Drept Administrativ

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3731
Mărime: 19.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Tofan
2 cursuri la disciplina Drept Administrativ (anul II - sem I)

Extras din document

1. Activitatea autoritaţilor administraţiei publice

1.Teoria generală a actlui adminstrativ

Activitatea autorităţilor administraţiei publice se caracterizează prin acte juridice,acte cu caracter politic,fapte materiale juridice,operaţiuni tehnico-administrative. Producerea de efecte juridice constă în naşterea, modificarea sau stingerea unor acte juridice, iar în cadrul formelor concrete de realizare a activităţii executive,locul central îl ocupă actele adminstrative.

Contracul administrativ – acesta preia trăsături definitorii ale actului adminstrativ, dar şi aleactlui de drept civil, fără a se identifica cu vreunul dintre acestea.

Dreptul administrativinteresează studiul actelor unilaterale ale administraţiei ,dar şi al contractelor adminstrative ca forme juridice de exprimare a unor acţiuni la nivelul administraţiei publice.

Pe lângă acte juridice, la nivelul adminstraţiei sunt şi fapte materiale, care nu concretizează o voinţă juridică, de unele dintre ele, legea stabilind producerea unor efecete juridice.

Operaţiuni adminstrative – activităţi materiale, neproducătoare de efecte juridice, dar care intervin de regulă în procedura de elaborare, emitere sau executare a unor acte administrative.

Acte cu caracter politic – emană de la autorităţile administrative centrale, putând fi caracterizate ca declaraţii de voinţă prin care se precizează atitudinea adoptată de autorităţile emitente în conducerea statului.

Sub aspect terminologic cuvantul act provine din latinescul „actum” care semnifică a lucra, a face , a acţiona.

Legislaţia, practica, doctrina nu folosesc o terminologie unitară pentru a desemna cel mai important tip de act juridic aparţinând autorităţilor administraţiei publice. Astfel în doctrina postbelică se foloseau două noţiuni: 1.act administrativ ( pentru a pune accentul pe ideea de activitate ) ; 2.act de drept administrativ ( pentru a pune accentul pe ideea de regim juridic aplicabil ). În realitate,desemenează una şi aceeaşi noţiune. În doctrina interbelică , actele puterii executive în raport cu parlamentul difereau de actele puterii executive în raport cu cetăţenii. În cea de+a doua categorie intrau actele de autoritate care difereau de actele de gestiune, ultimele fiin dupuse dreptului comun.

Actele de autoritate – manifestări de voinţă ale autorităţilor administraţiei competente prin care se creează situaţii juridice noi supuse regulilor de drept public.

Actele de gestiune – manifestări de voinţă ale autorităţilor administraţiei competente prin care se creează situaţii juridice cu caracter patrimonial supuse regulilor de drept privat.

2.Definiţia şi trăsăturile actului adminstrativ

Definiţie :

Actul administrativ reprezintă forma juridică principală de activitate a autorităţilor administraţiei publice şi în subsidiar autorităţile publice ce constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă facută în scopul de a produce efecte juridice, în realizarea puterii publice aflată în principal sub controlul instanţelor judecătoreşti.

În doctrină nu exista unanimitate de opinii cu privire la numărul, denumirea şi conţinutul trăsăturiloe actului administrativ. Toţi sunt de acord însă cu privire la trei aspecte: 1. sunt acte juridice; 2. sunt manifestări unilaterale de voinţă; 3. sunt emise în realizarea puterii publice.

Trăsături:

1. actul adminstrativ reprezintă forma juridică principală de activitate a autorităţilor adminstraţiei publie; actul administrativ reprezintă una din formele cu semnificaţie juridică prin care autorităţile administraţiei publice îşi realizează competenţa şi sarcinile care le revin; ponderea actelor administrative creşte pe masură ce urcăm în ierarhia sistemului organizării administraţiei publice.

2. actul administrativ reprezintă o voinţă juridică unilaterală; caracterul unilateral reprezintă calitatea actului adminstrativ potrivit căruia el este emis!/adoptat fără participarea sau consimţământul subiectului de drept cărora le este destinat sau cu privire la care generează drepturi sau obligaţii. Prin identificarea trăsăturii se urmareşte includerea actului administrativ în sfera actelor juridice şi delimitarea lui de operaţiunile administrative. Actul administrativ apare ca exteriorizarea voinţei interne a unei structuri adminstrative de a produce în mod direct efecte juridice, trebuind să fie expresă, neîndoielnică în a schimba ceva din ordinea juridică existentă.

Faţă de această trăsătură , în practică s-au ridicat unele întrebări cum ar fi:

a. emiterea actului administrativ cu participarea mai multor persoane fizice;majoritatea actelor administrative concretizează decizii ale unor organe colegiale,iar faţă de această realitate s-a pus problema de a şti dacă acordul de voinţă care intervine în vederea emiteri actului administrativ nu e de natură să înlăture carcaterul unilateral al acestuia; în doctrină, în astfel de cazuri, voinţa fiecărei persoane nu are relevanţă decât în cadrul mecanismului decizional administrativ; acele pesoane fizice acţionează în vederea realizării competenţei organelor administrative care este una singură; în acest caz manifestările de voinţă ale subiectelor de drept converg spre acelaşi efect juridic rezultând în final o singură voinţă juridică.

b. emiterea actului administrativ cu participarea mai multor autorităţi publice, a . unei structuri administrative şi structuri nestatale.

c. emiterea actului administrativ la cererea prealabilă; în acest caz distingem două

situaţii: cererea prealabilă aparţine organului emitent şi este adresată organului ierarhic superior sau cererea aparţine altui subiect de drept ce urmează să fie beneficiarul actului administrativ respectiv.

În primul caz e vorba despre condiţiile procedurale de emitere a unui act administrativ fiind vorba de acte administrative complexe.

În cel de-al doilea caz , cererea prealabilă are valoarea unei condiţii prevazută de lege pentru ca actul administrativ să fie emisş în doctrină s-a pus problema dacă renunţarea beficiarului la exerciţiul dreptului conferit ede actul respectiv atrage încetarea producerii de efecete juridice. Se susţine că o data ce poziţia beneficiarului este adusă la cunoştinţa organului emitent acesta are obligaţia de a o examina şi revoca actul respectiv.

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Curs 1 - drept adm..doc
  • Curs 3 - drept adm..doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Dreptul Administrativ in Statul de Drept

1. Notiunea de stat de drept Statul de drept este definit de juristul francez Jacques Chevallier ca fiind “tipul de regim politic in care puterea...

Statul de Drept

I.Statul de drept. Percepţii Trecerea de la dreptul statului la statul dreptului a fost şi este incă un proces îndelungat şi anevoios,înscris...

Procedura Emiterii Actului Administrativ

PROCEDURA EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV Înca din primele lucrari de drept administrativ din secolul al XIX-lea s-a impus teza dupa care...

Clasificarea Actelor Administrative

Actul juridic reprezintă manifestarea de voinţă a unei persoane fizice sau juridice făcută în scopul de a produce efecte juridice. Când actul este...

Deontologia Functionarilor Publici

Prin natura sa, administratia publica este chemata sa satisfaca interesul general, nevoile societatii. Atingerea acestui scop se poate înfaptui...

Dreptul Familiei

Motto: In toate modurile posibile, familia e legătura noastră cu trecutul şi podul nostru către viitor (Alex Haley) Familia este o formă de...

Ai nevoie de altceva?