Cursuri Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 43965
Mărime: 215.72KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURS 08.10.2008

DREPTURILE REALE

TEMA 1 – PATRIMONIUL

Noţiunea de patrimoniu este definită ca fiind totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale aparţinând unor persoane fizice sau juridice determinată, privită ca o sumă de valori active şi passive strâns legate între ele. Patrimoniul cuprinde o latură activă şi o latură pasivă. În activul patrimonial sunt incluse bunuri şi drepturi patrimoniale, iar în pasivul patrimonial sunt incluse obligaţiile patrimoniale.

Caracterele juridice ale patrimoniului

Patrimoniul apare ca o masă de drepturi şi obligaţiuni patrimoniale, care poate suferi modificări sau mutaţii, dar patrimonial în sine din punct de vedere juridic este o masă sau o entitate distinctă de elemente care o compun.

a. patrimonial este unic, deoarece:

- orice persoană fizică sau juridică are un singur patrimoniu

- nu există persoană fizică sau juridică fără un patrimoniu

b. patrimonial este divizibil, deoarece:

- se divide în mai multe mase patrimoniale de drepturi şi obligaţii, fiecare având un regim juridic distinct de celelalte. Ex. Patrimonial unei familii se divide în masa bunurilor commune şi cea a fiecărui soţ în parte

c. patrimonial este inalienabil, deoarece:

- este strâns legat de subiectul care îl deţine şi există atâta timp cât subiectul există

- o persoană fizică sau juridică poate să transmită patrimoniul ei doar pentru cauză de moarte, respective pentru reorganizarea sau încetarea activităţii persoanei juridice

Funcţiile patrimoniului

Existenţa patrimoniului are un rol deosebitîn cazul raporturilor juridice patrimoniale, deoarece:

1. patrimoniul constituie gajul general al creditorilor chirografari. Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu au o garanţie reală pentru valorificarea creanţei lor (gaj, ipotecă, privilegiu, etc), ei au însă dreptul de a urmări toate bunurile mobile şi immobile care se află în patrimoniul debitorului în momentul în care creanţa lor a devenit exigibilă (a ajuns în termen).

Art.1718 Codul civil prevede că oricine este obligat personal, va îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile şi immobile prezente şi viitoare. Deci patrimoniul are funcţia de gaj al tuturor creditorilor chirografi, aceştia putând urmări orice bun mobil sau imobil al debitorului. Codul de procedură civilă instituie specializarea gajului general al creditorilor chirografi, astfel că aceştia pentru îndestularea creanţei lor putând urmîri numai acele bunuri patrimoniale care fac parte din masa patrimonială în legătură cu care s-a născut creanţa lor.

2. patrimoniul explică şi permite subrogaţia (înlocuirea reală cu titlu universal). Subrogaţia (înlocuirea) este de 2 feluri:

- personală, în cazul înlocuirii unui subiect al raportului juridic civil cu altul

- reală (titlu universal sau particular), în cazul înlocuirii unor bunuri patrimoniale cu altele

Subrogaţia reală cu titlu universal are loc atunci când în masa patrimonială se înlocuieşte un bun cu o valoare egală cu cea a bunului respective, facându-se abstracţie de individualitatea lucrului care iese şi a celui care intră în locul său în masa patrimonială. Ex. Înlocuirea unui imobil cu suma echivalentă în bani.

Subrogaţia reală cu titlu patrimonial are loc atunci când sunt înlocuite bunurile individuale determinate cu altele de acelaşi gen. Aceste cazuri sunt expres prevăzute de lege.

3. patrimoniul explică şi permite transmisiunea universală şi cu titlu universal

- transmisiunea universală a unei mase patrimoniale are loc atunci când întregul patrimoniu al unei persoane fizice sau juridice se transmite nefracţionat unei alte persoane. Se regăseşte în cazul moştenirii patrimoniului defunctului de către un singur moştenitor descendent.

- transmisiunea cu titlu universal este reprezentată de transmiterea fracţionată a patrimoniului unei persoane fizice sau juridice către două sau mai multe persoane sau desprinderea unei părţi din patrimoniul unei persoane pentru a reveni unei alte persoane. Ex. Transmiterea patrimoniului unei persoane fizice pe cote părţi moştenitorilor acesteia sau reorganizarea prin diviziune parţială a patrimoniului unei persoane juridice.

CONŢINUTUL PATRIMONIULUI

Patrimoniul cuprinde ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu character economic care aparţin unei persoane fizice sau juridice. Drepturile patrimoniale se clasifică în două mari categorii:

1. drepturi reale patrimoniale care conferă titularului acestora prerogative erga omnes (de a fi respectate de toţi subiecţii) şi aceştia le exercită în mod direct şi nemijlocit fără a fi nevoie de intervenţia altei persoane.

2. drepturi de creanţă – sunt acele drepturi patrimoniale în virtutea cărora subiectul activ numit creditor poate pretinde subiectului pasiv (debitor) persoană fizică sau juridică determinată o anumită conduită sub sancţiunea constrângerii executată de organelle abilitate.

