Curs Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 24611
Mărime: 758.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Drept
UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANÃ FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING

Cuprins

Cap. 1. CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA

DREPTULUI 6

1.1. Aspecte generale 6

1.2. Definitia dreptului 6

1.3. Sistemul dreptului 7

Cap. 2. INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL 9

2.1. Definitia, rolul, principiile si delimitarea

dreptului civil 9

2.2. Rolul si importanta dreptului civil 9

2.3. Principiile dreptului civil 11

2.4. Normele de drept civil si clasificarea lor 14

2.5. Aplicarea normelor juridice de drept civil:

în timp, în spatiu si asupra persoanelor 15

Cap. 3. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 18

3.1. Definitia raportului juridic civil 18

3.2. Caracterele raportului juridic civil 18

3.3. Structura raportului juridic civil 19

3.3.1. Subiectele raportului juridic civil 19

3.3.1.1. Capacitatea civilã a

subiectelor raportului juridic civil 20

3.3.2. Continutul raportului juridic civil 23

3.3.2.1. Drepturile subiective 23

3.3.2.2. Obligatia civilã 27

3.3.3. Obiectul raportului juridic civil.

Bunurile 28

3.2.3.1. Bunurile: definitie si clasificare 29

3.4. Proba raportului juridic concret 32

3.4.1. Clasificarea probelor 32

3.4.2. Proba prin înscrisuri 34

3

3.4.2.1. Înscrisuri autentice 34

3.4.2.2. Înscrisurile sub semnãturã

privatã 35

3.4.3. Proba prin declaratia de martor 36

3.4.4. Recunoasterea sau mãrturisirea 37

3.4.5. Proba prin rapoartele de expertizã. 38

3.4.6. Cercetarea la fata locului 40

3.4.7. Prezumtiile 40

Cap. 4. ACTUL JURIDIC CIVIL 42

4.1. Notiunea si clasificarea actelor juridice

civile 42

4.2. Conditiile de fond la încheierea actelor

juridice civile 45

4.2.1. Capacitatea de a încheia actul

juridic civil 45

4.2.2. Consimtãmântul 46

4.2.3. Obiectul actului juridic civil 47

4.2.4. Cauza (scopul) actului juridic civil 48

4.2.5. Forma actului juridic civil 48

4.3. Efectele actului juridic civil 49

4.4. Nulitatea actului juridic civil 49

4.4.1.Definitie si trãsãturi caracteristice 49

Cap. 5. PRESCRIPtIA EXTINCTIVÃ 51

5.1. Definitia prescriptiei extinctive 51

5.2. Efectul prescriptiei extinctive 51

5.3. Domeniul de aplicare al prescriptiei

extinctive 52

5.4. Termenele de prescriptie extinctivã 53

Cap. 6. PATRIMONIUL PERSOANELOR 56

6.1. Notiunea si caracterele juridice

4

ale patrimoniului 56

6.2. Functiile patrimoniului 59

Cap. 7. DREPTUL DE PROPRIETATE 60

7.1. Dreptul de proprietate

Caracterizare generalã 60

7.2. Caracterele juridice ale dreptului

de proprietate 62

7.3. Atributele (prerogativele) dreptului

de proprietate 64

7.4. Formele dreptului de proprietate 65

Cap. 8. OBLIGAtIILE CIVILE 67

8.1. Notiune si elementele structurale

ale raportului juridic obligational 67

8.2. Clasificarea obligatiilor civile 72

8.3. Izvoarele obligatiilor civile 75

8.4. Contractul, principalul izvor

de obligatii civile 76

8.4.1. Clasificarea contractelor 77

8.4.2. Încheierea contractului 80

8.4.3. Efectele contractului 82

8.4.4. Actul juridic unilateral - izvor

de obligatii civile 83

8.4.5. Efectele obligatiilor civile 85

8.4.6. Garantarea obligatiilor civile.

Ipoteca 90

Cap. 9. RÃSPUNDEREA CIVILÃ 96

9.1. Notiune si principiile rãspunderii civile 96

9.2. Modalitãtile rãspunderii civile 98

9.2.1. Rãspunderea civilã contractualã 98

9.2.2. Rãspunderea civilã delictualã 99

5

Cap. 10. CONTRACTE SPECIALE 100

10.1. Contractul de vânzare-cumpãrare 100

10.2. Efectele contractului de

vânzare-cumpãrare 103

10.2.1. Obligatiile vânzãtorului 103

10.2.2. Obligatiile cumpãrãtorului 104

10.3. Contractul de locatiune 105

10.3.1. Notiune si trãsãturi 105

