reduce acest rău social

(Raymond Gassin).

 Criminologia este o stiintă de sinteză, în sensul că alte discipline

constituie obiectul său material. Obiectul său formal se edifică cu

ajutorul elementelor esentiale ale acestor discipline auxiliare (Denis

Szabo)

 Semnificatii (ale criminologiei) în optica unor autori români:

 „Criminologia este o stiintă relativ autonomă, din grupa

sociologiei, auxiliară stiintelor penale, cu caracter inter si

pluridisciplinar, care studiază starea, dinamica, legitătile,

cauzele si conditiile socio-umane ale criminalitătii precum si

trăsăturile definitorii, mecanismul” si functionalitatea

sistemului de măsuri de prevenire si combatere a crimei si

criminalitătii, precum si trăsăturile definitorii, mecanismul si

functionalitatea sistemului de măsuri de prevenire si

combatere a crimei si criminalitătii, după chipul realitătii, în

perspectiva perfectionării programelor nationale de prevenire

si combatere a criminalitătii, în interesul dezvoltării societătii,

al progresului si civilizatiei în acord cu eforturile si

dezideratele umanitare ale Natiunilor Unite (Aurel Dincu).

 Criminologia este stiinta care studiază fenomenul social al

criminalitătii, în scopul prevenirii sale (Rodica Mihaela

Stănoiu).

 Criminologia este stiinta care studiază etiologia fenomenului

infractional, factorii care generează sau influentează trecerea

la act si, pe baza acestora, elaborează tehnicile cele mai

eficiente pentru limitarea, reducerea criminalitătii ca fenomen

social - Gl. Div. (p.m.) Ion Sandu si colaboratorii

4

APLICATII PRACTICE:

1. Redati, sintetic, genul proxim si diferenta specifică a termenilor deviantă,

delicventă, infractionalitate si criminalitate!

2. În baza studiului asupra definitiilor Criminologiei, punctualizati notiunile

care conturează obiectul acestei stiinte, regăsite în contextul conotatiilor

atribuite de către diversi autori, români si străini!

Fisiere in arhiva (1):

  • Criminologie.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIS” ARAD FACULTATEA DE DREPT