Drept Administrativ

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 41 fișiere: doc
Pagini : 194 în total
Cuvinte : 99889
Mărime: 471.61KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Administratia de stat, ca fenomen, apare odata cu statul, ceea ce înseamna ca si în statul sclavagist dac administratiei de stat i se aplicau anumite reguli de drept instituite de catre puterea integratoare.

În perioada democratiei militare geto-dacice, normele juridice aplicabile administratiei aveau o puternica influenta religioasa grevate pe un fundament cutumiar.

Aproximativ tot în aceasta perioada apar si unele cutume ce se refera la raporturile externe pe care dacii le au cu diverse comunitati si popoare; acestea nu erau initial sanctionate dar în aplicare ele vor deveni norme juridice, adica în caz de nerespectare intervenea o forta coercitiva, respectiv forta statala.

La întreg acest complex de norme se adaugau legile scrise ale lui Zalmoxe, precum si cele ale regilor geto-daci.

Toate aceste norme se aplicau si aparatului administrativ care avea menirea sa asigure îndeplinirea functionarii statului pe plan intern si extern. Astfel ca se ajunge în vremea regelui Burebista sa existe un veritabil stat fiscal si comercial.

În perioada 106-271, în provincia Dacia romana exista un inevitabil drept public-administrativ. Originea acestui drept administrativ se afla în jus publicum roman care s-a aplicat, în perioada ocupatiei romane, si în provincia nord-dunareana.

b) Organele administrative ale obstei satesti si dreptul aplicabil

Dupa retragerea aureliana (anul 271 d.Hr.), în localitatile din Dacia ramân organele administrative dar si normele de drept administrativ din epoca romana. Vor persista în continuare comunitatile vicinale ca forme de organizare sociala a caror trasatura caracteristica o constituie nu rudenia ci teritoriul, care, pe lânga o functie economica, are si una sociala. Asadar, din acest punct de vedere, teritorializarea implica o dezvoltare a tehnicii agrare si pastorale în masura sa asigure hrana comunitatilor dar si existenta unor organe administrative care sa supravegheze si sa dispuna de o parte a productiei necesare întretinerii acestor organe.

Daca admitem existenta unor asemenea organe trebuie sa admitem si existenta unor norme juridice ce reglementeaza atributiile acestora. Aceste norme juridice îsi au izvorul în cutuma si în vointa conducatorilor obstii. Totodata, se remarca si aparitia unor norme juridice cu caracter administrativ în legatura cu folosirea locurilor de pasunat iar pentru plata tributului reclamat de triburile migratoare se va naste un sistem fiscal.

În concluzie: pe toata perioada de organizare economico-sociala si politica a populatiei autohtone de pe actualul teritoriu al României sub forma obstilor satesti a existat o administratie a obstii si, corespunzator, norme de drept administrativ pe care aceasta le aplica.

c) Dreptul aplicabil administratiei publice în Evul mediu românesc

În aceasta perioada au actionat reglementarile cutumiare (obiceiul tarii) dar si prerogativele legislative ale domnului (numit mai târziu, în epoca regulamentelor organice, hospodar).

Raporturile cu privire la ponderea si forta juridica a acestor doua categorii de norme de drept asupra administratiei de stat trebuie întelese în functie de sfera de cuprindere pe care o dam administratiei dar si de conditiile concret istorice de aplicare. Deci, s-ar putea vorbi despre existenta unui drept exorbitant asupra administratiei creat prin legile domnesti? Raspunsul nu poate fi categoric da sau nu ci el trebuie privit în conditiile concrete ale perioadei astfel:

- dreptul tarii (obiceiul pamântesc) cuprinde reglementari atât pentru raporturile administrative (publice) cât si pentru raporturile civile (patrimoniale). Dreptul tarii apare fie ca un obicei general (pentru toata tara) sau local ori profesional (pastoral). Mai mult decât atât, în unele regiuni (ex. Vrancea) raportul dintre obstea sateasca si autoritati, reglementat de vechiul obicei, nu putea fi încalcat nici macar de domn. Satul era organizat piramidal – în vârf aflându-se ceata de batrâni a carei judecata era fara apel si peste ea nu putea trece nimeni – nici Domnul. Aceste reguli au ramas în satele libere (de razesi sau mosneni) pe când în satele aflate pe mosii (boieresti sau domnesti) se va impune sistemul regulilor exorbitante sau subsistemul normelor juridice senioriale. Târgurile si orasele au avut, în mod traditional, privilegii periodic “întarite” de catre domn;

- legiuirile domnesti (hrisoave, asezaminte, testamente) constituiau veritabile manifestari de vointa ale Domnului considerat si la noi, ca si la bizantini unic legiuiri, reprezentau:

a) obicei si pravila puse în lucrare;

b) sursa de noi obiceiuri care îsi puteau pierde originea domneasca;

c) un nou drept care putea întregi sau modifica tot mai mult obiceiul sau pravila.

