Drept Administrativ

Imagine preview
(8/10 din 13 voturi)

Acest curs prezinta Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 227 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS 2
1.NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA 5
I. GENERALITATI 5
III. REGIMUL CONSTITUTIONAL AL PROPRIETATII PUBLICE. RELATIA DOMENIU PUBLIC-PROPRIETATE PUBLICA 11
IV. DEFINITIA SI TRASATURILE DOMENIULUI PUBLIC 13
TESTE DE AUTOEVALUARE: 15
2.MODALITATI DE PUNERE ÎN VALOARE A DOMENIULUI PUBLIC 17
I. GENERALITATI 17
II. CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLICA 19
II.1.CONCESIUNEA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA 19
II.2. CONCESIUNEA DE SERVICII SI LUCRARI 23
III. ADMINISTRAREA, ÎNCHIRIEREA SI DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC 29
IV. LUCRARILE PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCAL 33
TESTE DE AUTOEVALUARE: 34
3.REGIMUL JURIDIC APLICABIL DOMENIULUI PUBLIC 36
TESTE DE AUTOEVALUARE 39
4.SERVICIUL PUBLIC 40
TESTE DE AUTOEVALUARE 45
5.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARA 46
TESTE DE AUTOEVALUARE 56
6.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV CONTRAVENTIONALA 58
I. BAZELE CONSTITUTIONALE ALE RASPUNDERII ADMINISTRATIV CONTRAVENTIONALE 58
II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENTIEI 59
III. DEFINITIA SI TRASATURILE CONTRAVENTIEI 61
IV. CAUZELE CARE ÎNLATURA RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA 64
V. SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE 65
VI. PROCEDURA CONTRAVENTIONALA CONSACRATA DE ORDONANTA DE GUVERN NR. 2/2001 69
TESTE DE AUTOEVALUARE: 79
7.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV PATRIMONIALA 81
TESTE DE AUTOEVALUARE 89
8.ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE 91
TESTE DE AUTOEVALUARE 95
9.PRESEDINTELE ROMÂNIEI 97
I. STATUTUL CONSTITUTIONAL AL PRESEDINTELUI ROMÂNIEI SI ATRIBUTIILE SALE 97
II. ACTELE PRESEDINTELUI ROMÂNIEI 106
III. RASPUNDEREA PRESEDINTELUI ROMÂNIEI 108
TESTE DE AUTOEVALUARE: 114
GUVERNUL 117
I. REGLEMENTAREA GUVERNULUI POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA 117
II. STRUCTURA, ÎNVESTITURA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA GUVERNULUI 119
III. ACTELE GUVERNULUI 131
IV. CONTROLUL PARLAMENTAR EXERCITAT ASUPRA GUVERNULUI SI RASPUNDEREA GUVERNULUI 135
TESTE DE AUTOEVALUARE: 142
ADMINISTRATIA CENTRALA DE SPECIALITATE 146
I. GENERALITATI 146
II. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ACTUALE PRIVIND MINISTERELE SI ADMINISTRATIA MINISTERIALA 146
TESTE DE AUTOEVALUARE 150
ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 151
I. PRINCIPII DE FUNCTIONARE SI EVOLUTIA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA 151
II. AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE JUDETENE SI LOCALE 154
TESTE DE AUTOEVALUARE: 183
FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARII PUBLICI 188
1.GENERALITATI 188
2. FUNDAMENTE CONSTITUTIONALE ALE CONCEPTELOR DE FUNCTIE PUBLICA SI FUNCTIONARI PUBLICI 189
3.DEFINITIA FUNCTIEI PUBLICE SI A FUNCTIONARULUI PUBLIC. 190
4. CLASIFICAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 192
5 REGIMUL JURIDIC AL ACTULUI DE NUMIRE ÎNTR-O FUNCTIE PUBLICA 195
6. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICI 196
7. RECRUTAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 208
8. RASPUNDEREA FUNCTIONARILOR PUBLICI 209
11. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCTIONARULUI PUBLIC 214
TESTE DE AUTOEVALUARE: 218
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 221

Extras din document

NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA

I. GENERALITATI

Între institutiile de traditie ale dreptului administrativ, care au stârnit controverse de-al lungul timpului, asupra carora continua sa aiba loc ample dezbateri în doctrina din tara noastra si din alte state este cea de domeniu public.

