Drept Administrativ

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 29306
Mărime: 114.51KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Cuprins

CUPRINS

1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE 3

2. RELAŢIA GUVERNARE - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ROLUL EXECUTIVULUI ÎN DREPTUL PUBLIC CONTEMPORAN 5

3. NOŢIUNILE DE AUTORITATE PUBLICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ POTRIVIT CONSTITUŢIEI. IDENTIFICAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 7

4. DREPT ADMINISTRATIV – OBIECT, DEFINIŢIE, TRĂSĂTURI, IZVOARE 9

4.1. OBIECTUL DREPTULUI ADMINISTRATIV 9

4.2. DEFINIŢIA DREPTULUI ADMINISTRATIV 10

4.3. TRĂSĂTURILE DREPTULUI ADMINISTRATIV 10

4.4. IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV 11

4.4.1. Izvoarele scrise 11

4.4.2. Izvoarele nescrise 14

5. NORMELE ŞI RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV 15

5.1. NORMELE DE DREPT ADMINISTRATIV 15

5.2. RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV 16

6. TEORIA GENERALĂ A ORGANIZĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 19

7. PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 22

7.1. ROLUL, ALEGEREA ŞI DURATA MANDATULUI 22

7.2. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI 24

7.2.1. Clasificare 24

7.2.2. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu Parlamentul 25

7.2.3. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu Guvernul 26

7.2.4. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu alte autorităţi ale administraţiei publice 27

7.2.5. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile cu justiţia 27

7.2.6. Atribuţiile Preşedintelui în raport cu Curtea Constituţională 27

7.2.7. Atribuţiile Preşedintelui în domeniul politicii externe 28

7.2.8. Alte atribuţii 28

7.3. ACTELE ŞI RĂSPUNDEREA PREŞEDINTELUI 28

7.3.1. Actele Preşedintelui 28

7.3.2. Răspunderea Preşedintelui României 29

8. GUVERNUL ROMÂNIEI 32

8.1. INTRODUCERE 32

8.2. REGIMUL ÎNVESTITURII, DURATA MANDATULUI ŞI STATUTUL MEMBRILOR 33

8.2.1. Investitura Guvernului 33

8.2.2. Durata mandatului 37

8.2.3. Statutul membrilor 38

8.3. PRIMUL-MINISTRU. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 40

8. 4. ACTELE GUVERNULUI. DELEGAREA LEGISLATIVĂ 46

8.5. CONTROLUL PARLAMENTAR. RĂSPUNDEREA GUVERNULUI ŞI A MINIŞTRILOR 50

9. ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ DE SPECIALITATE 56

10. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 61

11. CONSILIUL LOCAL. 66

11.1. CONSTITUIREA, COMPETENŢA ŞI FUNCŢIONAREA. 66

11.2. ACTELE ŞI RĂSPUNDEREA CONSILIULUI LOCAL 71

11.2.1. Actele consiliului local 71

11.2.2. Răspunderea consilierilor locali 73

12. PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL. SECRETARUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 75

13. CONSILIUL JUDEŢEAN. PREFECTUL. COMISIA CONSULTATIVĂ JUDEŢEANĂ 79

BIBLIOGRAFIE 85

Extras din document

Publicum ius est quod ad statum rei Romae spectat,

privatum quod ad singulorum utilitatem"

Ulpian

1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE

Dreptul administrativ face parte din dreptul public.

Dreptul se grupează pe ramuri în funcţie de obiectul specific de reglementare şi de metoda folosită.

În studiul dreptului administrativ, ramură a dreptului public, noţiunea de administraţie publică ocupă poziţia centrală. Sub aspect etimologic cuvântul administraţie provine din limba latină fiind compus din prepoziţia ad (însemnând "la", "către") şi minister (însemnând "servitor", "supus"). Se evocă astfel o activitate subordonată, la comandă, pusă în slujba cuiva.

