Drept Administrativ

Curs
8.1/10 (25 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 52239
Mărime: 166.24KB (arhivat)
Publicat de: Anonymous A.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. UNIV. DR. GHEORGHE T. ZAHARIA
Curs sustinut la UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” IASI FACULTATEA DE DREPT.

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. STATUL SI ADMINISTRATIA PUBLICÃ
 3. 1. Elementele constitutive ale statului 1
 4. 2. Principiul separatiei puterilor în stat 2
 5. 3. Statul de drept 3
 6. 4. Acceptiunile notiunii de “administratie” si definitia administratiei publice 3
 7. 5. Raporturile administratiei cu autoritãtile publice 4
 8. 6. Dreptul aplicabil administratiei publice 4
 9. CAPITOLUL 2
 10. DREPTUL ADMINISTRATIV SI STIINTA ADMINISTRATIEI
 11. 1. Aparitia fenomenului juridic si definitia dreptului 6
 12. 2. Drept public si drept privat. Trãsãturile si definitia dreptului administrativ 6
 13. 3. Normele de drept administrativ – definitie, clasificare, structurã 7
 14. 4. Izvoarele dreptului administrativ 8
 15. 4.1. Legea si celelalte acte juridice normative 8
 16. 4.2. Tratatele si conventiile internationale 9
 17. 4.3. Obiceiul juridic (cutuma), practica judiciarã, doctrina juridicã 9
 18. 5. Raporturile de drept administrativ 9
 19. 6. Stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ 10
 20. CAPITOLUL 3
 21. EVOLUTIA STATAL-ADMINISTRATIVÃ SI A DREPTULUI ADMINISTRATIV PE TERITORIUL ROMANESC
 22. 1. Perioada anticã. 11
 23. 1.1. Organizarea administrativã a statului dac 11
 24. 1.2. Organizarea administrativã în Dacia romanã 11
 25. 2. Perioada medievalã 12
 26. 3. Perioada modernã 13
 27. 4. Perioada contemporanã 15
 28. CAPITOLUL 4
 29. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVÃ A TERITORIULUI SI AUTORITÃTILE ADMINISTRATIEI PUBLICE
 30. 1. Consideratii privind organizarea administrativã a teritoriului si administratia publicã 17
 31. 2. Structura si trãsãturile administratiei publice potrivit Constitutiei României 17
 32. 3. Presedintele României 18
 33. 3.1. Alegerea si învestirea Presedintelui României 18
 34. 3.2. Atributiile Presedintelui României 19
 35. 3.3. Actele Presedintelui României 20
 36. 3.4. Rãspunderea politicã si rãspunderea juridicã a Presedintelui României 20
 37. 4. Guvernul României 20
 38. 4.1. Guvernul României – potrivit noilor reglementãri legislative 20
 39. 4.2. Atributiile Guvernului 21
 40. 4.3. Actele juridice ale Guvernului 22
 41. 4.4. Rãspunderea Guvernului 23
 42. 4.5. Primul-ministru. Pozitie juridicã si atributii 24
 43. 4.6. Membrii Guvernului 24
 44. 5. Administratia publicã centralã de specialitate 25
 45. 5.1. Ministerele. Organizare, atributii, acte, rãspundere 25
 46. 5.1.1. Ministerul Administratiei si Internelor 25
 47. 5.2. Alte autoritãti centrale de specialitate ale administratiei publice 26
 48. 5.3. Autoritãtile autonome ale administratiei publice centrale 26
 49. 6. Administratia publicã localã 27
 50. 6.1. Consideratii cu privire la organizarea administratiei publice locale 27
 51. 6.2. Principiile de bazã ale organizãrii si functionãrii administratiei publice locale 27
 52. 6.2.1. Principiul autonomiei locale 27
 53. 6.2.2. Principiul descentralizãrii 28
 54. 6.2.3. Principiul deconcentrãrii serviciilor publice 29
 55. 6.2.4. Principiul eligibilitãtii 30
 56. 6.2.5. Principiul legalitãtii 30
 57. 6.2.6. Principiul consultãrii cetãtenilor în problemele locale de interes deosebit 31
 58. 7. Autoritãtile deliberative comunale si orãsenesti – consiliile locale 31
 59. 7.1. Consiliul local. Consideratii generale 31
 60. 7.2. Alegerea consiliului local 31
 61. 7.3. Constituirea consiliilor locale 34
 62. 7.4. Atributiile consiliilor locale 35
 63. 7.5. Functionarea consiliilor locale 35
 64. 8. Primarul si viceprimarul 36
 65. 8.1. Alegerea, validarea si mandatul primarului 36
 66. 8.2. Atributiile primarului 38
 67. 8.3. Actele primarului 39
 68. 9. Secretarul, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate 39
 69. 9.1. Secretarul 39
 70. 9.2. Serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate al autoritãtilor administratiei publice locale 40
 71. 10. Consiliul judetean 41
 72. 10.1. Componenta si constituirea consiliului judetean 41
 73. 10.2. Atributiile consiliului judetean 42
 74. 10.3. Functionarea consiliului judetean 42
 75. 10.4. Presedintele consiliului judetean 43
 76. 10.5. Secretarul general al judetului 43
 77. 10.6. Aparatul propriu al consiliului judetean si serviciile publice ale judetului
 78. 44
 79. 11. Prefectul, subprefectul si comisia judeteanã consultativã 44
 80. 11.1. Consideratii cu privire la institutia prefectului 44
 81. 11.2. Subprefectul si aparatul de specialitate al prefectului 46
 82. 11.3. Comisia judeteana consultativa 46

