Cursuri Dreptul Muncii

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 35800
Mărime: 118.41KB (arhivat)
Cost: Gratis
sunt cursurile pt drept muncii la ase

Extras din document

1. Notiunea Dreptului muncii

Dreptul muncii, în acceptiunea sa de ramura de drept, reprezinta ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate raporturile juridice individuale si colective de munca, având ca izvor (temei al nasterii, desfasurarii si încetarii lor) contractele individuale de munca si contractele colective de munca încheiate între angajatori si salariati.

Dreptul muncii reprezinta o ramura de drept de sine-statatoare, autonoma în cadrul sistemului dreptului român. Caracterul autonom al dreptului muncii este determinat de obiectul sau specific de reglementare, compus dintr-un grup de relatii sociale având trasaturi proprii - relatiile sociale de munca generate de încheierea contractului individuale de munca si a contractului colectiv de munca.

În ansamblul sistemului de drept, reglementarile de drept al muncii se completeaza cu cele de drept civil (art. 295 alin. 1 din Codul muncii), care reprezinta asadar drept comun pentru dreptul muncii. La rândul lor, normele de drept al muncii constituie drept comun pentru alte reglementari – referitoare la anumite categorii de raporturi de munca – asa cum este Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Prestarea muncii se realizeaza în cadrul unor raporturi sociale care, odata reglementate prin norme de drept, devin, de regula, raporturi juridice de munca. Din perspectiva stabilirii obiectului dreptului muncii, se poate considera ca munca se presteaza:

- în afara unor raporturi juridice de munca;

- în cadrul unor raporturi juridice de munca.

A. Munca prestata în afara unor raporturi juridice de munca include:

a) munca voluntara (benevola), de interes public, prestata cu titlu personal si gratuit în temeiul unui contract de voluntariat reglementat de Legea nr. 195/2001 sau cu titlu de activitati voluntare izolate, care nu sunt supuse regimului stabilit prin dispozitiile legale mentionate.

b) munca desfasurata în baza unor obligatii legale (de natura administrativa sau penal – executionala), cum este cazul elevilor, inclusiv celor din scolile de arte si meserii si studentilor în timpul practicii profesionale; persoanelor fizice domiciliate în zone cu vegetatie forestiera – altele decât pompierii civili – care au obligatia de a participa la stingerea incendiilor etc.

c) munca efectuata în cadrul unui raport juridic civil; spre exemplu, într-un contract civil de prestari de servicii încheiat în temeiul prevederilor din Codul civil;

d) munca desfasurata ca urmare a existentei unui raport societar. Aportul în munca (sau "în industrie") este posibil atât la societatile civile, cât si în cazul societatilor comerciale de persoane pentru asociatii cu raspundere nelimitata si solidara (dar numai la constituirea lor, nu si la marirea capitalului social);

e) munca desfasurata în cadrul unui raport juridic comercial; spre exemplu, în cadrul executarii unor contracte comerciale de proiectare, de sef-montaj, curtaj (samsarie), know-how, consulting - engineering s.a..

f) activitatile independente reglementate de Legea nr. 300/2004 si desfasurate de catre asociatiile familiale si comerciantii persoane fizice. Raporturile juridice care se nasc ca urmare a prestarii muncii în calitate de persoana fizica sau asociatie familiala autorizata potrivit Legii nr. 300/2004 nu intra în obiectul dreptul muncii.

g) profesiunile liberale (cum este cazul arhitectilor, avocatilor, medicilor s.a) dau nastere unor raporturi juridice specifice – inclusiv cele cu clientii – în care se presteaza o munca care nu se integreaza obiectului dreptului muncii. Explicatia de fond rezida în inexistenta unor raporturi juridice de munca. Reglementarile legale permit, de regula, celor care practica o profesiune liberala sa încadreze salariati pentru exercitarea profesiei respective. În acest caz, fireste, raporturile de munca ale celor în cauza se supun legislatiei muncii.

Preview document

Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 1
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 2
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 3
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 4
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 5
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 6
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 7
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 8
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 9
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 10
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 11
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 12
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 13
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 14
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 15
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 16
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 17
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 18
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 19
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 20
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 21
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 22
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 23
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 24
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 25
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 26
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 27
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 28
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 29
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 30
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 31
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 32
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 33
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 34
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 35
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 36
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 37
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 38
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 39
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 40
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 41
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 42
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 43
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 44
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 45
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 46
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 47
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 48
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 49
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 50
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 51
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 52
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 53
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 54
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 55
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 56
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 57
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 58
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 59
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 60
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 61
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 62
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 63
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 64
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 65
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 66
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 67
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 68
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 69
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 70
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 71
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 72
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 73
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 74
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 75
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 76
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 77
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 78
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 79
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 80
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 81
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 82
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 83
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 84
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 85
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 86
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 87
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 88
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 89
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 90
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 91
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 92
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 93
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 94
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 95
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 96
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 97
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 98
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 99
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 100
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 101
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 102
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 103
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 104
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 105
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 106
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 107
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 108
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 109
Cursuri Dreptul Muncii - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Cursuri Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Organizarea Muncii

INTRODUCERE Prezenta lucrare a urmarit sa întreprinda studiul aspectelor principale ale organizarii si disciplinei muncii, inclusiv a raspunderii...

Dialogul social și comunicarea tripartită

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Te-ar putea interesa și

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Influența Sistemului Monetar Internațional Asupra Economiei Naționale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Încercarile de creare a unui sistem monetar international, precum si infiintarea acestuia sunt strans legate de...

Cazuri de răspundere materială a angajatorului

INTRODUCERE „Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner Acest motto subliniază și...

Audit extern Parfumeria Douglas SRL

INTRODUCERE Definirea auditului financiar extern Auditul extern apărut în 1930 în S.U.A., în perioada recesiunii economice, când guvernanţii au...

Sistemul Monetar Internațional

A.SCHIMBURILE SI CURSUL DE SCHIMB a. Operatiunile cu strainatatea Emisiunea monetara este unul din atributele suveranitatii statelor. Existenta...

Salariile și piața muncii în Republica Moldova

Introducere Munca este o condiție generală a oricarei activități economice. În condițiile economiei de piață, pentru cea mai mare parte a acestor...

Formarea și dezvoltarea angajaților pentru consumatori în firma SC Dan Iuliuss SRL

Cap. I. Date de identificare si descriere a organizatiei Societatea a fost înfiiţată prin acordul liber al cetăţenilor Podoleanu Daniel şi Cercel...

Nediscriminarea

Partea I Nediscriminarea – Generalităţi Definiţie: Trebuie luată în calcul şi situaţia antonimului nediscriminare # egalitate de tratament. În...

Ai nevoie de altceva?