Drept Administrativ

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6862
Mărime: 38.19KB (arhivat)
Publicat de: Daniel M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balan Catalin

Extras din curs

INTRODUCERE

În vederea realizării sarcinilor ce le revin- satisfacerea intereselor generale ale societății – serviciile publice adoptă sau emit acte juridice și săvârșesc fapte materiale (administrative), producătoare de efecte juridice, în scopul nașterii, modificării sau stingerii de raporturi juridice, de regulă, de drept administrativ, dar așa cum vom vedea, și raporturi juridice aparținând altor ramuri de drept. Unele acte de drept administrativ, însă, se emit pentru a constata o anumită situație juridică a unei persoane fizice sau juridice. De asemenea, unele fapte materiale (administrative) nu produc, prin ele însele, efecte juridice dar fără săvârșirea lor nu ar putea fi adoptate sau emise actele administrative producătoare de efecte juridice.

Actul juridic este acea manifestare de voință a unei persoane fizice sau juridice făcută în scopul de a produce efecte juridice. În cazul în care actul juridic este făcut de particulari (persoane fizice sau juridice), el va fi un act de drept privat; în realizarea competențelor ce le are, actul juridic adoptat ori emis de un serviciu public va fi un act de drept public – va produce efecte juridice în domeniul dreptului public. Actele emanate de autoritățile administrative publice, în regim de putere publică poartă demunirea generică de acte administrative. Pentru definirea actului administrativ al autorităților administrației publice avem în vedere sensul formal și cel material al actelor administrative. În acest sens, considerăm că actul administrativ poate fi definit ca forma juridică principală a activității autorităților administrației publice, care exprimă o manifestare unilaterală și expresă de voință de a da naștere, a modifica sau a stinge drepturi și obligații, pe baza și în vederea organizării executării legii.

Potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , noțiunea de act administrativ are două sensuri:

În sens restrâns, actul administrativ este actul cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice (art. 2 alin. 1, lit c). Deși legea nu prevede în mod expres, actul administrativ stricto sensu reprezintă o manifestare unilaterală de voință a autorităților publice.

În sens larg, prin act administrativ înțelegem orice act juridic emanat de la autoritățile publice în regim de putere publică.

Astfel, potivit art. 2 alin. 1, lit. C, teza a II-a din Legea nr 554/2004, sunt asimilate actelor administrative, în sensul acestei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice și achizițiile publice, toate acestea reprezentând categoria contractelor administrative.

Regimul juridic al actelor administrative

Prin regimul juridic al actelor administrative se înțelege un ansamblu de reguli, de fond și de formă, care conturează ,,personalitatea” actelor administrative în circuitul juridic, în sensul că evocă criteriile de valabilitate ale acestora.

Cu toate că nu există unanimitate de opinii, putem spune că specialiștii în dreptul administrativ au convenit, de-a lungul timpului, asupra problematicii generale a acestui regim juridic, oprindu-se la doua mari situatii: a) reguli (condiții) de valabilitate a emiterii actului administrativ, respectiv b) reguli ce guvernează valabilitatea efectelor pe care actul le produce.

Elementul central al acestui regim juridic, indiferent că-l privim în formă tipică sau în forme atipice, îl reprezintă legalitatea, analizat, însă, în mod diferit de autorii români în raport cu oportunitatea.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Drept Administrativ

Puterea politica si puterea de stat.Separatia puterilor in stat si puterea executive Puterea-un sistem al relatiilor de autoritate pe care o...

Elemente de Drept Administrativ

• Capitolul I Dreptul administrativ - ramură a dreptului public 1. Delimitări de conţinut Analiza puterii politice a sferei şi modalităţilor sale...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Drept Administrativ Contencios

1. Actul administrativ: notiune, caracteristici Actul administrativ este un act unilateral, cu caracter normativ sau individual, emis de o...

Drept administrativ - partea specială

Capitolul I PREŞEDINTELE ROMÂNIEI I. Instituţia şefului statului Instituţia şefului statului a apărut drept consecinţă a organizării statale şi...

Dreptul Administrativ

Introducere în dreptul administrativ TEMA 1 Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă. Sistemul dreptului...

Drept administrativ

Cursul 1 Def.: Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public care cuprind juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?