10.3.2. Efectele contractului de locatiune 106

10.3.2.1. Obligatiile locatorului 106

10.3.2.2. Obligatiile locatarului 107

10.4. Împrumutul de folosintã, (comodatul) 108

10.4.1. Notiune si caractere juridice 108

10.4.2. Obiectul contractului de comodat 109

10.4.3. Efectele contractului de comodat 110

10.4.3.1. Obligatiile comodatarului 110

10.4.3.2. Obligatiile comodantului 112

10.5. Contractul de transport 112

10.5.1. Definitia, trãsãturile caracteristice 112

10.5.2. Efectele contractului de transport 113

10.5.2.1. Obligatiile cãrãusului 113

10.5.2.2. Obligatiile expeditorului 114

10.6. Contractul de mandat 114

10.6.1. Definitia si trãsãturile caracteristice. 114

10.6.2. Efectele contractului de mandat 116

10.6.2.1. Obligatiile mandatarului 116

10.6.2.2. Obligatiile mandantului 117

BIBLIOGRAFIE 120

Extras din document

Capitolul I

CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA DREPTULUI

1.1. Aspecte generale

În limbajul juridic, notiunea „drept” este folositã în mai

multe acceptiuni.

a) ca fiind ansamblul normelor juridice elaborate de

stat în scopul reglementãrii relatiilor sociale în cadrul

societãtii, dreptul fiind alcãtuit din norme juridice

obligatorii (legi, decrete, hotãrâri, ordine, decizii, etc.);

b) desemneazã posibilitatea recunoscutã de lege

unei persoane fizice sau juridice de a pretinde ceva de la

alt subiect de drept. Astfel, într-un raport juridic de

prestãri de servicii, prestatorul are dreptul de a pretinde

pretul lucrãrii, iar beneficiarul are dreptul de a pretinde

realizarea prestatiei la timp si de bunã calitate.

c) într-o altã acceptie notiunea „drept” desemneazã

sintagma „stiinta dreptului” stiintã socialã care studiazã

legile existentei si dezvoltãrii statului si dreptului,

institutiile politico-juridice ale statului, formuleazã

principiile de conducere ale societãtii, analizeazã

participarea oamenilor la circuitul juridic ca purtãtori de

drepturi si de obligatii, etc.

1.2. Definitia dreptului

Potrivit unei opinii, dreptul este definit ca fiind

ansamblul regulilor asigurate si garantate de cãtre stat,

7

care au ca scop organizarea si disciplinarea

comportamentului uman în principalele relatii din

societate, într-un climat specific manifestãrii coexistentei

libertãtilor, apãrãrii drepturilor esentiale ale omului si

justitiei sociale1

În opinia noastrã, dreptul reprezintã totalitatea

normelor juridice elaborate sau recunoscute de stat în

scopul reglementãrii relatiilor sociale conform vointei

generale a cãror respectare este asiguratã la nevoie prin

forta de constrângere a puterii publice2.

1.3. Sistemul dreptului

Normele juridice dintr-un stat formeazã un sistem în

care se reflectã unitatea dintre ele dar si caracterul lor

diferentiat pe ramuri si institutii juridice.

Sistemul dreptului reprezintã structura internã a

dreptului dintr-un stat care se bazeazã pe unitatea

normelor juridice si diviziunea lor în anumite pãrti

interdependente, ramuri si institutii juridice.

În cadrul sistemului dreptului distingem:

- norma juridicã - elementul care stã la baza

sistemului dreptului fiind definitã ca regula de conduitã

cu caracter general, impersonal si obligatoriu;

- institutie juridicã - o grupare de norme juridice

care reglementeazã o categorie distinctã de relatii

1 Nicolae Popa, Teoria generalã a dreptului, Bucuresti,1997, pag. 97.

2 A se vedea si: L. Giosan, Fl. Mãgureanu, Drept civil. Curs pentru

facultãtile cu profil economic, Ed. Prounivesitaria, Bucuresti, 2006, p.

16.

8

sociale, cum ar fi institutia proprietãtii, institutia

contractelor s.a.;

- ramuri de drept – mai multe institutii juridice, ex.

Ramura dreptului comercial, ramura dreptului civil

s.a.;

- sistemul unitar al dreptului – totalitatea ramurilor

de drept.

