Drept Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7699
Mărime: 43.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maia Banarescu

Extras din document

1. Noţiuini generale privind conducerea socială.

Conducerea apare odată cu societatea umană, reieşind din necesitatea de a conveţui. Desigur nu se poate compara conducerea din perioada timpurie a dezvoltării omenirii cu cea actuală, dar analizînd din punct de vedere a scopului şi obiectivului conducerii se poate concluziona, că noţiunile respective sunt practic identice, de asemenea reieşind şi din esenţă cuvintelor „conducere” şi „ administraţi” care înseamnă a organiza, dirija viaţa socială spre binele şim în intereul poporului.

Traiul în comun a indivizilor a generat apariţia conducerii sociale drept condiţie de supraveţuire (formularea metaforică a lui K. Marx ). Fondatorii comunismului ştiinţific afirmau, că odată cu dispariâia claselor dominante va dispărea statul, deoarece Statul era privit ca o masină aflată în măna claselor dominante.

Astăzi s-a dovedit că teoria această a fost eronată dat fiind faptul, că Statul nu se crează ca necesitate exterioară a societăţii (Hegel) ci este un scop al societăţii civile, statul este ca un subiect strict necesar faţă de care indivizii au drepturi şi obligaţiuni, iar statul la răndul său garantează anumite drepturi.

Societate civilă împuterniceşte anumite persoane cu dreptul de a conduce societatea, astfel creăndu-se un grup de persoane care dirijiază societatea. Prin urmare statul anjagează aceste persoane în funcţii pentru a acţiona din numele statului în interesele şi beneficiul populaţiei.

De calitatea guvernării, administraţiei este direct legată longevitatea statului (ex. – dispariâia statelor, popoarelor).

Sociatatea omenească organizată în stat suveran are interesul , dar şi calitatea ca între persoanele fizice şi juridice să domnească ordinea, înlturînd dezordinea, să păzească hotarele ţării şi securitatea statului, să asigure o instruire a populaţiei, circulaţia cetăţenilor, organizarea veniturilor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor funcţionării organelor sale. Pentru realizarea acestor sarcini, statul înfiinşează servicii publice – de menţinere a ordinii, de educaţie, finanţe publice, etc. Toate aceste servicii publice organizate într-un sistem de organe, alcătuiesc administraţia publică – conducerea statală. Raporturile sociale dintre organele administraţiei publice, precum şi dintre acestea şi particulari (persoane fizice şi juridice) sunt reglememntate de normele dreptului administrativ şi devin raporturi juridice de drept administrativ.

2) Noţiunea administraţiei publice şi sensurile noţiunii;

Administraţia publică – sens larg. Separarea puterilor – ca un factor principal în administrarea treburilor publice : legislativă; judecătorească şi executivă.

Administraţia publică în sens restrăns – autorităţile puterii executive.

Administraţia publică locală – parrte componentă a administrării publice generale.

Termenul administraţie publică este recent introdus în limbajul nostru, respectiv în legislaţia RM. Anterior se utiliza termenul „administraţie de stat”- sistem de autorităţi statale prin care se realizează puterea executivă.

Delimitarea acestor termeni trebuie făcută nu din punct de vedere lingvistic dar din punct de vedere a esenţei noţiunilor. „AP” are drept obiectiv de bază satisfacerea interesesului public care constă din interesul general statal şi cel particular al fiecărui cetăţean (ridicarea bunăstării populaţiei), pe cînd „Administraţia de stat” în concepţia socialistă, a vut doar scop menţinerea puterii de stat şi asigurarea continuităţii exercitării funcţiilor statului. Acest termen se utilizează şi astăzi şi se atribuie administrării publice centrale.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Tratatul de la Lisabona

CAPITOLUL I Istoria Uniunii Europene 1. Considerţii introductive Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea...

Dreptul Administrativ in Statul de Drept

1. Notiunea de stat de drept Statul de drept este definit de juristul francez Jacques Chevallier ca fiind “tipul de regim politic in care puterea...

Dreptul Englez

1. Legaturile originare dintre Europa si Insulele Britanice In vreme ce sistemele juridice latino-germane se bazeaza pe dreptul roman, in Anglia...

Geneza si Evolutia Dreptului Administrativ in Grecia

Dreptul administrativ in Uniunea Europeana. Conceptul de administratie si drept administrativ(explicatii introductive). Dreptul administrativ...

Instituții Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 ţări. Este considerată...

Răspunderea Contravențională

Răspunderea juridică este acea formă a răspunderii sociale constând in complexul drepturilor şi obligaţiilor conexe care, potrivit legii, se nasc...

Drept Parlamentar

Capitolul 1.4. Funcţiile Parlamentului in statul de drept Conceptul de funcţii ale parlamentului prezintă o însemnătate cu totul aparte, el...

Acte de Drept Administrativ

ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV Executarea actelor de drept administrativ 1. Obiectul executării administrative Pentru înfăptuirea sarcinilor sale...

Ai nevoie de altceva?