Astfel, acest nou drept va corespunde necesitatii istorice si va deveni premisa istorica a dreptului burghez.

În concluzie: administratiei de stat din evul mediu românesc i s-au aplicat reglementarile specifice dreptului feudal românesc, respectiv dreptul tarii, pravilele si dreptul domnesc. Concomitent, rolul dreptului tarii va scadea impunându-se dreptul domnesc ca un regim derogatoriu de la dreptul tarii (obisnuielnic).

d) Regulamentele Organice (1831-1832) si aparitia dreptului administrativ

Regulamentele Organice au fost considerate ca fiind exclusiv izvoare de drept administrativ si în acest sens ele constituie primul sistem concret si unitar în care normele administrative sunt conturate sub aspect legislativ. Dar regulamentele organice pot fi considerate si ca act complex, politic si administrativ chiar daca preponderenta normele administrative este evidenta. Din acest punct de vedere ele pot fi considerate ca prima Constitutie scrisa a Principatelor Române. Indiferent cum ar fi privite cert este ca dupa aplicarea Regulamentelor organice dreptul administrativ se dezvolta.

II. Obiectul dreptului administrativ

Pentru a se stabili obiectul dreptului administrativ, în doctrina, se abordeaza aceasta problema sub doua aspecte:

- obiectul dreptului administrativ în raport cu obiectul administratiei publice;

- obiectul dreptului administrativ în raport cu obiectul altor ramuri de drept, în special cu dreptul constitutional.

În general, raportul dintre dreptul constitutional si dreptul administrativ poate fi definit astfel: dreptul constitutional este cel care organizeaza si dreptul administrativ este cel care lucreaza. În teoria europeana si cea româneasca (interbelica) s-au propus mai multe solutii privind obiectul dreptului administrativ dintre care retinem:

a) dreptul administrativ este singura ramura de drept ce se aplica administratiei publice (teoria unicitatii);

b) dreptul administrativ se aplica administratiei publice alaturi de alte norme de drept care fie au calitatea de egale cu cele administrative fie sunt dirijate în aplicare de catre normele dreptului administrativ;

c) dreptul administrativ se aplica atât activitatilor realizate de autoritatile administratiei publice cât si activitatilor de natura administrativa realizate de alte organe de stat.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88
Drept Administrativ - Pagina 89
Drept Administrativ - Pagina 90
Drept Administrativ - Pagina 91
Drept Administrativ - Pagina 92
Drept Administrativ - Pagina 93
Drept Administrativ - Pagina 94
Drept Administrativ - Pagina 95
Drept Administrativ - Pagina 96
Drept Administrativ - Pagina 97
Drept Administrativ - Pagina 98
Drept Administrativ - Pagina 99
Drept Administrativ - Pagina 100
Drept Administrativ - Pagina 101
Drept Administrativ - Pagina 102
Drept Administrativ - Pagina 103
Drept Administrativ - Pagina 104
Drept Administrativ - Pagina 105
Drept Administrativ - Pagina 106
Drept Administrativ - Pagina 107
Drept Administrativ - Pagina 108
Drept Administrativ - Pagina 109
Drept Administrativ - Pagina 110
Drept Administrativ - Pagina 111
Drept Administrativ - Pagina 112
Drept Administrativ - Pagina 113
Drept Administrativ - Pagina 114
Drept Administrativ - Pagina 115
Drept Administrativ - Pagina 116
Drept Administrativ - Pagina 117
Drept Administrativ - Pagina 118
Drept Administrativ - Pagina 119
Drept Administrativ - Pagina 120
Drept Administrativ - Pagina 121
Drept Administrativ - Pagina 122
Drept Administrativ - Pagina 123
Drept Administrativ - Pagina 124
Drept Administrativ - Pagina 125
Drept Administrativ - Pagina 126
Drept Administrativ - Pagina 127
Drept Administrativ - Pagina 128
Drept Administrativ - Pagina 129
Drept Administrativ - Pagina 130
Drept Administrativ - Pagina 131
Drept Administrativ - Pagina 132
Drept Administrativ - Pagina 133
Drept Administrativ - Pagina 134
Drept Administrativ - Pagina 135
Drept Administrativ - Pagina 136
Drept Administrativ - Pagina 137
Drept Administrativ - Pagina 138
Drept Administrativ - Pagina 139
Drept Administrativ - Pagina 140
Drept Administrativ - Pagina 141
Drept Administrativ - Pagina 142
Drept Administrativ - Pagina 143
Drept Administrativ - Pagina 144
Drept Administrativ - Pagina 145
Drept Administrativ - Pagina 146
Drept Administrativ - Pagina 147
Drept Administrativ - Pagina 148
Drept Administrativ - Pagina 149
Drept Administrativ - Pagina 150
Drept Administrativ - Pagina 151
Drept Administrativ - Pagina 152
Drept Administrativ - Pagina 153
Drept Administrativ - Pagina 154
Drept Administrativ - Pagina 155
Drept Administrativ - Pagina 156
Drept Administrativ - Pagina 157
Drept Administrativ - Pagina 158
Drept Administrativ - Pagina 159
Drept Administrativ - Pagina 160
Drept Administrativ - Pagina 161
Drept Administrativ - Pagina 162
Drept Administrativ - Pagina 163
Drept Administrativ - Pagina 164
Drept Administrativ - Pagina 165
Drept Administrativ - Pagina 166
Drept Administrativ - Pagina 167
Drept Administrativ - Pagina 168
Drept Administrativ - Pagina 169
Drept Administrativ - Pagina 170
Drept Administrativ - Pagina 171
Drept Administrativ - Pagina 172
Drept Administrativ - Pagina 173
Drept Administrativ - Pagina 174
Drept Administrativ - Pagina 175
Drept Administrativ - Pagina 176
Drept Administrativ - Pagina 177
Drept Administrativ - Pagina 178
Drept Administrativ - Pagina 179
Drept Administrativ - Pagina 180
Drept Administrativ - Pagina 181
Drept Administrativ - Pagina 182
Drept Administrativ - Pagina 183
Drept Administrativ - Pagina 184
Drept Administrativ - Pagina 185
Drept Administrativ - Pagina 186
Drept Administrativ - Pagina 187
Drept Administrativ - Pagina 188
Drept Administrativ - Pagina 189
Drept Administrativ - Pagina 190
Drept Administrativ - Pagina 191
Drept Administrativ - Pagina 192
Drept Administrativ - Pagina 193
Drept Administrativ - Pagina 194

