Drept

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 19201
Mărime: 720.60KB (arhivat)
Publicat de: Mircea S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Maria-Irina Grigore-Rădulescu
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ecologica, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE ... 10
 2. Obiectivele cursului ... 10
 3. Competențe conferite . 11
 4. Resurse și mijloace de lucru ... 11
 5. Structura cursului ... 12
 6. Cerințe preliminare 12
 7. Discipline deservite 12
 8. Durata medie de studiu individual . 13
 9. Evaluarea 13
 10. Capitolul I. INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI .. 14
 11. Capitolul II. METODOLOGIA JURIDICĂ .. 19
 12. Capitolul III. CONCEPTUL DREPTULUI ... 22
 13. Capitolul IV. FACTORII DE CONFIGURARE ȘI EVOLUȚIE A DREPTULUI .. 29
 14. Capitolul V. DREPTUL ȘI STATUL 33
 15. Capitolul VI. PRINCIPIILE DREPTULUI. FUNCȚIILE DREPTULUI .. 38
 16. Capitolul VII. DREPTUL ÎN SISTEMUL NORMATIV SOCIAL .. 44
 17. Capitolul VIII. NORMA JURIDICĂ . 48
 18. Capitolul IX. IZVOARELE DREPTULUI 55
 19. Capitolul X. TEHNICA ELABORĂRII ACTELOR NORMATIVE 60
 20. Capitolul XI. REALIZAREA DREPTULUI . 66
 21. Capitolul XII. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE .. 69
 22. Capitolul XIII. RAPORTUL JURIDIC . 73
 23. Capitolul XIV. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ .. 78
 24. BIBLIOGRAFIE 82

Extras din curs

Capitolul I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

I.1. Introducere

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoștințele referitoare la drept, în generalitatea și esențialitatea sa, precum și conceptele, principiile și legitățile fundamentale ale fenomenului juridic, care au însemnătate principală pentru dezvoltarea celorlalte științe juridice.

I.2. Competențe conferite

După parcurgerea capitolului, studentul va fi capabil să prezinte sistemul științelor juridice și să definească Teoria generală a dreptului, prin raportare la celelalte științe juridice.

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore.

I.3. Conținut

I.3.1. Corelația dintre știință, științele sociale și știința dreptului (științele juridice)

I.3.1.1. Definiția și caracteristicile științei

I.3.1.2. Sistemul științelor

I.3.1.3. Sistemul științelor sociale

I.3.1.4. Știința dreptului (științele juridice) - componentă a științelor sociale

I.3.1.4.1. Noțiune

I.3.1.4.2. Funcțiile științei dreptului (științelor juridice)

I.3.1.4.3. Sistemul științei dreptului (științelor juridice)

I.3.2. Importanța și necesitatea Teoriei generale a dreptului în sistemul științei dreptului (științelor juridice)

I.3.3. Definiția și obiectul Teoriei generale a dreptului

I.3.3.1. Definiția Teoriei generale a dreptului

I.3.3.2. Obiectul Teoriei generale a dreptului

I.3.4. Științele juridice istorice

I.3.5. Științele juridice de ramură

I.3.6. Științele juridice ajutătoare, participative, auxiliare

I.3.1. Corelația dintre știință, științele sociale și știința dreptului (științele juridice)

I.3.1.1. Definiția și caracteristicile științei

Știința reprezintă un sistem de cunoștințe și experiențe despre natură, societate și gândire, fundamentate prin folosirea unor metode de cercetare proprii și concretizate în noțiuni, concepte, categorii, principii și relații funcționale.

I.3.1.2. Sistemul științelor cuprinde:

a. științe ale naturii;

b. științe despre societate;

c. științe despre gândire.

I.3.1.3. Sistemul științelor sociale cuprinde:

a. științe care au ca obiect activitățile umane și ca scop stabilirea legilor și relațiilor funcționale între acestea;

b. științele istorice;

c. științele juridice.

I.3.1.4. Știința dreptului (științele juridice) - componentă a științelor sociale

I.3.1.4.1. Noțiune

Știința dreptului (științele juridice) studiază normativitatea socială.

I.3.1.4.2. Funcțiile științei dreptului (științelor juridice)

- funcția descriptivă;

- funcția teoretică.

I.3.1.4.3. Sistemul științei dreptului (științelor juridice)

Sistemul dreptului (științelor juridice) cuprinde:

- Teoria generală a dreptului;

- Științele juridice de ramură;

- Științele juridice istorice;

- Științele juridice participative, ajutătoare, auxiliare.

I.3.2. Importanța și necesitatea Teoriei generale a dreptului în sistemul științei dreptului (științelor juridice)

Necesitatea Teoriei generale a dreptului se justifică prin aspectele de globalizare și generalizare pe care le oferă asupra dreptului, atât sub aspect teoretic, cât și sub aspect practic.

