Drept Administrativ

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 56986
Mărime: 2.13MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Introducere

Privire istorica privind evolutia administratiei publice în România

1. Administratia publica pâna la Regulamentul Organic (1831-1832).

Istoria de început - ca de altfel si peste timp - este strâns legata de viata, moravurile, legile si dreptul poporului român asupra destinelor sale.

Existenta si evolutia societatii omenesti nu poate fi conceputa fara asigurarea linistii si ordinii publice, fara recunoasterea si respectarea personalitatii umane, atribute fundamentale ale oricarei comunitati omenesti.

Daca avem în vedere, sensul strict etimologic al termenului de "administratie", trebuie sa admitem ca, o anume administratie a existat si în comuna primitiva, la nivelul gintii, tribului si apoi al uniunilor de triburi. Este greu sa "delimitam", prin prisma notiunilor contemporane, realitatile societatii prestatale, dar nici un cercetator nu se îndoieste ca, în acea organizare s-au gasit germenii pentru activitatea politica, legislativa, judecatoreasca si administrativa. Juridic si social, organele carora le era încredintata pastrarea ordinii publice, îndeosebi, conducatorii obstii, aveau menirea sa orânduiasca viata comunitatii, sa-i asigure traiul cotidian, ordinea si linistea necesare.

De aici, nu trebuie înteles ca, în orânduirea gentilica - tribala a existat o administratie sub forma unui aparat specializat, ca în orânduirile social-istorice, ulterioare.

Catre sfârsitul orânduirii comunei primitive, mijloacele de munca se îmbunatatesc si se perfectioneaza, conducând la transformarea produselor în marfuri, la aparitia schimbului, a banilor si a proprietatii private, elemente care au facut posibila afirmarea unor noi realitati economice si sociale.

Pe fondul acestor prefaceri si în scopul solutionarii noilor imperative ale progresului uman, apare cea mai complexa suprastructura din istoria societatii, anume statul.

În vederea conservarii unitatii si integritatii statale, au fost create institutii specializate, armata, iar pentru asigurarea linistii si ordinii fara de care nici o societate nu se poate mentine si dezvolta, sunt înfiintate, politia, justitia si închisorile.

Se poate cu usurinta intui ca, în întreg mileniul întâi de dupa retragerea romana de pe pamânturile Daciei, serviciile administrative au fost asigurate de obstea valida, obicei transmis peste veacuri pâna azi.

În secolele XVII-XVIII, Principatele Românesti, Moldova si Muntenia, nu aveau o administratie propriu-zisa, asemanatoare celei moderne. Ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor erau încredintate capilor ostirii. În Moldova, capul politiei era Hatmanul, iar în Muntenia, marele Spatar. Ei aveau în subordine pe ispravnici si pârcalabi, pe privighetorii ocoalelor, capitanii de oras si de frontiera, polcovnicii de potera, precum si pe seimeni, zapcii si strajeri.

2. Administratia publica pâna la Unirea Principatelor Române.

Regulamentul Organic a fost pus în aplicare în Muntenia în iulie 1830 si în Moldova, la 4 ianuarie 1832. Este prima lege care organizeaza administrativ cele doua principate. În Regulamentul Organic gasim geneza guvernului si a ministerelor. Guvernul era numit sfatul administrativ, compus din marele vornic, marele vistier si secretarul sfatului. presedintia Domnului care convoca sfatul administrativ ordinar.

Separarea administratiei de justitie prin crearea de judecatorii si de instante judecatoresti si interzicerea organelor administrative de a judeca, a fost concretizata în Regulamentul Organic.

În cadrul organizarii administrative a celor doua principate a fost înfiintata politia în orase si judete.

3. Administratia publica de la Unirea Principatelor pâna în perioada regimurilor autoritare

Administratia publica centrala este reprezentata de Guvern. Guvernul propriu-zis apare ca o creatie a Unirii Principatelor în urma Statutului dezvoltator al Conventiei de la Paris din 1858 care foloseste termenul de Guvern si pe acela de prim-ministru, functie în care pentru prima data a fost numit Mihail Kogalniceanu.

În conformitate cu Constitutia din 1866, considerata de drept prima Constitutie a statului român, puterea executiva apartine domnului, care o exercita prin Guvern, cu ajutorul membrilor acestuia, care erau ministri.

Administratia locala a fost reorganizata, prin Legea Comunala din 1 aprilie 1864 si Legea privind înfiintarea consiliilor judetene din 2 aprilie 1864.

În aceasta perioada istorica, legea lui Vasile Lascar din 19 decembrie 1902, unifica politia administrativa si comunala. Este prima lege organica a politiei care înalta edificiul politiei generale a statului pe o temelie unitara, conceputa pe realitati românesti si dupa principii stiintifice moderne.

Potrivit Constitutiei din 1923, socotita a fi cea mai democratica din Europa acelor ani, guvernul exercita puterea executiva în numele regelui, iar atunci când se întruneau, alcatuia Consiliul de Ministri, care era prezidat de acela care era însarcinat de rege cu formarea guvernului.

