Deontologia Functiei Publice

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4399
Mărime: 28.94KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

O stiinta pentru a avea caracter autonom trebuie sa fie caracterizata de 3 elemente fundamentale: - un ansamblu de cunostiinte teoretice proprii sau imprumutate de la alte stiinte pe care sa le utilizeze cu ajutorul unor mijloace de investigare stiintifice specifice astfel incat referitor la obiectul de studiu care poate fi material sau formal sa determine cunostiinte noi despre obiectul de studiu al stiintei respective. Practic stiinta numita “deontologia functiei publice ” are ca obiect de studiu propriul ansamblu de reguli comportamentale pe care o persoana care are calitatea de functionar public trebuie sa le respecte astfel incat serviciul public sa fie desfasurat la acelasi nivel calitativ si cu aceeasi solicitudine fata de toti cetateni.

Obiectul formal in cest caz il constituie corpul functionarilor publici punct de vedere din care e studiat corpul functionarilor publici, fiind obtinereaunui tratament egal al tuturor cetatenilor in raport cu legea si cu serviciul public ce trebuie sa le fie prestat.

Obiectul material reprezinta un obiect fizic sau unn obiect idiotic pe care il caracterizam din toate punctele de vedere posibile. Pentru a studia elementele specifice deontologiei functiei publice trebuie sa defineascaobiectul formal, adica notiunea de corp al functionarilor publici care trebuie sa respecte regulile de deontologie.

Functia publica (p.187).

Orice entitate publice fiind o alcatuire complexa care indeplineste atat atributii cu caracater dispozitiv cat si prestator, are personal variat, varietatea referindu-se pe de o parte la modul de constituire al raportului intre angajat si angajator(raport de serviciu sau de munca), iar pe de alta parte la specializarea profesionala a persoanei care face parte din personal.

Personalul e compus din functionari in principal carora li se adauga in unele cazuri demnitari si totodata personalul auxiliar caruia i se aplica legislatia muncii si care in legislatia de profil se numeste personal contractual.

De-a lungul timpului in literatura de specialitate si in jurisprudenta s-a incercat calificarea si delimitarea notiuni de functie publica s functionar pentru a putea examina indeaproape natuara juridica a unei prin intermediul alteia sau continutulul fiecareia dintre ele in vederea evaluarii corecte a raporturilui fata de autoritatea functionarului.

Legea nr 188/1999 publicata in MO al Romaniei, Partea I nr 600/1999 a completat o parte din vidul legislatiei oferind definitia legala a functei publice si punand capat dezbaterilor doctrinare. Primul merit al acestui act normativ e acela ca inca din primul articol (forma republicata in 2007) precizeaza ca raportul dintre angajat si angajator in cazul functionarului publica atat in APL cat si in APC este supus unui regim juridic special (acela de drept administrativ) raportul fiind denumit raport de serviciu. E un real progres faptul ca se precizeaza aplicabilitatea acestui act normativ si functionarilor din autoritatile adm. autonome reglementandu-se astfel activitatea lor prin norme de drept administrativ.

Regulile de deontologie se stabilesc de la obiectul pe care l-a definit legiuitorul si anume: realizarea unuii serviciu public stabilit, profesionist, transparent, eficient si impartial in interesul cetatenilor.

Functia publica este definita legal ca fiind totalitatea atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre APC, APL si AAA. Se precizeaza in lege referitor la activitatile care impun exercitarea prerogativelor de putere publica faptul ca din aceasta categorie fac parte: - punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative. - elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau instututiei publice precum si asigurarea avizarii acesteia. - elaborarea proiectelor, politicilor si startegiilor, a programelor, a studiilor, a analizei si statisticilor necesare executarii legilor si implementarii politicilor publice in vederea relizarii competentei autoritatii sau institutiei publice - consilierea si controlul public intern. - gestionarea resurselor umane sia resurselor financiare - colectarea creantelor bugetare - realizare activitatii in conformitate cu stategia de informatizare a AP - reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acestor cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din toata tara si strainatate in limita competentei stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice in raportturile acestora cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat din tara sau strainatate in limita competentei stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice precum si reprezentantii in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

Definitia legala a corpului functionarilor publici e totalitatea functionrilor publici di cadrul AAA si dinn cadrul autoritatilor sii institutiilor publice din APL si APC, unde prin functionar public legea intelege persoana investita legal in functie. Modalitatea de investire a functionarilor publici este numirea pe baza de concurs.

Obligatiile functionarilor publici si buna conduita administrativa.

Analizand legislatia romaniei pentru a vedea care este continutul juridic al unei conduite administrative se constata ca exista o multitudine de acte normative definitori pentru acest subiect. Dintre acestea fac parte: -legea188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu modificari -legea 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici -legea 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice -legea 393/2004 privind statutul alesilor locali -legea161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei decizionale in exercitarea demnitatilor publice si in modul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei -legea7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Toate aceste acte normative reglementeaza anumite aspecte referitoare la conduita personalului din AP.

Preview document

Deontologia Functiei Publice - Pagina 1
Deontologia Functiei Publice - Pagina 2
Deontologia Functiei Publice - Pagina 3
Deontologia Functiei Publice - Pagina 4
Deontologia Functiei Publice - Pagina 5
Deontologia Functiei Publice - Pagina 6
Deontologia Functiei Publice - Pagina 7
Deontologia Functiei Publice - Pagina 8
Deontologia Functiei Publice - Pagina 9
Deontologia Functiei Publice - Pagina 10
Deontologia Functiei Publice - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Deontologia Functiei Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Deontologia Functionarului Public

Functionarul public este persoana numita intr-o functie publica Asa cum este prevazut tot in Legea 188/1999,functia publica este „ansamblul...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Dreptul la un Proces Echitabil

Sistemul judiciar reprezintă, în orice stat democratic, o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Ideea de proces echitabil...

Recrutarea Functionarilor Publici, Organizarea si Desfasurarea Concursului

1. SCURT ISTORIC Existenţa statului, înţeles sintetic ca putere organizată asupra unei populaţii, pe un anumit teritoriu, a presupus, încă din...

Sistemul de Drept Romano Germanic

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementării relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Serviciile Publice la Nivel European

Nevoile omului sunt numeroase şi variate şi se amplifică în funcţie de nivelul de dezvoltare al unei societăţi şi de gradul de cultură al...

Deontologia Functionarilor Publici

Prin natura sa, administratia publica este chemata sa satisfaca interesul general, nevoile societatii. Atingerea acestui scop se poate înfaptui...

Ai nevoie de altceva?