Drept Administrativ

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 9384
Mărime: 39.96KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PAVEL BRENCIU
CURS DREPT ADMINISTRATIV AN II ADMINISTRATIE PUBLICA

Extras din document

Primarii sunt autoritati executive prin care se realizeaza autonimia locala in commune si orase, conform art.21 alin.1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale.

Alegerea primarilor este reglementata de Legea 67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Primarii comunelor, oraselo, municipiilor se aleg pe circumscriptii electorale, prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, prin scrutin electoral.

In situatia in care un candidat la functia de primar e independent, el trebuie sa fie sustinut de cel putin2 din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candideaza.

Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului este diferit de cel utilizat pentru alegerea consiliului local, iar rezultatul votarii se va consemna distrinct fata de rezultatele obtinute pentru alegerea consiliului local.

Alegerile sunt valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot, fiind declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Validarea alegerii primarului general al mun.Bucuresti se face de presedintele Tribunalului Bucuresti, iar pe plan local de catre Judecatoria in a carui raza teritoriala de competenta se afla localitatea administrativ teritoriala, de un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.

Invalidarea alegerii primarului se face in conditiile art.29.1 alin.5 din L 215/2001, daca se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea primarului s-a facut prin frauda electorala constatata de biroul electoral central. In caz de invalidare a alegerii, se organizeaza alegeri in termen de cel mult 90 zile de la data invalidarii sau de la data raminerii definitive si irevocabile a hotaririi judecatoresti.

MANDATUL PRIMARULUI

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita de la depunerea juramintului pina la depunerea juramintului de primarul nou ales.

Primarul :

- indeplineste o functie de autoritate publica, este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei locale pe care le conduce si coordoneaza

- raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii

- reprezinta localitatea in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice romane sau straine, precum si in justitie

Mandatul primarului poate fi prelungit prin lege organica, pe timp de razboi sau catastrofa.

CONFLICT DE INTERESE

Starea de incompatibilitate si conflictul de interese intervin numai dupa validarea mandatului de primar.Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce-i revin.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt :

- impartialitatea

- integritatea

- transparenta deciziei

- suprematia interesului public

Daca – in urma controlului asupra legalitatii actelor juridice incheiate – rezulta ca alesul local a realizat foloase materiale, prefectul dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sacompetente de cercetare a averii, conform Legii 115/1996.

Sesizarea prefectului poate fi facuta de orice persoana interesata

INCOMPATIBILITATI

Functia de primar este incompatibila cu functia de:

- consilier local

- prefect sau subprefect

- functionar public sau angajat cu contract individual de munca

- presedinte, vicepresedinte, director general, administrator, membru in CA ori cenzor sau orice functie de conducere sau executie la SC, inclusiv banci sau alte institutii de credit.

- Presedinte sau secretar al AGA sau asociatilor la o SC

- Reprezentant al unitatii administratic teritoriale in AGA ale SC de interes local sau reprezentant al statului in AGA unei SC de interes national

- Comerciant, persoana fizica

- Membru al uni grup de interes economic

- Deputat sau senator

- Ministru, secretar de stat sau alta functie asimilata

- Orice alte functii publice sau activitati remunerate in tara sau strainatate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau in cadrul unor asociatii, fundatii, organizatii neguvernamentale.

Pe durata mandatului, primarul nu poate detine functia de consilier judetean. Daca se afla in una din situatiile enuntate, in termen de 60 zile trebuie sa opteze pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de demnitar (art.95 alin.3 din Legea 215/2001-interzice raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de grad I).

INCETAREA SI SUSPENDAREA MANDATULUI

Mandatul inceteaza de drept inainte de termen in caz de :

- demisie

- incompatibilitate

- schimbarea domiciliului in alta unitate administrativ teritoriala

- condamnarea prin hotarire judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila la o pedeapsa privata de libertate

- punerea sub interdictie judecatoreasca pentru debilitate, alienare mintala

- pierderea drepturilor electorale

- deces.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Mandatul Parlamentar

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Parlamentul are principalul rol de a adopta dispoziţiile cele mai importante pentru organizarea vieţii sociale şi de stat, de...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Principiul Descentralizarii Administrative in Anglia si Franta

Capitolul I Noţiunea de descentralizare administrativă 1.1. Noţiuni generale. Centralismul reprezintă exercitarea de la nivel central a...

Contenciosul Administrativ privind Anularea Actelor Administrative

Termenul “contencios” vine de la cuvântul francez “contentieux”, care, la rândul său, se trage din verbul latinesc “contendere”, care înseamnă a...

Curtea Europeana de Justitie

Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rând în arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Recrutarea Functionarilor Publici, Organizarea si Desfasurarea Concursului

1. SCURT ISTORIC Existenţa statului, înţeles sintetic ca putere organizată asupra unei populaţii, pe un anumit teritoriu, a presupus, încă din...

Functionarul Public

Notiunea de functionar public Notiunea de functionar public a fost definite, pentru prima data in legislatia noastra, in Legea pentru Statutul...

Ai nevoie de altceva?