Drept Administrativ

Curs
8.9/10 (13 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 227 în total
Cuvinte : 87705
Mărime: 266.75KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CUPRINS 2

1.NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA 5

I. GENERALITATI 5

III. REGIMUL CONSTITUTIONAL AL PROPRIETATII PUBLICE. RELATIA DOMENIU PUBLIC-PROPRIETATE PUBLICA 11

IV. DEFINITIA SI TRASATURILE DOMENIULUI PUBLIC 13

TESTE DE AUTOEVALUARE: 15

2.MODALITATI DE PUNERE ÎN VALOARE A DOMENIULUI PUBLIC 17

I. GENERALITATI 17

II. CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLICA 19

II.1.CONCESIUNEA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA 19

II.2. CONCESIUNEA DE SERVICII SI LUCRARI 23

III. ADMINISTRAREA, ÎNCHIRIEREA SI DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC 29

IV. LUCRARILE PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCAL 33

TESTE DE AUTOEVALUARE: 34

3.REGIMUL JURIDIC APLICABIL DOMENIULUI PUBLIC 36

TESTE DE AUTOEVALUARE 39

4.SERVICIUL PUBLIC 40

TESTE DE AUTOEVALUARE 45

5.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARA 46

TESTE DE AUTOEVALUARE 56

6.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV CONTRAVENTIONALA 58

I. BAZELE CONSTITUTIONALE ALE RASPUNDERII ADMINISTRATIV CONTRAVENTIONALE 58

II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENTIEI 59

III. DEFINITIA SI TRASATURILE CONTRAVENTIEI 61

IV. CAUZELE CARE ÎNLATURA RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA 64

V. SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE 65

VI. PROCEDURA CONTRAVENTIONALA CONSACRATA DE ORDONANTA DE GUVERN NR. 2/2001 69

TESTE DE AUTOEVALUARE: 79

7.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV PATRIMONIALA 81

TESTE DE AUTOEVALUARE 89

8.ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE 91

TESTE DE AUTOEVALUARE 95

9.PRESEDINTELE ROMÂNIEI 97

I. STATUTUL CONSTITUTIONAL AL PRESEDINTELUI ROMÂNIEI SI ATRIBUTIILE SALE 97

II. ACTELE PRESEDINTELUI ROMÂNIEI 106

III. RASPUNDEREA PRESEDINTELUI ROMÂNIEI 108

TESTE DE AUTOEVALUARE: 114

GUVERNUL 117

I. REGLEMENTAREA GUVERNULUI POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA 117

II. STRUCTURA, ÎNVESTITURA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA GUVERNULUI 119

III. ACTELE GUVERNULUI 131

IV. CONTROLUL PARLAMENTAR EXERCITAT ASUPRA GUVERNULUI SI RASPUNDEREA GUVERNULUI 135

TESTE DE AUTOEVALUARE: 142

ADMINISTRATIA CENTRALA DE SPECIALITATE 146

I. GENERALITATI 146

II. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE PRIVIND MINISTERELE SI ADMINISTRATIA MINISTERIALA 146

TESTE DE AUTOEVALUARE 150

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 151

I. PRINCIPII DE FUNCTIONARE SI EVOLUTIA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA 151

II. AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE JUDETENE SI LOCALE 154

TESTE DE AUTOEVALUARE: 183

FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARII PUBLICI 188

1.GENERALITATI 188

2. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ALE CONCEPTELOR DE FUNCTIE PUBLICA SI FUNCTIONARI PUBLICI 189

3.DEFINITIA FUNCTIEI PUBLICE SI A FUNCTIONARULUI PUBLIC. 190

4. CLASIFICAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 192

5 REGIMUL JURIDIC AL ACTULUI DE NUMIRE ÎNTR-O FUNCTIE PUBLICA 195

6. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICI 196

7. RECRUTAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 208

8. RASPUNDEREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 209

11. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCTIONARULUI PUBLIC 214

TESTE DE AUTOEVALUARE: 218

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 221

Extras din document

NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA

I. GENERALITATI

Între institutiile de traditie ale dreptului administrativ, care au stârnit controverse de-al lungul timpului, asupra carora continua sa aiba loc ample dezbateri în doctrina din tara noastra si din alte state este cea de domeniu public.

Actuala lege fundamentala nu uziteaza cu sintagma de “domeniu public”, ci cu aceea de proprietate, sub cele doua forme ale sale, proprietatea publica si proprietatea privata. Notiunile nu sunt sinonime, între domeniu public si proprietatea publica existând o relatie de la între la parte, dat fiind faptul ca în domeniul public se includ, pe lânga bunurile proprietate publica, si anumite bunuri private, care prin semnificatia lor artistica, stiintifica, culturala, economica, istorica, justifica apartenenta la domeniul public, ceea ce atrage un regim juridic specific, în care normele de drept public se suprapun peste cele de drept privat, având un rol dominant fata de acestea din urma.

