Cursuri Fiscalitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8191
Mărime: 47.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Saguna Dan Drosu, Sova Dan
A fost prezentat in cadrul Facultatii de Drept UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Extras din document

Contribuabili:

1) persoanele fizice rezidente

2) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitai independente in Romania intr-un sediu permanent

3) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania

4) persoane fizice nerezidente ce obtin venituri prevaz de art 89 C. Fis.

NU reprez V. Impozabile:

1) V avand caracter de ajutor (pensii pt invalizii de razboi, indemnizatii pt risc de maternitate, bursele primite de persoane ce urmeaza orice forma de scolarizare)

2) V reprezentand despagubiri (pt pagube, din asigurari)

3) V din sporturi (premii – sportivi, antrenori)

4) V unor persoane nerezidente (din misiuni diplomatice)

Cota :

1) standard de 16% pt V din – salarii, premii, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, pensii, activitati agricole si pt unele categ de investitii

2) exceptii de la cota pt V obtinute din – unele investitii, jocuri de noroc, transferul proprietatii imobiliare

Regimul fiscal aplicabil:

1) Impozit pe V net anual impozabil pt:

- V din activitati independente

- V din cedarea folosintei bunurilor mobile/imobile

- V din activitati agricole

2) Impozitul final – celelalte categorii

1) V din activitati independente = V comerciale + V din profesii libere + V DPI

- exceptie – in materia DPI, in primii 5 ani de exploatare, inventatorul nu plateste impozit

- exista 2 sisteme:

(a) stabilirea V in sistem real (Vn = Vb – Chelt deductibile)

(b) stabilirea V net anual pe baza normelor de V elaborate de Min Ec si Fin ce stabileste si regulile de utilizare)

- in cazul V din DPI, contribuabilul are dreptul de a opta intre cele 2 sisteme

2) V din cedarea folosintei bunului = V din bani si/sau natura obtinute de proprietar, uzufructuar etc, altele decat cele din activitati independente

- Vb = totalitatea sumelor de bani/echivalentului V in natura pe baza chiriei/arendei prevaz in contr dintre cele 2 parti pe un an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei/arendei

- Vn = Vb – Chelt determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra Vb

- prin exceptie – contribuabilii, pot opta, pt a determina V din cedarea folosintei, pt sistemul real, comun si V din activitatile independente

3) V din activitatile agricole

Categorii:

(a) cultivarea & valorificarea florilor, legumelor, zarzavaturilor in sere, solare

(b) cultivarea & valorificarea arbustilor, plantelor decorative, ciupercilor

(c) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole etc

(d) valorificarea productiei obtinute prin recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda de diferite unitati

- V din asemenea activitati se stabilesc pe baza de norme de venit stabilite de Min Agriculturii, Padurilor & Dezvoltarii Rurale pana la 31 mai a anului pt care se aplica norma de V

- normele de V de stabilesc pe unitatea de suprafata

- exceptie – contribuabilul poate opta si pt sistemul real

- V anual net impozabil = V net anual – pierderile raportate in anii precedenti

- pierderile anuale se recupereaza pt viitorii 5 ani consecutivi

- platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru (sistem real)

4) V din salarii = toate V in bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca indiferent de perioada, denumirea V, inclusiv indemnizatiile pt incapacitate temporara de munca

- sporuri, indemnizatii, premii

Nu sunt impozitate V :

(a) cadourile oferite copiilor minori ai angajatiilor

(b) tichetele de masa primite de angajati

(c) sumele primite pt acoperirea chelt de mutare in interes de serviciu

Deducerile personale (lunare):

(a) V < 1000 lei si contribuabilul are in intretinere :

- 0 persoane – 250 lei

- 1 persoana – 350 lei

- 2 persoane - 450 lei

- 3 persoane – 550 lei

- 4 sau > persoane – 650 lei

(b) V intre 1000,01 – 3000 lei – deducerile se fac numai prin ordin al ministrului Fin Publice

(c) V > 3000 lei – nu opereaza deducerile

Determinarea Imp lunar:

(a) 16% x [ V net pe salarii – urm categ (deducerea lunara, cotizatia sindicala, contributia din fondurile de pensii facultative)]

(b) celelalte cazuri 16% x [ Vb – contributii obligatorii]

- termnul de plata este pana la data de 25 a lunii urmatoare cele in care se platesc V

5) V din investitii:

(a) - V sub forma de dividende – se aplica o cota de 16% din suma acestora

- obligatia de calculare, retinere le revine persoanelor juridice

- termenul de virare este pana la 25 a lunii urmatoare celei in care se face plata

(b) - V sub forma de dobanzi la care se impune o cota de 16% din suma acestora pt depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate

- obligatia de calculare si retinere o au platitorii acestor venituri

Preview document

Cursuri Fiscalitate - Pagina 1
Cursuri Fiscalitate - Pagina 2
Cursuri Fiscalitate - Pagina 3
Cursuri Fiscalitate - Pagina 4
Cursuri Fiscalitate - Pagina 5
Cursuri Fiscalitate - Pagina 6
Cursuri Fiscalitate - Pagina 7
Cursuri Fiscalitate - Pagina 8
Cursuri Fiscalitate - Pagina 9
Cursuri Fiscalitate - Pagina 10
Cursuri Fiscalitate - Pagina 11
Cursuri Fiscalitate - Pagina 12
Cursuri Fiscalitate - Pagina 13
Cursuri Fiscalitate - Pagina 14
Cursuri Fiscalitate - Pagina 15
Cursuri Fiscalitate - Pagina 16
Cursuri Fiscalitate - Pagina 17
Cursuri Fiscalitate - Pagina 18
Cursuri Fiscalitate - Pagina 19
Cursuri Fiscalitate - Pagina 20
Cursuri Fiscalitate - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Cursuri Fiscalitate
    • Conventii fiscale internationale si Dubla Impunere.doc
    • EVAZIUNEA FISCALA.doc
    • Impozitarea Persoanelor Fizice.doc
    • Inspectia Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Institutii Europene

Secţiunea I-Consiliul european Înfiinţat pentru a asigura o mai bună cooperare politică la nivel înalt, între statele membre ale Comunităţilor...

Izvoarele Dreptului

IZVOARELE DREPTULUI I. NOȚIUNEA DE IZVOR DE DREPT “Dreptul, scrie Hegel, trece in existenta faptica mai intai prin forma, prin faptul ca este pus...

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Evaziune Fiscala

In doctrina este data si o definitie conform careia prin evaziune fiscala se întelege „ansamblul sustragerilor intentionate de la obligatiile...

Apelul și Recursul

Subcap. VI.2. Judecata în căile ordinare de atac Secţ.I. Apelul §1. Noţiune. Apelul reprezintă o cale de atac: - de reformare - cu caracter...

Ai nevoie de altceva?