Drept Administrativ

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 33747
Mărime: 125.75KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toma Toader
Suport de curs pentru anul I Administratie publica, sem. I

Extras din document

CAPITOLUL I:

DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ

A DREPTULUI PUBLIC

SECŢIUNEA I: DREPTUL PUBLIC ŞI

DREPTUL PRIVAT – PRIMELE

DIVIZIUNI ALE DREPTULUI

Jurisconsultul Ulpian arată în Instituţiile sale , manual dedicat învăţământului că, dreptul roman cuprinde două ramuri: dreptul public (ius publicum) şi dreptul privat (ius privatum), precizând că deosebirea dintre aceste două ramuri rezidă în natura intereselor diferite pe care le ocroteşte . În continuare, Ulpian precizează: Dreptul public ocroteşte interesele publice (ad statutum rei Romanae spectat), obşteşti, iar cel privat cele private, adică ale cetăţenilor luaţi în mod izolat (ad singularum utilitatem).

Sistematizarea normelor juridice în antichitatea clasică romană era concepută – evident – după cu totul alte criterii decât cele actuale. Nici nu se putea altfel. Criteriul cel mai important în această diviziune era calitatea de cetăţean. De exemplu, ius civile, la începutul cetăţii, era un ius proprium civium romanorum, privea exclusiv pe cetăţenii romani. Ulterior, grupul cărora li se aplica ius civile s-a lărgit, într-o oarecare măsură incluzând şi pe străinii care primiseră ius comercii. Ius gentium reglementa raporturile dintre romani . Chiar dreptul honorar (pretorian) care, prin edictele magistraţilor, devenise izvorul cel mai dinamic al reglementărilor, reprezenta un sistem de reguli noi, complementar lui ius civile (încă rigid) solemn şi de lentă evoluţie.

Singurul ius din cadrul diviziunii dreptului roman care nu a ţinut seama de statutul juridic de cetăţean este ius naturale (noţiune care a pătruns destul de devreme la Roma) şi care era un ansamblu vag şi variabil de principii presupuse a fi conforme „ordinii naturale “. În această privinţă, Cicero considera că dreptul natural a existat de la începutul începuturilor, că este potrivit cu natura, că se găseşte la toate popoarele, mereu acelaşi, etern. Ius naturale era considerat ca un drept cu valoare ideală şi permanentă, neschimbat şi care s-ar găsi la toate popoarele, cuprinzând deopotrivă pe duşmani, pe sclavi şi barbari. Uneori principiile dreptului natural tind să lovească ordinea de drept instituită (de exemplu, combătând sclavia), alteori autorii invocă dreptul natural pentru a se opune schimbărilor din viaţa socială .

Până la Iustinian ius civile, ius praetorium, ius gentium s-au apropiat unele de altele şi au sfârşit prin a apărea ca trei domenii ale aceluiaşi sistem de coeziune; ele însă nu pot fi comparate cu ramurile dreptului aşa cum le concepem noi astăzi (în drept public şi privat, în drept civil şi comercial, administrativ, penal, etc.). O asemenea comparaţie ar ignora originalitatea fenomenului roman şi importanţa acestei fuziuni din epoca clasică şi până la Iustian . Cu titlu, exemplificator, noţiunea de ius gentium este fluidă iar unele instituţii (emptio – venditio, locatio – conductio...) sunt, în acelaşi timp, de ius civile şi de ius gentium, iar alte instituţii de ius gentium (posesiunea, tradiţiunea), apar la unii autori latini ca fiind conforme lui ius naturale.

Diviziunea în ius publicum şi ius privatum se raportează din nou la ius civile, în sensul că dreptul civil s-a divizat în două ramuri, respectiv dreptul public şi dreptul privat.

Dreptul public privea statul roman (magistraturile, cultul şi colegiile de preoţi), iar dreptul privat privea instituţiile care prezentau interes pentru particulari.

Această mare diviziune şi-a păstrat importanţa până în zilele noastre, deşi criteriile specifice de structurare operează – de la un sistem de drept la altul – în funcţie de condiţionările social – istorice.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Pagina 65
Drept Administrativ - Pagina 66
Drept Administrativ - Pagina 67
Drept Administrativ - Pagina 68
Drept Administrativ - Pagina 69
Drept Administrativ - Pagina 70
Drept Administrativ - Pagina 71
Drept Administrativ - Pagina 72
Drept Administrativ - Pagina 73
Drept Administrativ - Pagina 74
Drept Administrativ - Pagina 75
Drept Administrativ - Pagina 76
Drept Administrativ - Pagina 77
Drept Administrativ - Pagina 78
Drept Administrativ - Pagina 79
Drept Administrativ - Pagina 80
Drept Administrativ - Pagina 81
Drept Administrativ - Pagina 82
Drept Administrativ - Pagina 83
Drept Administrativ - Pagina 84
Drept Administrativ - Pagina 85
Drept Administrativ - Pagina 86
Drept Administrativ - Pagina 87
Drept Administrativ - Pagina 88
Drept Administrativ - Pagina 89
Drept Administrativ - Pagina 90
Drept Administrativ - Pagina 91
Drept Administrativ - Pagina 92
Drept Administrativ - Pagina 93
Drept Administrativ - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Rolul Controlului Administrativ in Procesul Decizional al Administratiei Publice in Romania

1.PROCESUL DECIZIONAL IN SISTEMUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.1. Notiunea si obiectul deciziei administrative Orice activitate umana ca totalitate...

Efectele Juridice ale Actelor Administrative

Secţiunea 1. începutul efectelor juridice ale actului administrativ Scopul oricărui act juridic în speţă a actului administrativ, îl reprezintă...

Normă Juridică

1. CONCEPTELE DE NORMĂ JURIDICĂ Normele juridice constituie structura internă a dreptului privit în ansamblu, elementele sale constitutive....

Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE DREPT 1.1. Constituţionalizarea statului de drept Statele care îşi atribuie...

Ai nevoie de altceva?