Drept Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 21239
Mărime: 96.54KB (arhivat)
Publicat de: Adina Iordan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Actele Juridice, Operaţiunile Adm şi Faptele Materiale din Sfera Adm Publice

- administraţia publică se poate realiza nu doar prin emiterea de acte juridice, ci şi prin efectuarea unor operaţiuni diverse, de natură intelectuală sau materială, care au ca scop final satisfacerea interesului public

- prima categorie de acte juridice cu care operează administraţia sunt actele adm stricto-sensu, ca acte de autoritate născute prin voinţa unilaterală a emitentului

Clasificarea Actelor Juridice ale Administraţiei

1) acte de dr adm (cele realizate de organele administraţiei în baza atribuţiilor de autoritate cu care sunt învestite) & acte de dr civil (realizate de aceleaşi organe în calitate de persoane juridice)

2) acte adm, acte juridice unilaterale ce nu realizează puterea de stat & acte contractuale

3) acte adm cu caracter unilateral, contractele adm (supuse unui regim de putere publică), contractele civile (supuse dr comun)

♦ după criteriul modului de manifestare a voinţei emitentului:

(a) acte juridice unilaterale – actul adm (de dr adm) & actul juridic ce nu realizează puterea publică

(b) acte juridice bi/multilaterale (actele contractuale ale administraţiei publice) – contracte de dr privat, contracte adm

♦ după regimul juridic aplicabil:

(a) acte ce se realizează în principal sub regim de drept public – acte unilaterale adm (acte adm stricto-sensu), contracte adm

(b) acte ce se realizează în principal sub regim de dr civil – actele unilaterale ce nu realizează puterea publică, contractele de dr privat, încheiate de organele adm ca persoane juridice de dr privat

Operaţiunile Adm şi Faptele Materiale – trăsături comune

- nu concretizează o manifestare de voinţă exprimată în sensul producerii unor efecte juridice, ci sub forme concrete, materiale, prin care se acţionează asupra realităţii existente

- scopul realizării acestora poate consta în mijlocirea emiterii/adoptării de acte adm (ex. – avizul) sau în executarea legii la modul concret (ex. – activităţi concrete de prestare a unor servicii publice)

♦ în funcţie de regimul juridic aplicabil:

- operaţiuni de putere (operaţiunile tehnico-adm şi cele prin care se realizează servicii publice) & operaţiuni care nu se realizează într-un regim de putere (operaţiunile productive)

♦ în funcţie de consecinţe:

- fapte/operaţiuni productive de efecte juridice & fapte/operaţiuni ce produc efecte de altă natură, care pot avea şi conotaţii juridice

♦ în funcţie de scopul lor:

- fapte/operaţiuni prin care se realizează în mod direct misiunile administraţiei publice (prestare de servicii publice, cele legate de emiterea/punerea în executare a unor acte adm)

- fapte/operaţiuni prin care se mijloceşte realizarea obiectivelor administraţiei publice (operaţiunile de birou sau de administraţie internă – operaţiunile tehnico-adm şi acte cu caracter politic)

- fapte materiale de producţie

- ca pondere, operaţiunile şi faptele materiale ale administraţiei publice se regăsesc în proporţie mai mare decât actele juridice ale acesteia şi sunt realizate în principal de organele de la baza sistemului administraţiei publice care au sarcini accentuate în ceea ce priveşte executarea la modul concret a legii şi prestarea de servicii publice

Contractul Administrativ

- contr adm face parte din categoria actelor juridice contractuale ale administraţiei publice, încheiate în principal sub un regim de putere publică, de dr adm şi în subsidiar sub regimul dr privat

- noţiunea de contr adm a fost introdusă recent prin noua lege a cont-adm nr 554/2004

- art 2 lit c) teza finală – sunt asimilate actelor adm şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice

- art 2 lit c) – prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte adm supuse competenţei instanţelor de cont-adm

- Contr Adm = acordul de voinţă cu caracter bi/multilateral între o persoană administrativă şi una sau mai multe persoane fizice sau juridice, prin care se urmăreşte satisfacerea unui interes de ordin general

Actul Administrativ

- actul adm reprezintă cea mai importantă dintre formele prin care administraţia publică îşi realizează sarcinile

- terminologie – act adm – act de drept adm – act de autoritate – act adm de autoritate

Actul Adm = forma juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere, a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti (Prof Antonie Iorgovan)

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Concesiunea bunurilor proprietate publică

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Șeful statului

SEFUL STATULUI Consideratii generale Unicitatea puterii presupune crearea organelor puterii de stat, categorie necunoscuta in sistemul...

Drept Administrativ

Introducere Răspunderea contravenţională- formă a răspunderii juridice În literatura juridică, răspunderea juridică este definită ca fiind...

Temeiul juridic al răspunderii contravenționale

Introducere Orice societate exista si evolueaza pe baza, unor regulii de conduita protejate de normele morale, de traditii, obiceiuri si de norme...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?