Drept Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7699
Mărime: 43.06KB (arhivat)
Publicat de: Sebastian State
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maia Banarescu

Extras din curs

1. Noţiuini generale privind conducerea socială.

Conducerea apare odată cu societatea umană, reieşind din necesitatea de a conveţui. Desigur nu se poate compara conducerea din perioada timpurie a dezvoltării omenirii cu cea actuală, dar analizînd din punct de vedere a scopului şi obiectivului conducerii se poate concluziona, că noţiunile respective sunt practic identice, de asemenea reieşind şi din esenţă cuvintelor „conducere” şi „ administraţi” care înseamnă a organiza, dirija viaţa socială spre binele şim în intereul poporului.

Traiul în comun a indivizilor a generat apariţia conducerii sociale drept condiţie de supraveţuire (formularea metaforică a lui K. Marx ). Fondatorii comunismului ştiinţific afirmau, că odată cu dispariâia claselor dominante va dispărea statul, deoarece Statul era privit ca o masină aflată în măna claselor dominante.

Astăzi s-a dovedit că teoria această a fost eronată dat fiind faptul, că Statul nu se crează ca necesitate exterioară a societăţii (Hegel) ci este un scop al societăţii civile, statul este ca un subiect strict necesar faţă de care indivizii au drepturi şi obligaţiuni, iar statul la răndul său garantează anumite drepturi.

Societate civilă împuterniceşte anumite persoane cu dreptul de a conduce societatea, astfel creăndu-se un grup de persoane care dirijiază societatea. Prin urmare statul anjagează aceste persoane în funcţii pentru a acţiona din numele statului în interesele şi beneficiul populaţiei.

De calitatea guvernării, administraţiei este direct legată longevitatea statului (ex. – dispariâia statelor, popoarelor).

Sociatatea omenească organizată în stat suveran are interesul , dar şi calitatea ca între persoanele fizice şi juridice să domnească ordinea, înlturînd dezordinea, să păzească hotarele ţării şi securitatea statului, să asigure o instruire a populaţiei, circulaţia cetăţenilor, organizarea veniturilor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor funcţionării organelor sale. Pentru realizarea acestor sarcini, statul înfiinşează servicii publice – de menţinere a ordinii, de educaţie, finanţe publice, etc. Toate aceste servicii publice organizate într-un sistem de organe, alcătuiesc administraţia publică – conducerea statală. Raporturile sociale dintre organele administraţiei publice, precum şi dintre acestea şi particulari (persoane fizice şi juridice) sunt reglememntate de normele dreptului administrativ şi devin raporturi juridice de drept administrativ.

2) Noţiunea administraţiei publice şi sensurile noţiunii;

Administraţia publică – sens larg. Separarea puterilor – ca un factor principal în administrarea treburilor publice : legislativă; judecătorească şi executivă.

Administraţia publică în sens restrăns – autorităţile puterii executive.

Administraţia publică locală – parrte componentă a administrării publice generale.

Termenul administraţie publică este recent introdus în limbajul nostru, respectiv în legislaţia RM. Anterior se utiliza termenul „administraţie de stat”- sistem de autorităţi statale prin care se realizează puterea executivă.

Delimitarea acestor termeni trebuie făcută nu din punct de vedere lingvistic dar din punct de vedere a esenţei noţiunilor. „AP” are drept obiectiv de bază satisfacerea interesesului public care constă din interesul general statal şi cel particular al fiecărui cetăţean (ridicarea bunăstării populaţiei), pe cînd „Administraţia de stat” în concepţia socialistă, a vut doar scop menţinerea puterii de stat şi asigurarea continuităţii exercitării funcţiilor statului. Acest termen se utilizează şi astăzi şi se atribuie administrării publice centrale.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Competenta administrației publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Analiza Raporturilor Șefului Statului cu Guvernul

Dans le pays democratic, le guvenement est divise en trois branches, le pouvoir executif (parfois appele „le gouvernement” par commodite) qui est...

Sinteze Drept Administrativ

Administratia Publica în România este organizata sub aspectul ariei de cuprindere la nivel national si respectiv în plan teritorial. La nivel...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Dreptul Administrativ

Introducere în dreptul administrativ TEMA 1 Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă. Sistemul dreptului...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?