Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4109
Mărime: 35.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sergiu Baieş
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DREPT CIVIL

Extras din document

I. PRELIMINARII

Cursul opţional “Dezmembrămintele dreptului de proprietate”/„Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor” reprezintă un studiu profund al principalelor drepturi reale ca dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul servitute şi dreptul de superficie, şi a mijloacelor de garantare a executării obligaţiilor: clauza penală, arvuna, garanţia debitorului, retenţia, fidejusiunea, gajul, care conform legislaţiei Republicii Moldova, include în sine şi ipoteca.

Obiectivul acestui curs opțional îl constituie raporturile juridice reale și raporturile juridice de garantare a executării obligațiilor.

Necesitatea studiului acestor drepturi reale şi a mijloacelor de garantere este dictată de reformele ce au avut loc în ultimii ani, precum şi includerea în noul Cod Civil o normelor care reglementează aceste drepturi rele şi mijloace de garantare.

Obiectivele de bază ale acestei discipline constă în însuşirea de către studenţi a:

a) noţiunii şi esenţei dezmembrămintelor dreptelor de proprietate;

b) caracterelor dreptului de uzufruct, drepturilor şi obligaţiilor nudului proprietar şi a uzufructuarului, modurilor de constituire şi de stingere a uzufructului;

c) particularităţile dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie;

d) reglementării servituţiilor, îndeosebi a servituţilor constituite prin fapta omului;

e) raporturilor ce se referă la dreptul de superficie (constituire, exercitare, stingere);

f) noţiunea şi clasificarea mijloacelor de executare a obligaţiilor;

g) caracterele principale ale garanţiilor personale: fidejusiunea;

h) principalele trăsături ale clauzei penale;

i) reglementarea arvunei, deosebirea de alte instituții similare;

j) identificarea noţiunii şi caracterelor acţiunii debitorului;

k) relatarea noțiunea și funcțiile retenției;

l) reglementarea juridică a gajului.

II. OBIECTIVELE GENERALE/STANDARD ALE MODULULUI/DISCIPLINEI DREPT CIVIL

La nivel de cunoaştere şi înţelegere.

- să posede cunoştinţe teoretice privind normele altor drepturi reale principal;

- să determine obiectul de studiu al dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

- să interpreteze normele juridice civile ce reglementează raporturile reale;

- să determine corelaţia dintre doctrina dreptului civil şi practica judiciară referitor la drepturile reale;

- să determine criteriile de delimitare dintre mijloacele de garantare reale şi personale precum şi să le caracterizeze;

- să posede cunoștințe privind natura juridică a gajului și clasificarea gajului.

La nivel de aplicare

- să identifice particularităţile aplicării reglementărilor din Codul civil referitor la dreptul de uzufruct, servitute, superficie;

- să argumenteze esenţa unor fenomene ce fundamentează necesitatea constituirii drepturilor reale;

- să poată aplica reglementările dedicate drepturilor reale în contextul apariţiei şi dezvoltării lor istorice şi în concordanţă cu reformele judiciare;

- să argumenteze necesitatea reglementării juridice ale mijloacelor de garantare a executării obligațiilor;

- să aplice unele argumente de logică juridică, precum: analogia, fortiori şi per a contrario;

- să aplice cunoştinţele teoretice faţă de situaţiile din practica judiciară.

La nivel de integrare

- să stabilească locul dezmembrămintelor dreptului de proprietate în cadrul celorlalte drepturi reale;

- să stabilească corelaţia între doctrina şi practica aplicării drepturilor reale și a mijloacelor de garantare a executării obligațiilor;

- să conştiintezeze faptul că în drepturilor reale unele noţiuni pot avea şi alte accepţiuni, diferite de cele din vorbirea curentă, din literatură ori din filozofie

- să elaboreze propuneri de lege ferenda

- să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea incorectă a legii

- să-şi perfecţioneze continuu capacitatea de a putea opera cu prezumţiile întărite în legislaţia civilă;

- să poată evidenţia contradicţiile dintre norme în cadrul unui act normativ, precum şi între norme cuprinse între diverse acte normative.

III. ADMINISTRAREA MODULULUI/DISCIPLINEI

Codul modulului/disciplinei în planul de învăţămînt Anul de studii

Semestrul

Numărul de ore

Evaluarea Responsabil de modul/ disciplină

C S L Nr. de credite Forma de evaluare

FO 1-4

1-5 IV 45 30 - 3 examen Sergiu Baieş

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri

N Tema Numărul de ore

1 Noţiuni introductive privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

4

2 Dreptul de uzufruct. 10

3 Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie. 2

4 Dreptul de servitute. 8

5 Dreptul de superficie. 6

6 Rolul acțiunilor posesorii la apărarea drepturilor reale principale 2

7 Noţiuni introductive privind mijloacele de garantare a executării obligaţiilor. 1

8 Dreptul de gaj general şi garanţiile generale ale obligaţiilor 1

9 Acţiunea oblică (indirectă sau subrogatorie) 2

10 Acţiunea pauliană (revocatorie) 2

11 Fidejusiunea 2

12 Garanţia debitorului 1

13 Gajul şi ipoteca 4

14 Retenţia 1

15 Arvuna 1.

Preview document

Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 1
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 2
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 3
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 4
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 5
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 6
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 7
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 8
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 9
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 10
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 11
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 12
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 13
Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate.doc

Alții au mai descărcat și

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate

Dreptul de proprietate este un drept complet conferind cele trei attribute cunoscute: usus, fructus şi abusus adică posesia, folosinţa şi...

Elemente de Drept Administrativ

• Capitolul I Dreptul administrativ - ramură a dreptului public 1. Delimitări de conţinut Analiza puterii politice a sferei şi modalităţilor sale...

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Dreptul Familiei

Dr familiei reprezinta acea ramura de drept din system care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Istoria statului și dreptului românesc

Notiuni introductive. 1. Obiectul istoriei dreptului romanesc. 2. Periodizarea istoriei dreptului romanesc. 3. Alte opinii privind periodizarea...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Ai nevoie de altceva?