Preview document

Curs Drept - Pagina 1
Curs Drept - Pagina 2
Curs Drept - Pagina 3
Curs Drept - Pagina 4
Curs Drept - Pagina 5
Curs Drept - Pagina 6
Curs Drept - Pagina 7
Curs Drept - Pagina 8
Curs Drept - Pagina 9
Curs Drept - Pagina 10
Curs Drept - Pagina 11
Curs Drept - Pagina 12
Curs Drept - Pagina 13
Curs Drept - Pagina 14
Curs Drept - Pagina 15
Curs Drept - Pagina 16
Curs Drept - Pagina 17
Curs Drept - Pagina 18
Curs Drept - Pagina 19
Curs Drept - Pagina 20
Curs Drept - Pagina 21
Curs Drept - Pagina 22
Curs Drept - Pagina 23
Curs Drept - Pagina 24
Curs Drept - Pagina 25
Curs Drept - Pagina 26
Curs Drept - Pagina 27
Curs Drept - Pagina 28
Curs Drept - Pagina 29
Curs Drept - Pagina 30
Curs Drept - Pagina 31
Curs Drept - Pagina 32
Curs Drept - Pagina 33
Curs Drept - Pagina 34
Curs Drept - Pagina 35
Curs Drept - Pagina 36
Curs Drept - Pagina 37
Curs Drept - Pagina 38
Curs Drept - Pagina 39
Curs Drept - Pagina 40
Curs Drept - Pagina 41
Curs Drept - Pagina 42
Curs Drept - Pagina 43
Curs Drept - Pagina 44
Curs Drept - Pagina 45
Curs Drept - Pagina 46
Curs Drept - Pagina 47
Curs Drept - Pagina 48
Curs Drept - Pagina 49
Curs Drept - Pagina 50
Curs Drept - Pagina 51
Curs Drept - Pagina 52
Curs Drept - Pagina 53
Curs Drept - Pagina 54
Curs Drept - Pagina 55
Curs Drept - Pagina 56
Curs Drept - Pagina 57
Curs Drept - Pagina 58
Curs Drept - Pagina 59
Curs Drept - Pagina 60
Curs Drept - Pagina 61
Curs Drept - Pagina 62
Curs Drept - Pagina 63
Curs Drept - Pagina 64
Curs Drept - Pagina 65
Curs Drept - Pagina 66
Curs Drept - Pagina 67
Curs Drept - Pagina 68
Curs Drept - Pagina 69
Curs Drept - Pagina 70
Curs Drept - Pagina 71
Curs Drept - Pagina 72
Curs Drept - Pagina 73
Curs Drept - Pagina 74
Curs Drept - Pagina 75
Curs Drept - Pagina 76
Curs Drept - Pagina 77
Curs Drept - Pagina 78
Curs Drept - Pagina 79
Curs Drept - Pagina 80
Curs Drept - Pagina 81
Curs Drept - Pagina 82
Curs Drept - Pagina 83
Curs Drept - Pagina 84
Curs Drept - Pagina 85
Curs Drept - Pagina 86
Curs Drept - Pagina 87
Curs Drept - Pagina 88
Curs Drept - Pagina 89
Curs Drept - Pagina 90
Curs Drept - Pagina 91
Curs Drept - Pagina 92
Curs Drept - Pagina 93
Curs Drept - Pagina 94
Curs Drept - Pagina 95
Curs Drept - Pagina 96
Curs Drept - Pagina 97
Curs Drept - Pagina 98
Curs Drept - Pagina 99
Curs Drept - Pagina 100
Curs Drept - Pagina 101
Curs Drept - Pagina 102
Curs Drept - Pagina 103
Curs Drept - Pagina 104
Curs Drept - Pagina 105
Curs Drept - Pagina 106
Curs Drept - Pagina 107
Curs Drept - Pagina 108
Curs Drept - Pagina 109
Curs Drept - Pagina 110
Curs Drept - Pagina 111
Curs Drept - Pagina 112
Curs Drept - Pagina 113
Curs Drept - Pagina 114
Curs Drept - Pagina 115
Curs Drept - Pagina 116
Curs Drept - Pagina 117
Curs Drept - Pagina 118
Curs Drept - Pagina 119
Curs Drept - Pagina 120
Curs Drept - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Curs Drept.pdf

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Prescripția extinctivă

Introducere: Prescriptia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, în...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea Căsătoriei în Codul Civil Român de la 1865

Reglementarea căsătoriei în Codul civil român de la 1865 Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează...

Dreptul Mediului

NOTA ! De exemplu « 248.000 specii » - nu sunt sigura de raspuns SUBIECTE DE EXAMEN PENTRU CURSUL DREPTUL MEDIULUI 1.Cate specii se estimeaza...

Curs Dreptul Afacerilor

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR § 1. OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în...

Drept Vamal

Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal Noţiunea dreptului vamal În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi...

Curs Drept Civil

Dupa scopul urmarit de parti, actele juridice sunt: - acte juridice cu titlu oneros - acte juridice cu titlu gratuit Este cu titlu oneros actul...

Curs Drept Civil

Trasaturile raporturilor juridice civile 1. Caracter social – iau nastere numai intre oameni 2. Caracter de egalitate juridica a partilor - La...

Drept internațional

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public Investigarea acestui domeniu impune unele clarificări vizând dreptul internaţional...

Ai nevoie de altceva?