Clasificarea drepturilor reale

1. drepturile reale principale – sunt acele drepturi care au o existenţă de sine stătătoare în raport cu celelalte drepturi reale sau de creanţă şi fac parte din această categorie:

Preview document

Cursuri Drept - Pagina 1
Cursuri Drept - Pagina 2
Cursuri Drept - Pagina 3
Cursuri Drept - Pagina 4
Cursuri Drept - Pagina 5
Cursuri Drept - Pagina 6
Cursuri Drept - Pagina 7
Cursuri Drept - Pagina 8
Cursuri Drept - Pagina 9
Cursuri Drept - Pagina 10
Cursuri Drept - Pagina 11
Cursuri Drept - Pagina 12
Cursuri Drept - Pagina 13
Cursuri Drept - Pagina 14
Cursuri Drept - Pagina 15
Cursuri Drept - Pagina 16
Cursuri Drept - Pagina 17
Cursuri Drept - Pagina 18
Cursuri Drept - Pagina 19
Cursuri Drept - Pagina 20
Cursuri Drept - Pagina 21
Cursuri Drept - Pagina 22
Cursuri Drept - Pagina 23
Cursuri Drept - Pagina 24
Cursuri Drept - Pagina 25
Cursuri Drept - Pagina 26
Cursuri Drept - Pagina 27
Cursuri Drept - Pagina 28
Cursuri Drept - Pagina 29
Cursuri Drept - Pagina 30
Cursuri Drept - Pagina 31
Cursuri Drept - Pagina 32
Cursuri Drept - Pagina 33
Cursuri Drept - Pagina 34
Cursuri Drept - Pagina 35
Cursuri Drept - Pagina 36
Cursuri Drept - Pagina 37
Cursuri Drept - Pagina 38
Cursuri Drept - Pagina 39
Cursuri Drept - Pagina 40
Cursuri Drept - Pagina 41
Cursuri Drept - Pagina 42
Cursuri Drept - Pagina 43
Cursuri Drept - Pagina 44
Cursuri Drept - Pagina 45
Cursuri Drept - Pagina 46
Cursuri Drept - Pagina 47
Cursuri Drept - Pagina 48
Cursuri Drept - Pagina 49
Cursuri Drept - Pagina 50
Cursuri Drept - Pagina 51
Cursuri Drept - Pagina 52
Cursuri Drept - Pagina 53
Cursuri Drept - Pagina 54
Cursuri Drept - Pagina 55
Cursuri Drept - Pagina 56
Cursuri Drept - Pagina 57
Cursuri Drept - Pagina 58
Cursuri Drept - Pagina 59
Cursuri Drept - Pagina 60
Cursuri Drept - Pagina 61
Cursuri Drept - Pagina 62
Cursuri Drept - Pagina 63
Cursuri Drept - Pagina 64
Cursuri Drept - Pagina 65
Cursuri Drept - Pagina 66
Cursuri Drept - Pagina 67
Cursuri Drept - Pagina 68
Cursuri Drept - Pagina 69
Cursuri Drept - Pagina 70
Cursuri Drept - Pagina 71
Cursuri Drept - Pagina 72
Cursuri Drept - Pagina 73
Cursuri Drept - Pagina 74
Cursuri Drept - Pagina 75
Cursuri Drept - Pagina 76
Cursuri Drept - Pagina 77
Cursuri Drept - Pagina 78
Cursuri Drept - Pagina 79
Cursuri Drept - Pagina 80
Cursuri Drept - Pagina 81
Cursuri Drept - Pagina 82
Cursuri Drept - Pagina 83
Cursuri Drept - Pagina 84
Cursuri Drept - Pagina 85
Cursuri Drept - Pagina 86
Cursuri Drept - Pagina 87
Cursuri Drept - Pagina 88
Cursuri Drept - Pagina 89
Cursuri Drept - Pagina 90
Cursuri Drept - Pagina 91
Cursuri Drept - Pagina 92
Cursuri Drept - Pagina 93
Cursuri Drept - Pagina 94
Cursuri Drept - Pagina 95
Cursuri Drept - Pagina 96
Cursuri Drept - Pagina 97
Cursuri Drept - Pagina 98
Cursuri Drept - Pagina 99
Cursuri Drept - Pagina 100
Cursuri Drept - Pagina 101
Cursuri Drept - Pagina 102
Cursuri Drept - Pagina 103
Cursuri Drept - Pagina 104
Cursuri Drept - Pagina 105
Cursuri Drept - Pagina 106
Cursuri Drept - Pagina 107
Cursuri Drept - Pagina 108
Cursuri Drept - Pagina 109
Cursuri Drept - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Cursuri Drept
  • administrativ.doc
  • civil.doc
  • deont.FP.doc
  • dezv durabila.doc
  • Dr. muncii AP examen.doc
  • drept munca.doc
  • examen dezv..doc
  • filozofie.doc
  • politici reg.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public

Capitolul I SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL Subiectele de drept internaţional se disting de cele ale dreptului intern prin conţinutul juridic...

Dreptul de Proprietate Publică

1.Introducere : Subiectele dreptului de proprietate publica În conformitate cu prevederile constitutionale, subiecte ale dreptului de proprietate...

Medicina Legala

1 1_DREPT_4_ML DREPT Medicina legala 1 MULTIPLE CHOICE 1) Medicina legală este: 1. o disciplină socio-juridică; 2. o stiintă medicală de...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Infracțiunilor de Tâlhărie

Conţinutul legal al infracţiunii de tâlhărie. Tălhăria este prevăzută în art.211 C.p. într-o variantă tip şi două variante agravante. Tâlhăria ,...

Protectia Juridica a Mediului Impotriva Poluarii cu Deseuri

1. Introducere Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a...

Doctrine și Instituții Politice

OBIECTIVE Noţiunile şi cunoştinţele pe care le conferă cursul se înscriu atât în sfera de preocupări educaţionale, cât şi în orizontul creării...

Drept Financiar

Consideratii introductive Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. Statul pentru a-si...

Ai nevoie de altceva?