4. Administratia publica în regimurile politice totalitare.

A. Dictatura regala.

În 10-11 februarie 1938, se instaureaza în România, un regim autoritar prin proclamarea dictaturii regale. Din punct de vedere al dezvoltarii dreptului, aceasta perioada se distinge printr-o intensa activitate de codificare si prin introducerea în dreptul nostru a unor principii si institutii noi, legate de instaurarea regimului de autoritate. Caracteristica esentiala a noului regim instaurat este restrângerea drepturilor si libertatilor democratice, renuntarea la unele principii clasice ale democratiei burgheze.

În primul rând, intra în vigoare o noua Constitutie, la 27 februarie 1938, care reprezinta un pas înapoi în ce priveste viata democratica în România.

B. Dictatura militara.

La 8 septembrie 1940, prin decretul Regal nr.3052, a fost suspendata Constitutia din 1938, se dizolva Parlamentul si guvernarea tarii se realizeaza fara existenta unei constitutii. La baza noului regim constitutional se gasesc decrete-legi din septembrie 1940.

C. Dictatura comunista.

Dupa 23 august 1944, dreptul a contribuit la desfasurarea proceselor postbelice asa cum au fost impuse de puterea sovietica si aduse la îndeplinire de noile autoritati. Din punct de vedere al izvoarelor, dreptul acestei etape a avut ca trasatura fundamentala abrogarea legislatiei din perioada dictaturii militare.

Dupa alegerile din noiembrie 1946 si abolirea monarhiei de la 30 decembrie 1947, a fost adoptata Constitutia din 13 aprilie 1948, care prevedea ca, guvernul este organul suprem executiv si administrativ, fiind compus din: primul ministru, vicepresedinti si ministri. Termenul de "Guvern" era echivalent cu acela de "Consiliu de Ministri", iar termenul de "Presedinte al Consiliului de Ministri" cu acela de "Prim-ministru".

Guvernul era abilitat sa organizeze si sa conduca administratia statului, coordona activitatea ministerelor, dirija si planifica economia nationala, precum si finantele publice, organiza armata si stabilea institutiile ordinii si linistii publice.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88
Drept Administrativ - Pagina 89
Drept Administrativ - Pagina 90
Drept Administrativ - Pagina 91
Drept Administrativ - Pagina 92
Drept Administrativ - Pagina 93
Drept Administrativ - Pagina 94
Drept Administrativ - Pagina 95
Drept Administrativ - Pagina 96
Drept Administrativ - Pagina 97
Drept Administrativ - Pagina 98
Drept Administrativ - Pagina 99
Drept Administrativ - Pagina 100
Drept Administrativ - Pagina 101
Drept Administrativ - Pagina 102
Drept Administrativ - Pagina 103
Drept Administrativ - Pagina 104
Drept Administrativ - Pagina 105
Drept Administrativ - Pagina 106
Drept Administrativ - Pagina 107
Drept Administrativ - Pagina 108
Drept Administrativ - Pagina 109
Drept Administrativ - Pagina 110
Drept Administrativ - Pagina 111
Drept Administrativ - Pagina 112
Drept Administrativ - Pagina 113
Drept Administrativ - Pagina 114
Drept Administrativ - Pagina 115
Drept Administrativ - Pagina 116
Drept Administrativ - Pagina 117
Drept Administrativ - Pagina 118
Drept Administrativ - Pagina 119
Drept Administrativ - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul ca Organizare si Structura

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Politici si Strategii Penale ale Romaniei in Sistemul UE

În domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice Prin situarea sa la confluenţa apărării intereselor statului şi ale cetăţeanului acest domeniu...

Tratatul de la Lisabona

CAPITOLUL I Istoria Uniunii Europene 1. Considerţii introductive Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea...

Dreptul Aplicabil Administratiei Publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul Administrativ in Statul de Drept

1. Notiunea de stat de drept Statul de drept este definit de juristul francez Jacques Chevallier ca fiind “tipul de regim politic in care puterea...

Legislația cu Caracter Reformator a Lui Alexandru Ioan Cuza

I. CINE A FOST ALEXANDRU IOAN CUZA? Născut în Bârlad, Cuza a aparținut clasei tradiționale de boieri din Moldova, fiind fiul ispravnicului Ioan...

Structuri Institutionale cu Atributiuni de Administrare a Ordinii Publice în România

Definiţia conceptului de ordine publică Noţiunea „ordine", după unele păreri, înseamnă o stare de rânduială, o aşezare sau funcţionare a...

Proiect de Specialitate la Un Notariat

CAPITOLUL I. Organizarea şi funcţionarea Notariatelor Publice I.1. Istoric Instituţia, în forma ei actuală, datează din 17 noiembrie 1995, dată...

Ai nevoie de altceva?