Analiza noţiunii de administraţie publică presupune şi clasificarea celor două sensuri ale sale

- pe de o parte administraţia publică are un sens funcţional, material, în înţelesul de activitate de organizare a executării şi de executare în concret a legilor, urmărindu-se satisfacerea interesului public prin asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice şi prin executarea unor prestaţii către particulari;

- pe de altă parte, identificăm un sens organic conform căruia administraţia publică constă într-un ansamblu de activităţi publice prin care în regim de putere publică se aduc la îndeplinire legile sau, în limitele legii, se prestează servicii publice.

- Administraţia publică este înfăptuită de anumite organisme denumite generic structuri administrative şi pentru care în Constituţie, legislaţie şi doctrină se foloseşte fie noţiunea de autoritate a administraţiei publice, de organ al administraţiei publice, sau chiar cea de instituţie (cu referire la autorităţi publice centrale).

Prin autoritate publică sau organ public – se desemnează un colectiv de oameni care exercită prerogative de putere publică, la nivel statal sau local, sau, într-o formulare mai succintă, o structură organizatorică ce acţionează în regim de putere publică, pentru realizarea unui interes public.

În ce priveşte noţiunea de instituţie publică aceasta nu se identifică cu noţiunea de autoritate publică şi, respectiv, cu cea de autoritate a administraţiei publice pentru că în legislaţie se utilizează formularea "autorităţile şi instituţiile publice", formulare ce nu şi-ar mai avea rostul dacă noţiunile ar fi identice. Prin instituţie publică se au în vedere structurile subordonate unor autorităţi (ale administraţiei publice) care funcţionează din venituri bugetare, dar şi din alte surse extrabugetare (expl.: instituţii din învăţământ, Academia Română şi institutele de cercetare din subordinea acesteia).

Alte noţiuni pe care le uzitează dreptul administrativ sunt cele de putere publică şi interes public.

Puterea publică desemnează drepturile speciale de care dispune orice autoritate a administraţiei publice, şi, implicit, orice autoritate publică, în vederea exercitării atribuţiilor sale şi pentru satisfacerea interesului public.

Noţiunea de interes public desemenază necesităţile materiale şi spirituale ale cetăţenilor, la un moment dat. Puterea politică este aceea care determină activităţile care pot fi considerate de interes public.

O altă noţiune des vehiculată este aceea de serviciu public şi desemnează activitatea cu caracter continuu şi regulat organizată sau autorizată de o autoritate a administraţiei publice în vederea satisfacerii unor necesităţi de inters public. Trăsăturile esenţiale ale serviciului public sunt: continuitatea, egalitatea tuturor în faţa lui şi necesitatea adaptării lui la nevoile utilizatorilor.

Activitatea de natură administrativă se concretizează în fapte administrative acestea reprezentând o activitate de organizare, de definire sau de continuare a unor mijloace în vederea înfăptuirii, până la faptele materiale concrete, a unor obiective, stabilite de structuri organizatorice superioare;

2. RELAŢIA GUVERNARE - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ROLUL EXECUTIVULUI ÎN DREPTUL PUBLIC CONTEMPORAN

Administraţia a fost definită în doctrina de drept public, ca o activitate ce constă într-o prestaţie a unei persoane sau a unui grup de persoane în folosul altora, faţă de care prestatorul activităţii se află în anumite raporturi juridice şi căruia beneficiarul prestaţiei îi pune la dispoziţie mijloacele materiale şi financiare necesare.

Administraţia poate fi particulară dacă are ca scop satisfacerea unor interese particulare, sau poate fi publică, dacă are ca scop satisfacerea unoir interese generale, naţionale sau locale.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Atribuțiile președintelui României în raporturile cu guvernul

CAPITOLUL I Rolul şi clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României Secţiunea I Rolul Preşedintelui României In conformitate cu art.1,...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Președintele României

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Drept Administrativ - Viceprimarul

Pentru funcţionarea corectă a unui stat de drept, democratic, acesta înfiinţează servicii publice, pe care le organizează într-un sistem de organe...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?