Actuala lege fundamentala nu uziteaza cu sintagma de “domeniu public”, ci cu aceea de proprietate, sub cele doua forme ale sale, proprietatea publica si proprietatea privata. Notiunile nu sunt sinonime, între domeniu public si proprietatea publica existând o relatie de la între la parte, dat fiind faptul ca în domeniul public se includ, pe lânga bunurile proprietate publica, si anumite bunuri private, care prin semnificatia lor artistica, stiintifica, culturala, economica, istorica, justifica apartenenta la domeniul public, ceea ce atrage un regim juridic specific, în care normele de drept public se suprapun peste cele de drept privat, având un rol dominant fata de acestea din urma.

Sustinem astfel teza domeniului public în acceptiunea lato sensu, care include, pe lânga proprietatea publica si anumite bunuri private, care a fost fundamentata de profesorul Antonie Iorgovan.

În ceea ce priveste reglementarea constitutionala a proprietatii, apreciem ca putem avea în vedere doua categorii de dispozitii constitutionale:

a) dispozitii în care se reglementeaza expres institutia proprietatii, cele doua articole-cadru, 44 si 136;

b) dispozitii în care regasim proprietatea reglementata implicit, exemplu art.135 intitulat “economia”, articolul 138 intitulat “bugetul public national”, art. 56 care reglementeaza “contributiile financiare” etc.

Vom lua în discutie ca prezentând relevanta pentru materia noastra si pentru institutia pe care o analizam art. 44 si 136.

Art.44 se afla plasat în titlul II, consacrat drepturilor, libertatilor si îndatoririlor fundamentale ale cetatenilor si este intitulat “dreptul de proprietate privata“. Art.136 este reglementat în titlul IV intitulat “economia si finantele” si este denumit “proprietatea”.

Din analiza continutului celor doua texte, a locului unde sunt plasate în Constitutie, rezulta ca prin actuala lege fundamentala se consacra doua sedii materiei proprietatii si anume:

- un sediu general, prin art.136, unde regasim dispozitii privind tipurile de proprietate, titularii acesteia, sfera proprietatii publice etc., unde proprietatea ne apare mai mult în acceptiunea ei economica;

- un sediu special, art.44, unde proprietatea ne apare mai mult în acceptiunea sa juridica, de drept fundamental al cetateanului român în actualul sistem constitutional si legal.

De altfel, aceasta a fost si optiunea Comisiei de redactare a Proiectului Constitutiei, sa consacre, printr-un articol, configuratia de ansamblu aproprietatii în sistemul constitutionala ctual, iar prin alt articol dreptul fundamental de prorpietate al cetateanului în actualul sistem constitutional.

Actualul articol 44 a suferit modificari consistente prin revizuirea din 2003. Mai întâi s-a consacrat norma conform careia proprietatea privata este garantata, si nu doar dreptul de proprietate privata, cum era prevazut în versiunea initiala a Constitutiei.

În al doilea rând, a fost modificata norma care interzicea cetatenilor straini si apatrizilor sa dobândeasca terenuri în România. În forma actuala, alin. (2) ala rticolului 44 prevede ca „Proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care România este parte, pe baza de reciprocitate , în conditiile prvazute de legea organica, precum si prin mostenire legala”.

Constatam ca, prin noul continut al articolului 44 alin. (2), cetatenii straini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor în România, însa acest drept se va putea exercita numai în conditiile care vor rezulta din procesul de aderare a tarii noastre la Uniunea Europeana si din alte tratate la care România este sau va deveni parte, si numai pe baza de reciprocitate. Printr-o lege organica trebuie sa se stabileasca modul de dobândire a proprietatii terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi.

Din analiza logico- sistematica a continutului articolului 44 alin. (2) teza a doua, rezulta urmatoarele dimensiuni ale rgimului juridic al dreptului cetatenilor straini si apatrizilor de a putea dobândi în proprietate terenuri în România:

a) este recunoscuta, de principiu, posibilitatea cetatenilor straini si a apatrizilor de a dobândi terenuri în România;

b) modul de exercitare a acestei posibilitati urmeaza a fi dezvoltat printr-o lege organica subsecventa, care, la data redactarii prezentei lucrari.

c) dreptul cetatenilor straini si al apatrizilor de a dobândi terenuri în proprietate în România se va putea exercita numai în conditiile aderarii României la Uniunea Europeana si numai în conditiile care vor fi prevazute prin actele de aderare sau prin alte tratate internationale la care România este parte,

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ.doc