Sustinem astfel teza domeniului public în acceptiunea lato sensu, care include, pe lânga proprietatea publica si anumite bunuri private, care a fost fundamentata de profesorul Antonie Iorgovan.

În ceea ce priveste reglementarea constitutionala a proprietatii, apreciem ca putem avea în vedere doua categorii de dispozitii constitutionale:

a) dispozitii în care se reglementeaza expres institutia proprietatii, cele doua articole-cadru, 44 si 136;

b) dispozitii în care regasim proprietatea reglementata implicit, exemplu art.135 intitulat “economia”, articolul 138 intitulat “bugetul public national”, art. 56 care reglementeaza “contributiile financiare” etc.

Vom lua în discutie ca prezentând relevanta pentru materia noastra si pentru institutia pe care o analizam art. 44 si 136.

Art.44 se afla plasat în titlul II, consacrat drepturilor, libertatilor si îndatoririlor fundamentale ale cetatenilor si este intitulat “dreptul de proprietate privata“. Art.136 este reglementat în titlul IV intitulat “economia si finantele” si este denumit “proprietatea”.

Din analiza continutului celor doua texte, a locului unde sunt plasate în Constitutie, rezulta ca prin actuala lege fundamentala se consacra doua sedii materiei proprietatii si anume:

- un sediu general, prin art.136, unde regasim dispozitii privind tipurile de proprietate, titularii acesteia, sfera proprietatii publice etc., unde proprietatea ne apare mai mult în acceptiunea ei economica;

- un sediu special, art.44, unde proprietatea ne apare mai mult în acceptiunea sa juridica, de drept fundamental al cetateanului român în actualul sistem constitutional si legal.

De altfel, aceasta a fost si optiunea Comisiei de redactare a Proiectului Constitutiei, sa consacre, printr-un articol, configuratia de ansamblu aproprietatii în sistemul constitutionala ctual, iar prin alt articol dreptul fundamental de prorpietate al cetateanului în actualul sistem constitutional.

Actualul articol 44 a suferit modificari consistente prin revizuirea din 2003. Mai întâi s-a consacrat norma conform careia proprietatea privata este garantata, si nu doar dreptul de proprietate privata, cum era prevazut în versiunea initiala a Constitutiei.

În al doilea rând, a fost modificata norma care interzicea cetatenilor straini si apatrizilor sa dobândeasca terenuri în România. În forma actuala, alin. (2) ala rticolului 44 prevede ca „Proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care România este parte, pe baza de reciprocitate , în conditiile prvazute de legea organica, precum si prin mostenire legala”.

Constatam ca, prin noul continut al articolului 44 alin. (2), cetatenii straini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor în România, însa acest drept se va putea exercita numai în conditiile care vor rezulta din procesul de aderare a tarii noastre la Uniunea Europeana si din alte tratate la care România este sau va deveni parte, si numai pe baza de reciprocitate. Printr-o lege organica trebuie sa se stabileasca modul de dobândire a proprietatii terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi.

Din analiza logico- sistematica a continutului articolului 44 alin. (2) teza a doua, rezulta urmatoarele dimensiuni ale rgimului juridic al dreptului cetatenilor straini si apatrizilor de a putea dobândi în proprietate terenuri în România:

a) este recunoscuta, de principiu, posibilitatea cetatenilor straini si a apatrizilor de a dobândi terenuri în România;

b) modul de exercitare a acestei posibilitati urmeaza a fi dezvoltat printr-o lege organica subsecventa, care, la data redactarii prezentei lucrari.

c) dreptul cetatenilor straini si al apatrizilor de a dobândi terenuri în proprietate în România se va putea exercita numai în conditiile aderarii României la Uniunea Europeana si numai în conditiile care vor fi prevazute prin actele de aderare sau prin alte tratate internationale la care România este parte,