I.3.3. Definiția și obiectul Teoriei generale a dreptului

I.3.3.1. Definiția Teoriei generale a dreptului

Teoria generală este disciplina științifică ce studiază ansamblul dreptului, respectiv determinarea lui, articulațiile și esența lui, alcătuirea și structurarea lui și care elaborează instrumentele esențiale și conceptele fundamentale prin care dreptul este gândit („norma juridică”, „izvorul de drept”, „raportul juridic”, „tehnica juridică”).

Bibliografie

Aldeer Abu-Sahlieh, Sami A., „Raporturi între drept și religie în lumea arabo-musulmană și influența acestora în Elveția 2007”, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2007;

Anghel, M., Drept diplomatic și consular, Editura Lumina Lex, București, 1996;

Apetrei, M., Drept penal. Partea generală, Editura Victor, București, 2006;

Ardeleanu, Anca-Monica, Teoria generală a dreptului, Editura Universității din București, București, 2009;

Barac, Lidia, Elemente de teoria dreptului, Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2009;

Beleiu, Gh, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 1994;

Boboș, Gh., Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1999;

Boroi, A., Rusu I., Cooperarea judiciară internațională în materie penală, Editura C.H. BECK, București, 2008;

Ceterchi, I., Craiovan, I., Introducere în Teoria generală a dreptului, Editura ALL, București, 1996;

Ceterchi I., Demeter I., Hanga V., Boboș G.H., Luburici M., Maziliu D., Zota C., Teoria generală a statului și dreptului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967;

Ceterchi, I., Demeter, I., Introducere în studiul dreptului, Editura Științifică, București, 1962;

Chelcea, S., Mărginean, I., Cauc, I., Cercetarea sociologică, Editura Destin, Deva, 1998;

Constantinescu M., Muraru I., Iorgovan A., Revizuirea Constituției României, Explicații și comentarii, Editura Rosetti, București, 2003;

Costin, M., Răspunderea juridică în dreptul R.S.R., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974;

Craiovan, I., Tratat de teoria generală a dreptului, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2009;

Craiovan, I., Teoria generală a dreptului, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Olimp, București, 1998;

Dabin, J., La philosophie de l’ordre juridique positive, Sirey, Paris, 1929 ;

Dabin, J., Théorie générale du droit, Bruxelles, 1969;

Dănișor, D.C., Dogaru, I., Dănișor, Gh., Teoria generală a dreptului, Curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2006;

Dima E., Cobeț D., Mancea L., Dănilă E., Dima G., Dănilă A., Botoșineanu L., Dicționar Explicativ Ilustrat al Limbii Române, Editura Arc și Editura Gunivas, București, 2007;

Djuvara, M., Teoria generală a dreptului. Drept rațional, izvoare și drept pozitiv, Editura All, București, 1995;

Duculescu, V., „Subsidiaritatea - „ultimul refugiu ” aș principiului suveranității?”, în Revista Română de Drept Comunitar nr. 3/2007;

Dogaru, I., Elemente de teoria generală a dreptului, Editura Oltenia, Craiova, 1994;

Duguit, L., Traité de droit constitutionel, Ed. 3, Paris, 1927;

Fodor, Maria, Drept procesual civil, vol. II, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2009;

Ghililia, Claudia, Teoria statului de drept, Editura C.H. Beck, București, 2007;

Grigore, Carmen, Suceavă, I., Cloșcă, I., Drept internațional public, vol. I, București, 2001;

Gusti, D., Herseni, T., Elemente de sociologie, Editura „Adevărul” S.A., București, 1933;

Hanga, Vl., Introducere. Istoria dreptului românesc, vol. I, Editura Academiei, București, 1980;

Hoecke, M. von, What is Leagal Theory, Leuve, 1985;

Ionescu, C., Drept constituțional și instituții politice, Editura Lumina Lex, București, 1997;

Kant, Critica rațiunii pure, Editura Științifică, București, 1969;

Kelsen, H., General Theory of Low and State, 1945;

Manolescu, M.I., Știința dreptului și artele juridice, Editura Continent XXI, București, 1993;

Mazilu, D., Teoria generală a dreptului, ediția a II-a, Editura All Beck, București, 2000;

Miga-Beșteliu, Raluca, Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public, Editura All, București, 1998;

Mihai, Gh. C., Motică, R. I., Fundamentele dreptului. Teoria și filozofia dreptului, Editura All, București, 1997;

Moca, Gh., Duțu, M., Drept internațional public, Editura Universul Juridic, București, 2008;

Montesquieau, Despre spiritul legilor,1, Editura Științifică, București, 1964;

Muraru, I., Tănăsescu, E.S., Drept constituțional și instituții politice, Editura C.H.Beck, București, 2006;

Naschitz, Ana, Teorie și tehnică în procesul de creare a dreptului, Editura Academiei, București, 1969;

Năstase Georgescu, Maria, Mihăilescu, Simona Th. Livia, Drept constituțional și instituții politice, Curs universitar, Editura Moroșan, București, 2009;

Neagu I., Drept procesual penal. Partea specială. Tratat, Editura Global Lex, București, 2008;

Nițoiu, Roberta, Șorop, A., Teoria generală a dreptului, Ediția 3, Editura C.H. Beck, București, 2008;

Pecatore, P., Introduction à la science du droit, Centre Univesitaire de l´État, Louxembourg, 1978.

