Degradarea Mediului Înconjurător

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6203
Mărime: 39.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D.Tudor

Cuprins

INTRODUCERE 2

Capitolul I. Unele categorii de contraventii in domeniul protectiei mediului

1.1. Incalcarea regimului de protectie a apelor 4

1.2. Incalcarea modului de protectie si de folosire a subsolului 7

1.3.Efectuarea unor exploatari forestiere contrar scopurilor sau cerintelor prevazute de legislatie 10

Capitolul II. Raspunderea juridica si contraventionala in dreptul mediului

2.1. Situaţiile în care intervine rãspunderea juridicã si formele raspunderii juridice in dreptul mediului 12

2.2. Sanctiuni contraventionale in dreptul mediului 19

2.3.Cauze care inlatura raspunderea contraventionala 21

2.4.Procedura conventionala si executarea sanctiunilor contraventionale 22

INCHEIEREA 24

BIBLIOGRAFIE 25

Extras din document

Introducere

Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra vieţii.

Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat atât de consecinţele subdezvoltării cât şi a celor dezvoltării excesive.În ţara noastră, protecţia mediului reprezintă o problemă de interes naţional, constituind oobligaţie a autorităţilor, administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelorfizice şi juridice. Nevoia de exploatare, dar şi de protecţie a componentelor mediului natural(mediul geografic, factori fiziologici, biologici, demografici) au determinat adoptarea unui complex

de norme juridice specifice fiecărui stat.

În legislaţia dreptului comunitar au fost adoptate norme juridice privind protecţia mediului înconjurător, controlul circulaţiei peste frontiere a deşeurilor periculoase, utilizarea raţională aresurselor umane, protecţia speciilor rare de floră şi faună, etc.

Scopul instituirii răspunderii juridice în dreptul mediului este de a instituţionaliza un regim juridic, prin care provocatorul unei pagube asupra mediului sau “poluatorul”să fie sancţionat şi obligat să plătească pentru remedierea pagubei pe care aprodus-o.

Necesitatea introducerii unui regim specific de răspundere juridică în dreptul

mediului este determinată de cauze concrete. Reglementările din domeniul mediului

sunt constituite de ansamblul de norme şi proceduri care au ca scop legiferarea

protecţiei mediului. Eşecul conformării cu normele şi procedurile în vigoare poate

conduce doar la sancţiuni de ordin administrativ sau juridic. În schimb,

răspundereajuridică în dreptul mediului introduce suplimentar faţă de reglementările în vigoare îndomeniu şi obligativitatea ca potenţialul poluator să plătească pentru remedierea(până la o stare satisfăcătoare) sau compensarea pagubei provocate mediului.

Introducerea regimului de răspundere juridică în domeniul mediului prezintă o seriede dificultăţi, legate în special de faptul că nu toate formele de pagube pot fi remediateprin aplicarea răspunderii juridice în dreptul mediului.

Răspunderea contravenţională are un rol economic şi se instituie ca un instrument utilizat pentru prevenirea poluării.

Capitolul I. Unele categorii de contraventii in domeniul protectiei mediului

1.1. Incalcarea regimului de protectie a apelor

Poluarea apei constituie un fapt semnificativ pentru paradoxurile şi contradicţiile progresului. Nimeni nu poate contesta necesitatea utilizării apei în industrie, agricultură ori consum domestic. Preocupărilor ce ţin de utilizarea apei li se adaugă, cu accente din ce în ce mai grave, cele referitoare la degradarea calităţii apelor, ameninţate mai ales de evacuările şi descărcările de reziduuri şi deşeuri periculoase sau toxice.

Preview document

Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 1
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 2
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 3
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 4
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 5
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 6
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 7
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 8
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 9
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 10
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 11
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 12
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 13
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 14
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 15
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 16
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 17
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 18
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 19
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 20
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 21
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 22
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 23
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 24
Degradarea Mediului Înconjurător - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Degradarea Mediului Inconjurator.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Penală pentru Nerespectarea Regimului Apelor

1. Răspunderea în dreptul mediului Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Poluarea Mediului Ambiant

1. Noţiunea, trăsăturile definitorii şi definiţia dreptului mediului Evoluţiile generale înregistrate în ultimele decenii au determinat un proces...

Răspunderea Civilă pentru Prejudiciile Cauzate Mediului Înconjurător

I. Introducere Răspunderea civilă este una din formele de manifestare clasice ale răspunderii juridice, care apare ca o instituţie deosebit de...

Crime Contra Mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Notiunea de Raspundere in Dreptul Mediului

1. Definiţia, metoda de reglementare şi obiectul dreptului mediului DREPTUL MEDIULUI = ramură de drept distinctă din sistemul de drept românesc,...

Drept Vamal

Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal Noţiunea dreptului vamal În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi...

Introducere în Drept European

CURSUL NR. 1 ISTORICUL ŞI EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE. IDEEA DE UNIUNE EUROPEANĂ OBIECTIVELE CURSULUI NR. 1 - Prezentarea etapelor istorice de...

Ai nevoie de altceva?