Drept Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 11668
Mărime: 656.60KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

3.1. DEFINIŢIA ŞI STRUCTURA NORMELOR DE DREPT ADMINISTRATIV

În teoria generală a dreptului, norma juridică este definită ca „celula de bază” a dreptului, este sistemul juridic elementar. În conţinutul oricărei norme juridice este înmaganizată o anumită reprezentare conştientă a legiuitorului în legătură cu conduita posibilă sau datorată a subiectelor participante la relaţiile sociale. Pe cale de consecinţă, norma juridică este un etalon, un model de comportament, ce reflectă pretenţiile şi exigenţele societăţii faţă de conduita membrilor săi în anumite categorii de relaţii1.

Normele de drept administrativ sunt acele norme care reglementează raporturile sociale care apar între autorităţile administraţiei publice în realizarea sarcinilor administrative, între acestea şi particulari.

În doctrină au fost formulate o serie întreagă de definiţii care sunt menite să explice conţinutul şi aplicabilitatea normei juridice. Astfel, norma juridică reprezintă o regulă de conduită instituită de puterea publică sau recunoscută de aceasta, a cărei aplicare este asigurată prin conştiinţa juridică, iar, la nevoie, prin forţa de contrângere a statului. Normele de drept administrativ sunt reguli de conduită ale subiecţilor care participă, într-o formă sau alta, la realizarea administraţiei publice. Dumitru Brezoianu defineşte norma juridică de drept administrativ ca acele reguli juridice care reglementează relaţiile sociale ce fac obiectul dreptului administrativ, ca ramură de drept2.

Ca urmare, normele de drept administrativ reprezintă regula socială de comportament caracterizată prin generalitate, impersonalitate şi obligativitate, instituită sau recunoscută de autoritatea publică având acest atribut conferit de societate şi a cărei aplicare se asigură prin acceptare conştientă de către destinatarii ei, nerespectarea fiind sancţionată de forţa specializată a statului3.

Autorii de drept administrativ sunt de părere că norma juridică are o structură tripartită, din punct de vedere al structurii interne, logico-juridice: ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea. Structura externă sau tehnico-juridică este reprezentată de forma exterioară pe care o îmbracă norma juridică: articole şi alineate în cadrul actelor normative.

3.2. IPOTEZA, DISPOZIŢIA ŞI SANCŢIUNEA NORMEI DE DREPT ADMINISTRATIV

Ipoteza poate face referire la:

a. împrejurările, condiţiile, situaţiile în care se aplică norma juridică (ea poate conţine, spre exemplu, definiţii, pincipii, scopul activităţii unui organ, înţelesul unor termeni etc.). ipoteza normei de drept administrativ este de obicei mai dezvoltată pentru a oferi subiectelor raporturilor juridice elemente suficiente în vederea identificării cadrului legal al acţiunii lor;

b. subiectele de drept, persoane fizice sau persoane juridice, care cad sub incidenţa normei;

După modul de determinare ipoteza poate fi:

a. absolut determinată, când legea impune cu precizie administraţiei un anumit comportament, îi dictează ce anume trebuie să facă, iar aceasta trebuie să se supună întocmai. Este vorba în acest sens de o competenţă legală.

b. relativ determinată, când legea crează cadrul general şi lasă posibilitatea administraţiei publice să aprecieze, în funcţie de circumstanţe, dacă va face sau nu ceea ce ea consacră în termeni generici. În această situaţie este vorba de puterea discreţionară a administraţiei publice sau competenţa de apreciere a acesteia.

Dispoziţia normei de drept administrativ este acea parte a normei juridice care conţine prescripţia, comandamentul, permisiunea sau autorizarea de a face sau a nu face ceva4.dispoziţia normei de drept administrativ cuprinde fondul, conţinutul reglementării, indicând conduita pe care trebuie să o urmeze subiectele la care se referă, ce trebuie să facă sau să nu facă acestea. Administraţia publică se desfăşoară în regim de putere publică şi are ca scop realizarea binelui comun, public, drept urmare dispoziţia normei de drept administrativ va fi imperativă, categorică, impunând o anumită prestaţie sau interzicând o anumită activitate.

Se cunosc trei categorii de dispoziţii, care se regăsesc într-un mod specific în sfera acestui tip de norme juridice:

a. dispoziţii imperative, prin care se impune o anumită conduită subiectului de drept;

b. dispoziţii prohibitive, prin care se interzice o anumită conduită subiectului de drept;

c. dispoziţii permisive, atunci când se prevede o anumită acţiune, lăsând la alegerea subiectului de drept dacă va face sau nu ceea ce norma îi permite, dar nu-l obligă.

Ca şi ipoteza, dispoziţia poate fi absolut determinată sau relativ determinată.

Sancţiunea normei de drept administrativ prevede consecinţele juridice ce decurg în cazul nerespectării normei. În teoria dreptului, sancţiunea este analizată din două perspective:

a. în sens larg, sancţiunea înseamnă orice măsură de natură să asigure respectul regulii de drept, fie prin a împiedica violarea normei (sancţiune preventivă), fie prin a reprima această violare (sanţiune represivă).

b. în sens restrâns, prin sancţiune se înţelege orice măsură de represiune împotriva violării regulilor de drept.

Sancţiunile normei de drept administrativ se clasifică după următoarele criterii:

a. după obiect:

- sancţiuni cu privire la acte juridice (anulări, suspendări etc.);

- sancţiuni cu privire la persoane, instituţii, autorităţi publice (amendă, avertisment);

- sancţiuni cu privire la bunuri (demolarea unei construcţii ilegale);

- sancţiuni mixte (destituirea şi anularea unui act emis de un funcţionar public).

b. din punct de vedere al temeiului obiectiv:

- sancţiuni administrativ-disciplinare (intervin în cazul săvârşirii ilicitului administrativ propriu-zis, sub forma unei abateri administrative);

- sancţiuni administrativ-contravenţionale (intervin în cadrul săvârşirii ilicitului contravenţional);

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.pdf

Alții au mai descărcat și

Proceduri Administrativ-Jurisdictionale și Recursurile Administrativ-Jurisdictionale

1.Natura juridică a procedurilor administrativ-jurisdicţionale Problematica procedurii administrativ-jurisdicţionale şi a modului de contestare a...

Administrația Publică Locală

În esenţă, în afara competenţelor exclusive ale Uniunii, principiul subsidiarităţii prevăzut de alineatul (3) al noului articol 5 TUE, presupune că...

Contractul de Leasing în Dreptul Român

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea A. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing în dreptul comparat 1.1. Istoricul operaţiunilor de...

Clasificarea bunurilor aparținând domeniului public

Clasificarea bunurilor apartinand domeniului public 1. In fc. de interesul pe care il reprezinta: a.) domeniul public de interes national b.)...

Drept Constituțional

Statul şi dreptul sunt strâns legate, se sprijină şi se condiţionează reciproc. Au apărut deodată, din aceleaşi cauze şi, pot fi explicate mult mai...

Drept Administrativ

Capitolul I PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 1. Consideraţii generale privind şeful de stat Instituţia şefului de stat a apărut odată cu statul şi a...

Teoria Generală a Dreptului

RAPORTUL JURIDIC TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE I. Consideraţii generale În rândul disciplinelor juridice, Teoria...

Soluționarea de Către Instanțele de Contencios Administrativ și a Altor Cauze

1. Cauze prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Prin Constituţie şi unele legi, instanţele de contencios administrative...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?