Extras din curs

CAPITOLUL 1

STATUL SI ADMINISTRATIA PUBLICA

1. Elementele constitutive ale statului

Statul reprezinta o colectivitate umana, stabilita într-un anumit teritoriu determinat, asupra careia se exercita în mod exclusiv o autoritate politica. Este nevoie, asadar, pentru constituirea unui stat sa fie întrunite trei elemente: teritoriul, populatia si autoritatea politica suverana (autoritatea publica) . El se deosebeste de alte organizatii umane cu aceleasi caracteristici prin natura activitatilor sale fundamentale, desemnate prin termenul de “functii ale statului”: functia legislativa, functia executiva, functia judecatoreasca. Teritoriul este dimensiunea materiala a statului. Teritoriul statului este acea parte a globului pamântesc cuprinzând solul, subsolul, apele si coloana aeriana de deasupra solului si apelor, asupra careia statul îsi exercita suveranitatea. Potrivit legilor în vigoare, teritoriul statului român prezinta urmatoarele caractere juridice: inalienabilitatea (art. 3 alin. 1 din Constitutie) – frontierele nu pot fi modificate altfel decât prin Constitutie si nici un alt stat nu poate avea atributii de putere pe teritoriul statului român si indivizibilitatea. România este un stat unitar si indivizibil (art. 1, alin.1 din Constitutie). Teritoriul, ca element constitutiv al statului, nu poate fi divizat sau încorporat în alte entitati statale, ceea ce nu exclude posibilitatea ca, pentru o mai buna administrare a teritoriului si o mai eficienta satisfacere a necesitatilor colectivitatilor locale, statul sa recurga la organizarea administrativa a teritoriului. Teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orase si judete. În conditiile legii, unele orase sunt declarate municipii (art. 3, alin.3 din Constitutie). Cât priveste populatia, cuprinde doua mari categorii: cetateni ai statului respectiv si locuitorii care nu au aceeasi cetatenie. În cea de-a doua categorie intra cetatenii altor state si apatrizii (persoanele care nu au nici o cetatenie). Cetateanul este individul care este legat de stat printr-o anumita situatie juridica. Cetatenia româna este situatia juridica care rezulta din raporturile juridice statornice, ce intervin între o persoana fizica si statul român, situatie caracterizata prin plenitudinea drepturilor si obligatiilor reciproce, prevazute de Constitutie si de celelalte legi . Autoritatea publica exprima ideea ca, pe un anumit teritoriu, un sistem de organe exercita functiile legislativa, executiva si judecatoreasca, în conditii care exclud subordonarea lui fata de o autoritate superioara sau concurenta. “Autoritatea publica” nu reprezinta o realitate decât în masura în care exista “organe” sau “autoritati” (Parlament, Guvern, ministere, organe judecatoresti s.a.) competente sa emita, în mod unilateral, acte obligatorii. Statul suveran este statul care are dreptul de a reglementa, în mod liber si fara nici o interventie din partea altui stat, organizarea si functionarea sistemului politic, raporturile dintre stat si cetatean, raporturile patrimoniale dintre indivizi s.a., prin intermediul normelor juridice. În interiorul frontierelor sale, statul exercita o putere exclusiva; el detine puterea de a comanda, de a controla si de a sanctiona în mod suveran .