Pinto, R, Grawitz, Madelaine, Méthodes des sciences sociales, deuxieme édition, Paris, Dalloz, 1967;

Popa, N., Eremia M.C., Cristea S., Teoria generală a dreptului, ediția a II-a, Editura All Beck, București, 2005;

Popa, N., Teoria generală a dreptului, Ediția 3, Editura C.H. Beck, București, 2008;

Popa, N., Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, București, 2002;

Popa, N., Dogaru, I., Dănișor, Gh., Dănișor, D.C., Filosofia dreptului. Marile curente, ediția 2, Editua C.H.Beck, București, 2007;

...

Preview document

Drept - Pagina 1
Drept - Pagina 2
Drept - Pagina 3
Drept - Pagina 4
Drept - Pagina 5
Drept - Pagina 6
Drept - Pagina 7
Drept - Pagina 8
Drept - Pagina 9
Drept - Pagina 10
Drept - Pagina 11
Drept - Pagina 12
Drept - Pagina 13
Drept - Pagina 14
Drept - Pagina 15
Drept - Pagina 16
Drept - Pagina 17
Drept - Pagina 18
Drept - Pagina 19
Drept - Pagina 20
Drept - Pagina 21
Drept - Pagina 22
Drept - Pagina 23
Drept - Pagina 24
Drept - Pagina 25
Drept - Pagina 26
Drept - Pagina 27
Drept - Pagina 28
Drept - Pagina 29
Drept - Pagina 30
Drept - Pagina 31
Drept - Pagina 32
Drept - Pagina 33
Drept - Pagina 34
Drept - Pagina 35
Drept - Pagina 36
Drept - Pagina 37
Drept - Pagina 38
Drept - Pagina 39
Drept - Pagina 40
Drept - Pagina 41
Drept - Pagina 42
Drept - Pagina 43
Drept - Pagina 44
Drept - Pagina 45
Drept - Pagina 46
Drept - Pagina 47
Drept - Pagina 48
Drept - Pagina 49
Drept - Pagina 50
Drept - Pagina 51
Drept - Pagina 52
Drept - Pagina 53
Drept - Pagina 54
Drept - Pagina 55
Drept - Pagina 56
Drept - Pagina 57
Drept - Pagina 58
Drept - Pagina 59
Drept - Pagina 60
Drept - Pagina 61
Drept - Pagina 62
Drept - Pagina 63
Drept - Pagina 64
Drept - Pagina 65
Drept - Pagina 66
Drept - Pagina 67
Drept - Pagina 68
Drept - Pagina 69
Drept - Pagina 70
Drept - Pagina 71
Drept - Pagina 72
Drept - Pagina 73
Drept - Pagina 74
Drept - Pagina 75
Drept - Pagina 76
Drept - Pagina 77
Drept - Pagina 78
Drept - Pagina 79
Drept - Pagina 80
Drept - Pagina 81
Drept - Pagina 82
Drept - Pagina 83
Drept - Pagina 84

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Izvoarele formale - drept român

I. NOŢIUNEA DE IZVOR FORMAL În doctrina dreptului roman izvoarele dreptului prezintă trei accepţiuni, şi anume: în sens material, în sens...

Justiția socială

JUSTITIA SOCIALA Justitia sociala este un principiu fundamental pentru o coexistenta pasnica si prospera intre natiuni. Sustinem principiile...

Dreptul în Sistemul Normelor Sociale

Sistemul normelor sociale Actiunea dreptului asupra relatiilor sociale are loc in cadrul unui sistem de reglementare a relatiilor sociale, compus...

Importanța Dreptului Privat Roman

1. OBIECTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN „Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor juridice instituite sau sanctionate de statul roman si este un...

Jurinsprudența ca izvor formal al Dreptului Privat Roman

1. Noțiunea de izvor de drept Conceptul de acțiune a dreptului a căpătat de-a lungul istoriei mai multe accepțiuni. În general, ideea de izolare...

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de...

Procedură civilă

N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor...

Te-ar putea interesa și

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială

Introducere Proprietatea industrială este una dintre pârghiile de baza ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale naţiunii. Pentru a...

Istoria statului și dreptului românesc în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Capitolul I - Epoca lui Cuza şi aşezarea bazelor dreptului românesc modern 1.1 Situaţia europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi...

Ai nevoie de altceva?