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88
Drept Administrativ - Pagina 89
Drept Administrativ - Pagina 90
Drept Administrativ - Pagina 91
Drept Administrativ - Pagina 92
Drept Administrativ - Pagina 93
Drept Administrativ - Pagina 94
Drept Administrativ - Pagina 95
Drept Administrativ - Pagina 96
Drept Administrativ - Pagina 97
Drept Administrativ - Pagina 98
Drept Administrativ - Pagina 99
Drept Administrativ - Pagina 100
Drept Administrativ - Pagina 101
Drept Administrativ - Pagina 102
Drept Administrativ - Pagina 103
Drept Administrativ - Pagina 104
Drept Administrativ - Pagina 105
Drept Administrativ - Pagina 106
Drept Administrativ - Pagina 107
Drept Administrativ - Pagina 108
Drept Administrativ - Pagina 109
Drept Administrativ - Pagina 110
Drept Administrativ - Pagina 111
Drept Administrativ - Pagina 112
Drept Administrativ - Pagina 113
Drept Administrativ - Pagina 114
Drept Administrativ - Pagina 115
Drept Administrativ - Pagina 116
Drept Administrativ - Pagina 117
Drept Administrativ - Pagina 118
Drept Administrativ - Pagina 119
Drept Administrativ - Pagina 120
Drept Administrativ - Pagina 121
Drept Administrativ - Pagina 122
Drept Administrativ - Pagina 123
Drept Administrativ - Pagina 124
Drept Administrativ - Pagina 125
Drept Administrativ - Pagina 126
Drept Administrativ - Pagina 127
Drept Administrativ - Pagina 128
Drept Administrativ - Pagina 129
Drept Administrativ - Pagina 130
Drept Administrativ - Pagina 131
Drept Administrativ - Pagina 132
Drept Administrativ - Pagina 133
Drept Administrativ - Pagina 134
Drept Administrativ - Pagina 135
Drept Administrativ - Pagina 136
Drept Administrativ - Pagina 137
Drept Administrativ - Pagina 138
Drept Administrativ - Pagina 139
Drept Administrativ - Pagina 140
Drept Administrativ - Pagina 141
Drept Administrativ - Pagina 142
Drept Administrativ - Pagina 143
Drept Administrativ - Pagina 144
Drept Administrativ - Pagina 145
Drept Administrativ - Pagina 146
Drept Administrativ - Pagina 147
Drept Administrativ - Pagina 148
Drept Administrativ - Pagina 149
Drept Administrativ - Pagina 150
Drept Administrativ - Pagina 151
Drept Administrativ - Pagina 152
Drept Administrativ - Pagina 153
Drept Administrativ - Pagina 154
Drept Administrativ - Pagina 155
Drept Administrativ - Pagina 156
Drept Administrativ - Pagina 157
Drept Administrativ - Pagina 158
Drept Administrativ - Pagina 159
Drept Administrativ - Pagina 160
Drept Administrativ - Pagina 161
Drept Administrativ - Pagina 162
Drept Administrativ - Pagina 163
Drept Administrativ - Pagina 164
Drept Administrativ - Pagina 165
Drept Administrativ - Pagina 166
Drept Administrativ - Pagina 167
Drept Administrativ - Pagina 168
Drept Administrativ - Pagina 169
Drept Administrativ - Pagina 170
Drept Administrativ - Pagina 171
Drept Administrativ - Pagina 172
Drept Administrativ - Pagina 173
Drept Administrativ - Pagina 174
Drept Administrativ - Pagina 175
Drept Administrativ - Pagina 176
Drept Administrativ - Pagina 177
Drept Administrativ - Pagina 178
Drept Administrativ - Pagina 179
Drept Administrativ - Pagina 180
Drept Administrativ - Pagina 181
Drept Administrativ - Pagina 182
Drept Administrativ - Pagina 183
Drept Administrativ - Pagina 184
Drept Administrativ - Pagina 185
Drept Administrativ - Pagina 186
Drept Administrativ - Pagina 187
Drept Administrativ - Pagina 188
Drept Administrativ - Pagina 189
Drept Administrativ - Pagina 190
Drept Administrativ - Pagina 191
Drept Administrativ - Pagina 192
Drept Administrativ - Pagina 193
Drept Administrativ - Pagina 194
Drept Administrativ - Pagina 195
Drept Administrativ - Pagina 196
Drept Administrativ - Pagina 197
Drept Administrativ - Pagina 198
Drept Administrativ - Pagina 199
Drept Administrativ - Pagina 200
Drept Administrativ - Pagina 201
Drept Administrativ - Pagina 202
Drept Administrativ - Pagina 203
Drept Administrativ - Pagina 204
Drept Administrativ - Pagina 205
Drept Administrativ - Pagina 206
Drept Administrativ - Pagina 207
Drept Administrativ - Pagina 208
Drept Administrativ - Pagina 209
Drept Administrativ - Pagina 210
Drept Administrativ - Pagina 211
Drept Administrativ - Pagina 212
Drept Administrativ - Pagina 213
Drept Administrativ - Pagina 214
Drept Administrativ - Pagina 215
Drept Administrativ - Pagina 216
Drept Administrativ - Pagina 217
Drept Administrativ - Pagina 218
Drept Administrativ - Pagina 219
Drept Administrativ - Pagina 220
Drept Administrativ - Pagina 221
Drept Administrativ - Pagina 222
Drept Administrativ - Pagina 223
Drept Administrativ - Pagina 224
Drept Administrativ - Pagina 225
Drept Administrativ - Pagina 226
Drept Administrativ - Pagina 227

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Infractiuni Privitoare la Regimul Armelor, Munitiilor, Materiilor Radioactive si Materiilor Explozive - Particularitati in Domeniul Militar

INTRODUCERE Autori de seama ai dreptului penal, practicieni de prestigiu au afirmat, iar criminalitatea reala demonstreaza, ca armele, munitiile,...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Rolul Controlului Administrativ in Procesul Decizional al Administratiei Publice in Romania

1.PROCESUL DECIZIONAL IN SISTEMUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.1. Notiunea si obiectul deciziei administrative Orice activitate umana ca totalitate...

Curtea Europeana de Justitie

Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rând în arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor...

Ai nevoie de altceva?