2. Principiul separatiei puterilor în stat

Statul modern are de îndeplinit trei functii fundamentale: legislativa - edictarea regulilor generale; executiva - aplicarea acestor reguli; jurisdictionala – rezolvarea litigiilor care apar în procesul aplicarii legilor. Exercitarii fiecarei functii îi corespunde o “putere”: puterea legislativa, puterea executiva si puterea judecatoreasca. Cele trei puteri trebuiesc puse în echilibru prin reglementarea judicioasa a atributiilor si modalitatilor de control reciproc, eliminând , astfel, eventualele abuzuri de putere. Acest scop îl urmareste aplicarea principiului separatiei puterilor în stat. Prima formulare a acestui principiu, îi apartine lui Aristotel, în lucrarea „Constitutia Atenei”. Montesquieu, în lucrarea l’Esprit des lois (1748), a conceput cele trei puteri, legislativa, executiva si judecatoreasca, ca trei forte egale, încredintate unor categorii de organe distincte, fiecare având rolul unei supape de siguranta pentru celelalte doua, spre a preveni astfel samavolnicia si arbitrariul. Functiile puterii interactioneaza. O functionare coerenta a organelor nu este posibila daca nu exista anumite relatii între ele. Exista, în consecinta, asa-numitele “zone mixte” între organele statului (de exemplu, initiativa legislativa, ordonantele Guvernului, contenciosul administrativ, etc.). Principiul (teoria) separatiei puterilor în stat semnifica interdictia cumulului functiilor fundamentale în stat. Constitutia României, revizuita în anul 2003, prevede în mod expres acest principiu la art. 1 alin. 4: "Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legislativa, executiva si judecatoreasca – în cadrul democratiei constitutionale.”

3. Statul de drept

Conceptul de “stat de drept” evoca faptul ca organele statului nu se pot sustrage, în activitatea lor, exigentelor dreptului. Punerea în practica a teoriei statului de drept se face cu ajutorul urmatoarelor mecanisme juridice: Controlul politic al Parlamentului asupra executivului (prin motiuni de cenzura, întrebari si interpelari adresate membrilor guvernului, acceptarea programului de guvernare si acordarea votului de încredere etc.), controlul administrativ, declansat la initiativa organelor administrative sau a cetatenilor, controlul jurisdictional asupra legalitatii actelor administrative, realizat de puterea judecatoreasca (prin instante de drept comun sau specializate), care solutioneaza litigiul printr-o hotarâre susceptibila de executare silita, controlul constitutionalitatii legilor, care presupune verificarea conformitatii cu Constitutia a legilor ordinare, controlul exercitat prin intermediul institutiei Avocatului Poporului, care apara drepturile si libertatile cetateanului în relatia acestuia cu organele administratiei publice.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Autoritatea executivă a administrației publice locale

INTRODUCERE Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului...

Răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Descentralizarea Administrativă în România

Introducere În cadrul prezentului proiect se dezbate tema <<Descentralizarea administrativă în România>> și se prezintă stadiul actual al...

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează...

Autoritățile Administrației Publice Locale

1. Consideraţii cu privire la organizarea administraţiei publice locale Administraţia publică locală este totalitatea autoritãţilor cu competenţã...

Răspunderea Penală

1.Noţiunea şi tipurile liberării de răspundere penală. Atingerea scopurilor generale şi speciale ale pedepsei penale, prevăzute de art. 20 Cod...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?