Conținut arhivă zip

 • CURSUL_NR_1__introducere.doc
 • CURSUL_NR_10__contencios.doc
 • CURSUL_NR_11__contencios.doc
 • CURSUL_NR_12__contencios.doc
 • CURSUL_NR_13__contencios.doc
 • CURSUL_NR_14__contencios.doc
 • CURSUL_NR_15__contencios.doc
 • CURSUL_NR_16__instit_politico_adm.doc
 • CURSUL_NR_17__presedintele_R.doc
 • CURSUL_NR_18__presedintele_R.doc
 • CURSUL_NR_19__Guvernul.doc
 • CURSUL_NR_2__izvoarele.doc
 • CURSUL_NR_20__Guvernul.doc
 • CURSUL_NR_21__Guvernul.doc
 • CURSUL_NR_22__Guvernul.doc
 • CURSUL_NR_23__adm_publica_locala.doc
 • CURSUL_NR_24__adm_publica_locala.doc
 • CURSUL_NR_25__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_26__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_27__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_28__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_29__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_3__norma_juridica_adm.doc
 • CURSUL_NR_30__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_31__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_32__raspundere.doc
 • CURSUL_NR_33__patrimoniu-1.doc
 • CURSUL_NR_34__patrimoniu.doc
 • CURSUL_NR_35__patrimoniu.doc
 • CURSUL_NR_36__patrimoniu.doc
 • CURSUL_NR_37__patrimoniu.doc
 • CURSUL_NR_38__patrimoniu.doc
 • CURSUL_NR_39__patrimoniu.doc
 • CURSUL_NR_4__activitatea_autoritatilor_AP.doc
 • CURSUL_NR_40__functia_publica.doc
 • CURSUL_NR_41__recrutare_dr_si_oblig_fp.doc
 • CURSUL_NR_5__actul_administrativ.doc
 • CURSUL_NR_6__regim_juridic_al_actelor_adm.doc
 • CURSUL_NR_7__forta_si_efectele_actelor_adm.doc
 • CURSUL_NR_8__anularea_si_inexistenta_actelor_adm.doc
 • CURSUL_NR_9__contencios.doc

Alții au mai descărcat și

Principiul Separației Puterilor în Stat

Omul este o fiinţă socială care nu poate trăi şi evolua decât în cadrul unei societăţi . În literatura de specialitate termenul de „societate” este...

Funcția Publică și Funcționarul Public

Functia publica. Functia publica reprezinta situatia juridica a persoanei învestita legal cu atributii în realizarea competentei unei autoritati...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Procedură civilă NCPC

CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau...

Istoria Administrației Publice

INTRODUCERE Istoria administraţiei publice constituie o direcţie de studiu relativ recentă, individualizată în calitate de disciplină autonomă...

Drept Administrativ

I. DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Având drept scop realizarea unor interese...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul Aplicabil Administratiei Publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?