Drept Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 10360
Mărime: 39.77KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Drept administrativ

Are 2 sensuri:

Stiinta, care se ocupa cu studiul institutiilor dreptului administrativ (raportul juridic, norme, izvoare, persoane, principii etc.)

ansamblul de norme care reglementeaza intr-un regim special (regimul de drept administrativ), organizarea, functionarea si exercitarea competentei autoritatilor si serviciilor publice si a personalului acestuia.

Stiinta dreptului administrativ

Dreptul administrativ este o ramura a stiintelor juridice, ea se inrudeste cu:

dreptul financiar fiscal

dreptul constitutional

dreptul mediului

drept vamal

drept social european

dreptul international public

dreptul comunitar european

Dreptul administrativ se inrudeste cu stiinta interdisciplinara, numita stiinta administratiei publice care preia parti, elemente din dreptul administrativ – sociologia administratiei, psihologia administratiei, managementul serviciilor publice, organizarea autoritatilor publice, dreptul fiscal etc. si creaza o stiinta necesara functionarii personalului din autoritatile administratiei publice.

Dreptul administrativ si contencios administrativ

Dreptul administrativ este compus din norme procedurale necontencioase sau norme de drept material.

Contenciosul administrativ cuprinde norme procedurale contencioase care reglementeaza solutionarea litigiilor in instanta dintre autoritatile administratiei publice si persoanele de drept public sau drept privat.

Persoane : -de drept privat (civile) – fizice sau juridice

-de drept public (autoritatile si serviciile administratiei publice), mai sunt:

Parlamentul Romaniei, organele judiciare.

Dreptul administrativ este si parte a stiintelor administrative inrudindu-se cu stiinta administratiei publice, managementul serviciilor publice etc.

Izvoarele dreptului administrativ

Reprezinta acele surse care genereaza normele, regulile dreptului administrativ.

Izvoarele sunt:

Constitutia Romaniei

cuprinde prevederi privitoare la principiile si autoritatile administratiei publice: principiile administratiei publice locale, Presedintele Romaniei, Guvern, ministere, alte autoritati ale administratiei centrale, prefect si prefectura, consilii locale, consilii judetene, institutia primarului, avocatul poporului, serviciile publice nationale si locale etc.

Tratatele internationale la care Romania este parte

Sunt izvoare ale dreptului administrativ daca cuprind dispozitii in materie administrativa si daca au fost ratificate de Parlamentul Romaniei. Deasemenea, este necesar ca tratatele sa fie de aplicare directa.

Ex: tratatul de aderare a Romaniei la comunitatile europene (NATO, UE)

Actele Parlamentului sunt:

Legile care sunt: -constitutionale

-organice

-ordinare (speciale)

Legile constitutionale sunt Constitutia si legile de modificare a Constitutiei.

Legile organice se emit pentru reglementarea unor domenii fundamentale in functionarea societatii statale. Domeniile in care se adopta legi organice sunt prevazute in Constitutie. Cele mai importante legi organice pentru dreptul administrativ sunt: legea privind organizarea societatii romane de televiziune si radio difuziune, legea privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, statutul functionarului public (legea 188/1999, 61/2003), legea invatamantului, legea administratiei publice locale (215/2001), legea 180/2002 – ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, proiectul codului de procedura administrativa.

Legile ordinare adesea dezvolta continutul prevazut in legile organice. Sunt izvoare daca au dispozitii ce se aplica in regim de drept administrativ autoritatiilor si serviciilor publice.

Actele Guvernului

Ordonantele Guvernului: -simple

-de urgenta

Ex:

O.G. 179/2006 Institutia prefectului

O.G. 34/2006 Contractele de concesiune si achizitii publice

O.U.G. 60/2001 Achizitiile publice

Ordonantele de urgenta se emit in situatii exceptionale atunci cand interventia legiuitorului ar fi tardiva.

Ordonantele simple se emit in baza unei legi speciale de abilitare a Guvernului, emisa de Parlament.

Guvernul nu poate emite ordonante din 2003 in domeniul rezervat legilor organice.

In afara de ordonante, Guvernul emite si hotarari. Hotararile de Guvern au caracter de regula metodologic, cuprinzand reguli de aplicare a legilor si a ordonantelor de Guvern.

Hotararile de Guvern se publica in M.O. si sunt valabile de la data publicarii.

Controlul judecatoresc a hotararilor de Guvern se face prin ridicarea in fata instantei de contencios administrativ a exceptiei de ilegalitate a hotararilor de Guvern.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Incheierea Contractelor Administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Aspecte Criminologice privind Criminalitatea Orientata spre Profit

CAPITOLUL I STAREA ŞI DINAMICA CRIMINALITĂŢII ORIENTATE SPRE PROFIT ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE A ROMÂNIEI 1.1. Caracterizare generală Cercetarea...

Controlul Administratiei prin Justitie

1. Aspecte generale privind controlul judecătoresc asupra administraţiei publice 1.1. Noţiunea, definiţia şi formele contenciosului administrativ...

Specificitatea Contractelor Administrative - Concept si Tipuri de Contracte

Specificitatea contractelor administrative. Concept şi tipuri de contracte 1. Conceptul de contract administrativ În concepţia modernă, noţiunea...

Căile de Atac în General

În justiţia represivă perfecţiunea este un ideal greu, dacă nu chiar imposibil, de atins. Nu toate hotărârile judecătoreşti se sprijină pe adevărul...

Comparație între Actele și Contractele Administrative

1.Introducere În perioada 1918-1938 problema fundamentală care s-a pus pe planul reglementării juridice a fost aceea a unificării legislative,...

Ai nevoie de altceva?